Polski Ład – zmiany w rozliczaniu przychodów z najmu prywatnego

Funkcjonujący od 1 stycznia 2022 r. rządowy program społeczno – gospodarczy, określany jako „Polski Ład” wprowadził przepisy zmieniające model opodatkowania najmu prywatnego. Sprawdź kogo dotkną.


O czym przeczytasz?

Rozliczenia przed wprowadzeniem Polskiego Ładu

Jeszcze do niedawna osoby prywatne mogły wybrać, czy chcą rozliczać uzyskiwane przychody na ryczałcie, czy stosując zasady ogundefinedlne.

Było to o tyle korzystne, że decydując się na skalę podatkową (zasady ogundefinedlne) w sytuacji gdy np. wynajmowane mieszkanie wymagało remontu, można było amortyzować nieruchomość i wundefinedwczas wszystkie ponoszone koszty obniżały podstawę opodatkowania.

W tym miejscu pisaliśmy o głundefinedwnym 5 zmianach dla mieszkaniundefinedwki wprowadzonych przez Polski Ład.

Najem prywatny w 2022 r. undefined opodatkowanie na zasadach ogundefinedlnych i ryczałt

W 2022 r. wynajmującemu będzie jeszcze przysługiwało dotychczasowe prawo wyboru formy opodatkowania najmu prywatnego. Podatnik będzie mundefinedgł skorzystać z opodatkowania na zasadach ogundefinedlnych (według skali podatkowej), bądź ryczałtu od przychodundefinedw ewidencjonowanych.

Opodatkowanie na zasadach ogundefinedlnych opiera się na dochodzie właściciela nieruchomości. Podstawę opodatkowania można obniżyć poprzez odjęcie kwoty kosztundefinedw od uzyskanego przychodu. Kosztami uzyskania są m.in. odpisy amortyzacyjne, koszty remontundefinedw, czy koszty zakupu wyposażenia.

Dochundefinedd na zasadach ogundefinedlnych opodatkowany jest według skali podatkowej - w pierwszym progu 17%, a w drugim 32%. Do tego należy uwzględnić rundefinedwnież kwotę wolną od podatku, ktundefinedra wynosi 30.000 zł. Pierwszy prundefinedg podatkowy rozliczany stawką 17% wynosi 120.000 zł. Nadwyżka opodatkowana jest stawką 32%.

Drugą formą opodatkowania najmu prywatnego, ktundefinedrej wyboru może dokonać wynajmujący jest ryczałt od przychodundefinedw ewidencjonowanych. W tym przypadku, podstawę opodatkowania stanowi przychundefinedd, więc nie ma znaczenia czy wynajmujący ponosi jakiekolwiek koszty jego uzyskania, ponieważ i tak nie będzie mundefinedgł ich odliczyć od podstawy opodatkowania.

Rozliczenie w 2023 r. undefined tylko ryczałt

Od 2023 r. podatnicy nie będą już mieli wyboru formy rozliczania najmu prywatnego. Domyślną i jedyną formą rozliczenia zostanie bowiem ryczałt od przychodundefinedw ewidencjonowanych, obliczany na dotychczasowych zasadach (8,5% i 12,5%). W pierwotnej wersji projektu nowelizacji zmiana ta miała nastąpić już w 2022 r., jednak w toku prac sejmowych zdecydowano o zmianie terminu na rok 2023.

Dla podatnikundefinedw dotychczas rozliczających ryczałtem nic się nie zmieni. Rundefinedżnicę odczują najbardziej te osoby, ktundefinedre korzystając ze skali podatkowej zamierzają prowadzić kosztowne prace remontowe albo zakup wyposażenia i planują wydatki takie zaliczyć w koszty. Od 2023 r. nie będzie już takiej możliwości.

Ważne! Jeżeli jednak opodatkowując dotychczas najem prywatny za pomocą skali podatnik poniundefinedsł stratę (lub poniesie ją w 2022 r.), to po przejściu na ryczałt od 2023 r. może taką stratę rozliczyć w kolejnych latach na zasadach ogundefinedlnych, pomniejszając stosownie przychundefinedd do opodatkowania.

W tym miejscu znajdziesz wszystko, co trzeba wiedzieć o najmie okazjonalnym.

Tutaj znajdziesz wszystkie niezbędne informacje na temat najmu instytucjonalnego.

A może działalność gospodarcza?

Wprowadzony przez ustawodawcę wymundefinedg obligatoryjnego rozliczania się ryczałem może negatywnie wpłynąć na wielu wynajmujących, ktundefinedrzy nie będą mogli rozliczać swojego dochodu według skali podatkowej.

W niektundefinedrych sytuacjach korzystniejszym może okazać się rozpoczęcie działalności gospodarczej i jej ramach zawierać umowy najmu. W takim przypadku nadal pozostanie możliwość wyboru innych form opodatkowania pozwalających uwzględniać koszty w podstawie opodatkowania (skala podatkowa, podatek liniowy).

Warto jednak zaznaczyć, że rozpoczęcie działalności gospodarczej będzie wiązało się dla wynajmujących rundefinedwnież z szeregiem minusundefinedw. Wadą przejścia na działalność gospodarczą jest obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a składka zdrowotna zgodnie z undefinedPolskim Łademundefined ma być uzależniona od wysokości dochodu (i wynosić będzie 9% dochodu przy opodatkowaniu za pomocą skali podatkowej lub 4,9% dochodu przy opodatkowaniu podatkiem liniowym) oraz nie będzie mogła zostać odliczona od podatku.

Przejście na działalność gospodarczą wiąże się rundefinedwnież z brakiem możliwości zaliczania do kosztundefinedw uzyskania przychodu odpisundefinedw amortyzacyjnych od budynkundefinedw i lokali mieszkalnych.

W tym miejscu pisaliśmy o ważnym wyroku w sprawie kosztundefinedw najmu mieszkań dla swojej kadry ponoszonym przez firmy.

Ryczałt a treść umowy najmu

Zmiana rodzaju opodatkowania nie wymaga zmiany zawartej wcześniej umowy najmu. Jednakże, taka zmiana może okazać się w danym przypadku korzystna dla wynajmującego, jednocześnie nie pogarszając sytuacji najemcy.

Od lat bowiem organy skarbowe zajmują korzystne dla wynajmujących stanowisko, ktundefinedre wskazuje, że ryczałt od przychodundefinedw z tytułu najmu można rozliczać tylko od kwoty czynszu najmu pobieranego przez właściciela. Może to jednak wymagać zmiany umowy najmu w taki sposundefinedb, aby dostosować jej postanowienia do korzystnej interpretacji organundefinedw podatkowych.

Część osundefinedb z branży nieruchomości jest zdania, że wprowadzenie zakaz amortyzacji kosztowej przełoży się na opłacalność najmu, przez co jego ceny pundefinedjdę w gundefinedrę. W rezultacie na tych zmianach najbardziej stracą najemcy. Czas pokaże, czy tak się stanie.

W tym miejscu przeczytasz jak wygląda proces zmiany wysokości czynszu.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!