Dobra wiadomość dla spłacających kredyty: Rząd nie spodziewa się wzrostu stóp procentowych

Rząd oczekuje, że stopy procentowe w przyszłym roku nie zmienią się. Tak wynika z projektu ustawy budżetowej na 2021 r. A to oznacza, że spłacający kredyty nie muszą martwić się podwyżkami.


O czym przeczytasz?

Oprocentowanie kredytów pozostanie niskiePrzy konstrukcji budżetu rząd zawsze formułuje prognozę stóp procentowych. Wynika to z konstrukcji ustawy, ale także z konieczności uwzględniania wpływu ewentualnych zmian stóp procentowych na wydatki rządowe. Z prognozy, jaką zawarto w projekcie ustawy budżetowej, wynika więc, że w przyszłym roku nie będzie podwyżek w NBP.

„0,1 proc. w latach następnych”

W części budżetu poświęconej sytuacji makroekonomicznej – a więc ogólnej sytuacji gospodarczej Polski – czytamy, że prognozy „oparte są na technicznym założeniu stałej stopy referencyjnej NBP, średnioroczna w 2020 wyniesie 0,51 proc., a w latach następnych 0,1 proc.”.

Sformułowanie „założenie techniczne” nie oznacza, że rząd po prostu nie chciał sobie łamać głowy nad zmianami stóp procentowych w przyszłości. W innych projektach budżetów uwzględniane są bowiem prognozy zmiany oprocentowania NBP, jeśli tylko dane i sytuacja makroekonomiczna sugerują, że podwyżka jest możliwa. To oznacza, że rząd zastosował stawkę 0,1 proc., ponieważ takich stóp procentowych się spodziewa.

WIBOR 3M będzie nadal niski

Jeśli główna, referencyjna stopa procentowa NBP w przyszłym roku pozostanie na poziomie 0,1 proc., to oznacza, że również stawki rynkowe, choćby WIBOR (a więc oprocentowanie, po jakim banki chcą sobie wzajemnie pożyczać pieniądze), również nie będą się zbyt mocno zmieniały.

Obecnie WIBOR 3M, czyli stawka pożyczek międzybankowych na 3 miesiące, kluczowa z punktu widzenia spłacających kredyty złotowe, wynosi 0,22 proc., a więc nieco mniej niż miesiąc temu, gdy było to 0,23 proc. I zapewne na takim mniej więcej poziomie pozostanie ten wskaźnik w przyszłym roku.

To zaś oznacza, że w przyszłym roku raty kredytów mieszkaniowych będą równie niskie co obecnie. Wysokość raty zależeć będzie oczywiście od tego, jaką marżę narzucił bank, oraz od wielkości kredytu. Ale można oszacować, że przy kredycie na poziomie 300 tys. zł, zaciągniętym na 30 lat, miesięczna oszczędność na racie w stosunku do roku 2019 wynosi ponad 200 zł.

Rok czy cztery lata?

Jak długo potrwa ta sytuacja? Pisaliśmy o prognozie stóp procentowych na najbliższą dekadę, opracowanej przez HRE Investments na podstawie notowań IRS-ów. Z tej prognozy wynikało, że rynek spodziewa się niewielkiej podwyżki stóp procentowych w roku 2022, potem kolejnej, również małej, w roku 2023, no i silniejszej w roku 2024.

Jednak ze scenariusza, opracowanego przez Ministerstwo Finansów, które przygotowuje projekt budżetu, może wynikać, że przedstawiciele rządu spodziewają się dłuższego okresu utrzymywania się niskich stóp procentowych. Wskazują na to słowa „w latach następnych”. Odnoszą się one do prognozy na lata 2022-2024. Taki scenariusz na kolejne trzy lata zawsze znajduje się w projekcie.

Gdyby więc rzeczywiście w latach 2021-2024 nie było podwyżek stóp procentowych, to zadłużeni w złotówkach mieliby nie tylko długie „wakacje kredytowe”, ale zaoszczędziliby sporo pieniędzy. Jak już wspominaliśmy, rata kredytu na 300 tys. zł, wziętego na 30 lat, jest obecnie o nieco ponad 200 zł niższa niż wynosiła rok temu. Każdy kolejny rok w tym przypadku oznacza ponad 2,4 tys. zł oszczędności. Przez 4 lata można więc zaoszczędzić nawet 10 tys. zł.

Im dalej, tym mniej pewne są prognozy

Jednak należy pamiętać, że długoterminowe prognozy w gospodarce rzadko się sprawdzają. Więcej, nawet te średnioterminowe – choćby na 4 lata naprzód – też mają niewielką sprawdzalność. Ale jeśli bierzemy pod uwagę przyszły rok, to kredytobiorcy mogą być prawie pewni – nadal będzie tanio. Do tego można dołożyć jeszcze rok 2022, jako że niedawno prezes NBP Adam Glapiński mówił, że jego zdaniem do 2022 roku stopy procentowe pozostaną niezmienione.

Podobnie uważają ekonomiści. 

- W sytuacji, gdy perspektywa wzrostu PKB pozostaje bardzo niepewna, uważamy że stopy procentowe pozostaną rekordowo niskie przynajmniej przez kilka najbliższych lat. Scenariusz utrzymania obecnych stóp procentowych jest spójny z niedawnymi wypowiedziami członków RPP, którzy podkreślali konieczność utrzymania luźniej polityki pieniężnej jak najdłużej, do momentu wejścia gospodarki na ścieżkę szybkiego wzrostu. Cykl ewentualnych podwyżek w przyszłości będzie więc uzależniony od tempa wychodzenia z kryzysu. W ostatnich tygodniach rynkowe stopy procentowe spadały, co wskazuje na wycenę dalszych obniżek stóp procentowych do zera. Oczekiwania te są ściśle powiązane z drugą falą pandemii, która wpływa na dalsze osłabienie perspektyw gospodarczych. W naszej opinii prawdopodobieństwo kolejnych obniżek stóp procentowych jest jednak dosyć niskie. Przemawiają za tym relatywnie wysoka inflacja oraz słaby kurs złotego - Michał Dybuła, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Sektorowych w Banku BNP Paribas

A więc osoby zadłużone w złotych mogą spać spokojnie - przed nami kilka lat niskich stóp procentowych i niskich rat.

Advertisement
Advertisement

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

SmartHome oczami dzieci - wymarzony pokój

O jakim pokoju marzą dzieci? Przyjrzymy się bliżej inteligentnemu oświetleniu i sprawdzimy jak dzieci same zmieniają pokój w krainę marzeń. SmartHome w Komputroniku. http://Komputronik-SmartHome

Advertisement