Polski Ład. Brak możliwości amortyzacji nieruchomości. Co to oznacza?

Przepisy Polskiego Ładu wprowadziły istotne zmiany przy amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych. Wydatki poniesione na nie będą uznane za koszt uzyskania przychodów dopiero w momencie ich zbycia. Nie wszystkie zasady weszły w życie od razu.


O czym przeczytasz?

Przepisy przed wprowadzeniem Polskiego Ładu

Przed wejściem w życie przepisundefinedw Polskiego Ładu, amortyzowanie nieruchomości mieszkalnych było dokonywane przez podatnikundefinedw PIT oraz CIT. Amortyzacji można było dokonywać na zasadach ogundefinedlnych, bądź stosując metodę uproszczoną.

W tym miejscu pisaliśmy o głundefinedwnym 5 zmianach dla mieszkaniundefinedwki wprowadzonych przez Polski Ład.

Ta druga pozwalała na dokonywanie odpisundefinedw amortyzacyjnych w oparciu o iloczyn kwoty 988,00 zł i liczby metrundefinedw kwadratowych powierzchni. Ponadto w przypadku przeznaczenia jedynie części nieruchomości na cele prowadzenia działalności gospodarczej odpisundefinedw dokonywano proporcjonalnie jedynie od tej części.

W tym miejscu znajdziesz informację czy każdą działalność można prowadzić w domu.

W przypadku sprzedaży amortyzowanego budynku mieszkalnego lub lokalu niezamortyzowana wartość była kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży.

Tutaj znajdziesz informacje na temat zmian w rozliczaniu przychodundefinedw z najmu wprowadzonych przez Polski Ład.

Amortyzacja nieruchomości mieszkalnych od 2022 r.

Przepisy Polskiego Ładu wprowadziły istotne zmiany w zakresie amortyzacji budynkundefinedw i lokali mieszkalnych.

Od dnia 1 stycznia 2022 r. wprowadzono zakaz amortyzacji nieruchomości mieszkalnych, tj.:

  • budynkundefinedw mieszkalnych,
  • lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość,
  • spundefinedłdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych oraz
  • praw do domundefinedw jednorodzinnych w spundefinedłdzielniach mieszkaniowych.

Wydatki poniesione, aby nabyć takie nieruchomości będą uznane za koszt uzyskania przychodundefinedw dopiero w momencie ich zbycia. Wprowadzone przez ustawodawcę zmiany wynikają z uznania tych składnikundefinedw majątku za niepodlegające amortyzacji środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

Ważne! Nowelizacja przepisundefinedw odnosi się do wszelkich nieruchomości mieszkalnych. Oznacza to, że ma zastosowanie nie tylko do tych, ktundefinedre są wynajmowane.

W tym miejscu znajdziesz wszystko, co trzeba wiedzieć o najmie okazjonalnym.

Utrata prawa do amortyzacji undefined dla niektundefinedrych szczęśliwcundefinedw dopiero od 2023 r.

Zgodnie ze zmianami podatkowymi wprowadzonymi przez Polski Ład, amortyzacji nie podlegają budynki mieszkalne, lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość, spundefinedłdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawa do domundefinedw jednorodzinnych w tych spundefinedłdzielniach.

Nowe prawo wyłącza bowiem możliwość zaliczania do kosztundefinedw uzyskania przychodundefinedw odpisundefinedw amortyzacyjnych od takich budynkundefinedw i lokali. Jest jednak pewien wyjątek. Na podstawie przepisu przejściowego, prawo do amortyzacji budynkundefinedw i lokali mieszkalnych zostaje zachowane jeszcze przez rok, tj. do końca 2022 r.

Przepisy przejściowe pozwalają podatnikom zaliczać do kosztundefinedw uzyskania przychodundefinedw odpisy amortyzacyjne od budynkundefinedw i lokali mieszkalnych, nabytych lub wytworzonych przed 1 stycznia 2022 r. Czyli ci, ktundefinedrzy do dnia 31 grudnia 2021 r. zostali właścicielami nieruchomości mieszkalnych mogą kontynuować amortyzację budynkundefinedw i lokali, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

Jak wskazał Jan Sarnowski undefined Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansundefinedw w odpowiedzi na interpelację nr 27874 w sprawie wpływu programu Polski Ład na amortyzowanie lokali mieszkalnych, wprowadzenie przepisundefinedw przejściowych undefinedumożliwia podatnikom przygotowanie się do zmian w zasadach amortyzowania budynkundefinedw i lokali mieszkalnychundefined.

Tutaj znajdziesz wszystkie niezbędne informacje na temat najmu instytucjonalnego.

Umowa deweloperska w 2021 r., a przeniesienie własności w kolejnym roku

Wprowadzone przepisy przejściowe niewątpliwie ułatwiają podatnikom przygotowanie się do funkcjonowania w nowej rzeczywistości.

Niezaprzeczalnym jest jednak fakt, że tego typu rozwiązanie stawia w gorszej sytuacji osoby, ktundefinedre podpisały umowę deweloperską jeszcze w 2021 r., natomiast akt notarialny przenoszący własność nieruchomości zawrą dopiero w tym roku. W ich przypadku, ministerstwo nie przygotowało żadnych rozwiązań spowalniających wprowadzenie zakazu amortyzacji.

Nowa ustawa deweloperska. Tu także nie wszystko jasne

Jak już jesteśmy przy umowach deweloperskich to w tym miejscu warto przypomnieć, że zmiany wprowadzone undefinedPolskim Łademundefined to nie jedyna nowość dla nabywcundefinedw na rynku pierwotnym. Uchwalona jeszcze w 2021 roku nowa ustawa deweloperska wprowadza pewien chaos związany niejasnym określeniem chwili obowiązywania przy budowanych (a jeszcze nie oddanych) lokalach.

Jeżeli przed 1 lipca 2022 roku zawarto chociażby jedną umowę deweloperską w ramach danego przedsięwzięcia deweloperskiego to zastosowanie będzie miała stara ustawa deweloperska.

To nie wszystko! Jeżeli w stosunku do tych umundefinedw nie nastąpi przeniesienia prawa własności do dnia 1 lipca 2024 roku wundefinedwczas rundefinedwnież zastosowanie będzie miała stara ustawa deweloperska.

Ustawodawca nie wprowadził tutaj żadnego ograniczenia czasowego. Zatem, zastosowanie będą miały przepisy dotychczasowej ustawy deweloperskiej. Z powyższego wynika, że do tak zdefiniowanych umundefinedw deweloperskich należy stosować przepisy dotychczasowej ustawy deweloperskiej bez żadnych ograniczeń czasowych.

W tym miejscu przeczytasz więcej na temat nowej ustawy deweloperskiej i wprowadzonych przez nią zmian.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!