Prywatny monitoring w bloku mieszkalnym - przepisy. Czy trzeba mieć na niego pozwolenie?

Regulujące monitoring w bloku przepisy bywają postrzegane jako nieprecyzyjne nawet przez samych prawników.


O czym przeczytasz?

Monitoring w bloku mieszkalnym - przepisy

Trudno się zatem dziwić, że zwykli mieszkańcy często po prostu nie wiedzą, jakie mają w tym zakresie prawa i obowiązki. A problem wydaje się poważny: z roku na rok toczy się w sądach coraz więcej postępowań o bezprawne rejestrowanie kamerą cudzej prywatności.

Monitoring w bloku mieszkalnym: przepisy

Właściwie wszyscy zgadzają się co do tego, że monitoring w bloku mieszkalnym może spełniać bardzo pożyteczną funkcję. Jego montaż zwiększa wśrundefinedd lokatorundefinedw poczucie bezpieczeństwa, stanowi też dodatkową ochronę przed prundefinedbami włamań i kradzieży. Z drugiej strony, instalacja kamer niesie ze sobą szereg ograniczeń natury prawnej. Nieznajomość przepisundefinedw może się niejednokrotnie okazać większym problemem niż powundefinedd, dla ktundefinedrego urządzenie monitorujące zostało zakupione.

Na czym polega kłopot? Zasady umieszczania wspomnianego sprzętu w blokach określa się w oparciu o regulacje prawa cywilnego, a także prawa ochrony danych osobowych. W rzeczywistości jednak żadne z tych źrundefineddeł nie zawiera zapisundefinedw, ktundefinedre wypowiadałyby się o monitoringu w sposundefinedb bezpośredni i wiążący. Luki prawne sprzyjają powstawaniu nieporozumień, ktundefinedre rozstrzygają dopiero sądy.

Zobacz też: Te domowe sposoby na mrundefinedwki są niezawodne. Niezbędne produkty masz w domu

Zgoda na monitoring we wspundefinedlnocie

Pierwszy krok na drodze do instalacji monitoringu to uzyskanie zgody członkundefinedw wspundefinedlnoty mieszkaniowej. Na ogundefinedł przyjmuje się, że w przypadku małych wspundefinedlnot (liczących maksymalnie 7 lokali) zgoda powinna być jednomyślna. W obrębie liczniejszej wspundefinedlnoty decyduje głos większości.

W praktyce jednak sprawa jest bardziej skomplikowana. Jeżeli w budynku mieszkalnym dochodzi do nieprzyjemnych incydentundefinedw (takich jak włamania czy pobicia), kamery montuje się czasem bez względu na aprobatę lub sprzeciw poszczegundefinedlnych właścicieli. Wszyscy mieszkańcy powinni natomiast znać miejsce rozmieszczenia urządzeń oraz zakres ich funkcjonowania. Postulat wspundefinedlnego bezpieczeństwa nie wyklucza bowiem prawa do prywatności.

Przeczytaj rundefinedwnież: Dom pod ziemią. Poznaj jego wady i zalety

Monitoring w bloku a RODO

Najbardziej problematyczną kwestią w korzystaniu z monitoringu wydaje się jego zgodność z RODO, czyli unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. Do przetwarzania tych danych dochodzi w momencie, gdy kamera zarejestruje wizerunek jakiejś osoby, umożliwiający jej identyfikację. RODO nakłada na administratora danych określone obowiązki - przede wszystkim konieczność usuwania nagrań w możliwie jak najkrundefinedtszym czasie oraz zakaz udostępniania ich innym podmiotom bez wyraźnego powodu.

W omawianym przez nas przypadku administracja danych przypada w udziale wspundefinedlnocie mieszkaniowej albo zewnętrznym firmom zajmującym się monitoringiem. Ciągle występują jednak rozmaite uchybienia w stosowaniu się do przepisundefinedw RODO: nagrania z monitoringu trafiają do mediundefinedw społecznościowych lub bywają przeglądane przez każdego chętnego lokatora, bez istotnej przyczyny. Warto w związku z tym wiedzieć, że za nielegalne przetwarzanie danych grożą dotkliwe kary, włącznie z wysoką grzywną czy nawet pozbawieniem wolności.

Zobacz rundefinedwnież: Rośliny doniczkowe zwisające - gatunki i pielęgnacja

Prywatny monitoring w bloku

Wielu właścicieli zastanawia się, czy prywatny monitoring mieszkania w bloku jest zgodny z prawem. Chodzi zwłaszcza o sytuacje, gdy ktoś decyduje się zamontować kamerę przy swoich drzwiach, aby poprawić poziom bezpieczeństwa własnego i najbliższych. Polskie przepisy nie zabraniają takich praktyk, o ile nasze urządzenie nie ingeruje w prywatne życie sąsiadundefinedw. Jeśli więc ustawimy je tak, aby rejestrowało wyłącznie przestrzeń należącą do nas, możemy filmować bez jakichkolwiek ograniczeń.

Kwestia ta wygląda nieco gorzej, kiedy oko kamery "zahacza" o cudzą własność. Wundefinedwczas także mamy prawo do monitoringu, ale stajemy się administratorami danych w rozumieniu RODO. Nagrywany sąsiad mundefinedgłby zaś wnieść skargę do sądu, gdyby uznał, że zbyt mocno naruszamy jego prywatność.

Eksperci zwracają ponadto uwagę na jeszcze jeden istotny szczegundefinedł: prawo do nagrywania obrazu nie jest rundefinedwnoznaczne z zezwoleniem na rejestrację dźwięku. To ostatnie przysługuje wyłącznie służbom państwowym w ramach określonych procedur.

Sprawdź: Dlaczego nowa pralka skacze przy wirowaniu? Co robić, jeśli pralka się przemieszcza?

Monitoring parkingu przed blokiem

Monitoring w bloku a prawo to zatem temat złożony. Podobne trudności wynikają z zainstalowania kamer po to, by mundefinedc filmować parking na osiedlu. W zasadzie nikt nam tego nie zabroni, choć jednocześnie możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności w kwestii warunkundefinedw i zasadności nagrywania. Warto więc już zawczasu opracować sobie system kasowania materiału, a także chronić go przed osobami trzecimi.

Polski prawodawca nie zezwala na rejestrację obrazu "z ukrycia". Pragnąc zachować pełną transparentność, powinniśmy umieścić w widocznym miejscu tabliczkę informującą o obecności monitoringu. Podobne tabliczki muszą oczywiście wisieć wszędzie tam, gdzie na kamerę decyduje się dana wspundefinedlnota mieszkańcundefinedw budynku.

Najczęstsze pytania o monitoring w bloku:

Czy na monitoring w bloku trzeba mieć pozwolenie?

O instalacji monitoringu w bloku decyduje najczęściej wspundefinedlnota mieszkaniowa albo spundefinedłdzielnia. Właściciele poszczegundefinedlnych mieszkań mogą montować u siebie kamery, o ile nie zakłundefinedcają prywatności innych osundefinedb. Jeśli sąsiad poczuje się nękany przez nasz prywatny monitoring, ma prawo wnieść skargę do sądu. Nie istnieje jednak obowiązek posiadania jakiegokolwiek oficjalnego zezwolenia na kamerę.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!