Prawo

Zebrania we wspólnotach mieszkaniowych po 16 maja 2022 roku

Ustawodawca powoli wycofuje się z przepisów wprowadzanych w związku z okresem pandemii. Nie inaczej rzecz się ma w kwestii życia wspólnot mieszkaniowych. Co się zmieniło i jak obecnie wygląda sprawa zebrań wspólnot mieszkaniowych.

Łukasz Jasiński, 28 cze 2022
Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę

Uzyskanie pozwolenia na budowę w postaci decyzji administracyjnej to istotny element procesu budowlanego. Zdarza się, że z rozmaitych przyczyn zmienia się podmiot, który to pozwolenie uzyskał. Co to oznacza dla jego następcy?

Łukasz Jasiński, 27 cze 2022
Granice współwłasności we wspólnocie mieszkaniowej

Nieporozumienia sąsiedzkie to coś, z czym mierzy się wieku z nas. W niektórych przypadkach jedynym sposobem rozstrzygnięcia sporu jest sąd. Często jednak nawet orzeczenie sądu nie jest wystarczające do przymuszenia kogoś do określonego działania.

Łukasz Jasiński, 25 cze 2022
Przepisanie nieruchomości na osobę niespokrewnioną

Każda osoba może swobodnie rozporządzać przedmiotami będącymi jej własnością. W konsekwencji może także przepisać nieruchomość na osobę niespokrewnioną. Żeby tego dokonać, możliwe jest zastosowanie jednej z trzech form.

Łukasz Jasiński, 18 cze 2022
Eksmisja a przepisy covidowe. Czy znowu można eksmitować najemców?

Jednym z rozwiązań, które miało chwilowo ulżyć i ochronić najuboższych, był zakaz eksmisji. Dziś, kiedy pandemia dobiega końca, wracają przedpandemiczne przepisy. Rynek sugerował, że zakaz ten był bezcelowy i krzywdzący wynajmujących.

Łukasz Jasiński, 14 cze 2022
Wypowiedzenie umowy najmu

Wypowiedzenie umowy najmu to jedna z najbardziej popularnych form zakończenia stosunku prawnego łączącego najemcę z wynajmującym. Jak skutecznie dokonać wypowiedzenia i na co uważać? Podpowiadamy.

Łukasz Jasiński, 09 cze 2022
Czy numery ksiąg wieczystych stanowią dane osobowe? Ważny wyrok WSA

W obrocie nieruchomościami numer księgi wieczystej to wiedza o znaczeniu strategicznym. Można dotrzeć do jej treści, a tam mamy już całą moc danych na temat nieruchomości i jej właściciela. Czy ujawnienie numerów na portalu jest bezprawne?

Łukasz Jasiński, 06 cze 2022
Budynek przeznaczony do rozbiórki. Gmina zapewni lokal, ale jaki?

Na gminie jako jednostce samorządu terytorialnego spoczywa wiele zadań. Jednym z nich jest zapewnienie lokali wybranej grupie ludzi. Należą do niej osoby, które zamieszkują budynki przeznaczone do rozbiórki. Co jeśli gmina nie ma zastępczych lokali?

Łukasz Jasiński, 02 cze 2022