Tagi - Przepisy mieszkaniowe

Przepisy mieszkaniowe

Prawo mieszkaniowe oznacza ogół przepisów należących do różnych dziedzin prawa. W sensie ściślejszym zaś prawo mieszkaniowe obejmuje cywilnoprawną problematykę korzystania z mieszkania w różnych formach prawnych oraz zagadnienie ochrony lokatora.