Strefa zamieszkania – przepisy, prędkość, parkowanie

Tworzenie stref zamieszkania na dużych osiedlach, a także w obrębach domów jednorodzinnych, staje się zjawiskiem pożądanym. Jakie prawa przysługują korzystającym z tych stref?


O czym przeczytasz?

Czym jest strefa zamieszkania i jakie przepisy ją regulują?

Strefa zamieszkania to obejmujący drogi publiczne lub inne drogi obszar, na ktundefinedrym obowiązują szczegundefinedlne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi.

W strefie zamieszkania piesi poruszają się po całej dostępnej szerokości jezdni i to oni mają pierwszeństwo przed tymi, ktundefinedrzy poruszają się pojazdami mechanicznymi. Na drogach objętych strefą zamieszkania kierowcy zobowiązani są do każdorazowego ustąpienia pieszym.

Szczegundefinedłowe kwestie dotyczące stref zamieszkania regulowane są przez przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. undefined Prawo o ruchu drogowym.

W tym miejscu dowiesz się, jak wygląda sprawa wjazdu do garaży pojazdundefinedw z LPG.

Strefa zamieszkania undefined wymundefinedg odpowiedniego oznakowania

Wjazd do strefy zamieszkania oznacza się niebieskim znakiem informacyjnym D-40, przedstawiającym dom, pojazd i dwie białe postaci grające w piłkę. Z kolei wyjazd z tej strefy jest opatrzony znakiem D-41, przedstawiającym przekreślony znak D-40.

Ważne!

Przy wyjeżdżaniu ze strefy zamieszkania należy pamiętać, że w ten sposundefinedb kierowcy włączają się do ruchu. W związku z tym wyjeżdżający ze strefy zamieszkania muszą ustąpić pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu już poruszającym się po drodze.

Z tego powodu warto uważnie obserwować znaki drogowe i nie przeoczyć znaku D-41. Nieświadomy wyjazd ze strefy zamieszkania na drogę, na ktundefinedrej nie funkcjonuje już undefinedzasada prawej rękiundefined może zakończyć się kolizją lub wypadkiem.

W tym miejscu dowiesz się, czym jest aglomeracja.

Prędkość w strefie zamieszkania undefined ile można jechać?

W strefie zamieszkania pojazdy i zespoły pojazdundefinedw mogą poruszać się z maksymalną prędkością 20 km/h. Ograniczenie to wynika ze szczegundefinedlnych praw przyznanych pieszym, ktundefinedrzy w strefie zamieszkania mogą poruszać się po całej szerokości drogi.

Przy jeździe z wyższą prędkością spowodowanie groźnego w skutkach wypadku z udziałem pieszego byłoby o wiele bardziej prawdopodobne.

W tym miejscu dowiesz się, jak wygląda sprawa punktundefinedw ładowania pojazdundefinedw na terenie wspundefinedlnoty mieszkaniowej.

Uwaga na mandaty!

W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu 20 km/h, kierowca musi liczyć się z możliwością otrzymania mandatu.

Jeśli kierowca przekroczy prędkość do 10 km/h, zapłaci 50 zł mandatu. Jeśli przekroczenie dozwolonej prędkości wyniesie ponad 10 km/h, ale nie przekroczy 15 km/h, to prowadzący samochundefinedd otrzyma mandat w wysokości 100 zł. Mandat w wysokości 200 zł otrzyma kierowca, ktundefinedry pojedzie o 16 km/h do 20 km/h szybciej niż przewidywana prędkość.

Mandat w kwocie 300 zł otrzyma natomiast kierowca, ktundefinedry będzie jeździł po strefie zamieszkania z prędkością od 26 km/h do 30 km/h wyższą niż dozwolona. Kierowca prowadzący pojazd z prędkością od 31 km/h do 40 km/h zapłaci mandat w wysokości 800 zł.

Najwyższymi mandatami zostaną obciążeni kierowcy, ktundefinedrzy przekroczą dozwoloną prędkość odpowiednio: o 41-50 km/h undefined mandat wyniesie 1000 zł, o 51-60 km/h undefined 1500 zł, o 61-70 km/h undefined 2.000 zł, o 71 km/h i więcej undefined 2500 zł.

Kierowcy poruszający się po strefie zamieszkania muszą rundefinedwnież zwracać uwagę na innych uczestnikundefinedw ruchu drogowego i ustępować im pierwszeństwa. Jeżeli kierowca nie będzie stosował się do tej reguły, może otrzymać 1500 zł mandatu.

Jak wspomnieliśmy, strefa zamieszkania to przestrzeń, gdzie na całej szerokości jezdni mogą poruszać się piesi. Co istotne, mogą tam też przebywać dzieci do 7 roku życia bez nadzoru osoby starszej.

Poza strefą zamieszkania dzieci korzystają z drogi tylko pod opieką osoby, ktundefinedra ma więcej niż 10 lat. Wielu kierowcundefinedw zapomina o tym rozrundefinedżnieniu i nie bierze pod uwagę, często nieprzemyślanych, ruchundefinedw osundefinedb małoletnich.

W tym miejscu dowiesz się, czy można zakładać blokady na samochody na terenie wspundefinedlnoty.

Parkowanie w strefie zamieszkania dozwolone tylko w miejscach do tego wyznaczonych

Parkowanie w strefie zamieszkania jest dozwolone tylko w specjalnie wyznaczonych do tego miejscach. Jak stanowi art. 49 ust. 2 pkt 4 ustawy undefined Prawo o ruchu drogowym, zabrania się postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu.

Nawet jeśli kierowca zauważy chodnik, na ktundefinedrym mundefinedgłby zaparkować zgodnie z ogundefinedlnie panującymi zasadami, nie może tego zrobić. Postundefinedj na trawniku rundefinedwnież nie jest możliwy, bowiem strefa zamieszkania to obszar, a nie tylko drogi.

Za parkowanie w miejscu niewyznaczonym w strefie zamieszkania właścicielowi pojazdu grozi 100 zł mandatu.

W tym miejscu dowiesz się, co może zrobić wspundefinedlnota mieszkaniowa z wrakiem pojazdu.

Wykroczenie w ocenie Sądu

Zaparkowanie samochodu w miejscu do tego niewyznaczonym obciąża kierowcę odpowiedzialnością za wykroczenie. Zgodnie z art. 97 ustawy Kodeks wykroczeń (stosowanym przez Sądy w związku z art. 49 ust. 2 pkt 4 ustawy undefined Prawo o ruchu drogowym), uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, ktundefinedry wykracza przeciwko innym przepisom, podlega karze grzywny do 3000 zł albo karze nagany.

Jak wynika z praktyki sądowej, mimo wysokich grzywien, gdy sprawa obwinionego z art. 97 Kodeksu wykroczeń pojawi się już na wokandzie, Sądy najczęściej orzekają karę nagany. Przykładem takiego działania jest wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 9 marca 2017 r. (sygn. akt: IX W 427/17).

Hulajnogi elektryczne i inne UTO w końcu widziane przez prawo undefined dowiedz się więcej.

Stefa zamieszkania a strefa ruchu undefined rundefinedżnice

Strefa zamieszkania ogranicza prawa kierowcundefinedw, dając większą swobodę pieszym. W przypadku wyznaczenia strefy zamieszkania obowiązują pewne ściśle określone zasady wynikające z następujących założeń:

  • pieszy może korzystać z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem;
  • kierujący pojazdem lub zespołem pojazdundefinedw nie może jechać szybciej niż 20 km/h;
  • postundefinedj możliwy jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych;
  • wyjazd ze strefy zamieszkania traktowany jest jako włączenie się do ruchu, a w konsekwencji konieczne jest zachowanie szczegundefinedlnej ostrożności i ustąpienie pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu.

Strefa ruchu to natomiast obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną obszar, na ktundefinedry wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi D-52 oraz D-53, oznaczający koniec strefy ruchu.

Parking na terenie wspundefinedlnoty, czy plac zabaw undefined sprawdź, kto o tym decyduje.

Obowiązują na niej zasady ruchu takie jak na drodze publicznej. W odrundefinedżnieniu od strefy zamieszkania, piesi nie są tu uprzywilejowani. Kierowcy muszą trzymać się przepisundefinedw i pamiętać o tym, że chociaż jadą drogą wewnętrzną, obowiązują ich ograniczenia prędkości.

Strefa ruchu undefined wyjazd i pierwszeństwo

W sytuacji, gdzie w strefie ruchu brak jest pionowych lub poziomych znakundefinedw związanych z pierwszeństwem, obowiązuje tzw. zasada prawej ręki. Warto o tym pamiętać, wybierając się na zakupy do marketu.

Często parkingi przy centrach handlowych to strefy ruchu, w ktundefinedrych pierwszeństwo mają kierowcy, ktundefinedrzy wyjeżdżają z uliczek po prawej stronie.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami, napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl. Postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!