Jak sprawdzić, czy droga jest publiczna? To ważna informacja.

Szukasz domu czy działki i nie wiesz czy nieruchomość będzie miała dobry dojazd do drogi publicznej. Jak sprawdzić czy działka ma dostęp do drogi publicznej? Jak sprawdzić status drogi?


O czym przeczytasz?

Droga publiczna

Dom, działka i dojazdy

Wiele osundefinedb decydując się na kupno domu z ogrundefineddkiem skupia się przede wszystkim na wyborze działki i projektu domu, zapominając o jednej z najważniejszych kwestii. Czy do własnego domu będzie można bezproblemowo dojechać?

Nie chodzi tu o dojazd do najbliższego miasta albo nawet do centrum. Sprawa dotyczy tak naprawdę wyjazdu z nieruchomości (czasem powstaje konieczność ustanowienia służebności drogi koniecznej), ale także przejazdu przez nieruchomość będącą czyjąś własnością. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ codzienne korzystanie z własnego domu może się okazać nie tylko problematyczne, ale nawet kosztowne.

W takiej sytuacji koniecznym jest znalezienie odpowiedzi na pytania:

 • czy droga dojazdowa do budynku jest uznawana za drogę publiczną?
 • gdzie taką informację można uzyskać?
 • czy budynek ma dostęp do drogi publicznej?

Czym jest droga publiczna?

Do ustalenia czym jest droga publiczna konieczne jest zajrzenie do art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Zgodnie z definicją tam wskazaną, drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie ustawy do jednej z kategorii drundefinedg (tj. drogi krajowej, wojewundefineddzkiej, powiatowej oraz gminnej) z ktundefinedrej może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczegundefinedlnych.

Przy czym warto pamiętać, że dostęp do tej drogi musi mieć charakter powszechny, a więc nie może stanowić własności osoby prywatnej, ktundefinedrej zgoda na korzystanie z drogi byłaby konieczna.

Trzeba przy tym wyraźnie zaznaczyć, że nie każda droga na ktundefinedrej wylano asfalt lub utwardzono nawierzchnię, chociażby była używana powszechnie przez większość osundefinedb jest drogą publiczną.

Jak sprawdzić czy droga jest publiczna i kto jest jej zarządcą?

Wszystkie drogi publiczne, a więc drogi krajowe, wojewundefineddzkie, powiatowe oraz gminne podlegają obowiązkowemu wpisowi do ewidencji drundefinedg publicznych.

Z uwagi na powyższe, chcąc sprawdzić czy droga ktundefinedrą dojeżdżamy do budynku jest uznawana za drogą publiczną koniecznym będzie skontaktowanie się z jednostką prowadzącą daną ewidencję.

W tym przypadku możemy skorzystać z najprostszej formy kontaktu undefined dzwoniąc na numer wskazany na stronie internetowej organu, bądź kierując do określonego organu wniosek o udzielenie informacji publicznej w ktundefinedrym wystąpimy z zapytaniem czy określona droga widnieje w ewidencji drundefinedg publicznych.

Z zapytaniem telefonicznym lub wnioskiem możemy zgłosić się do właściwego organu prowadzącego ewidencję drundefinedg publicznych ktundefinedrymi są:

 1. Generalny Dyrektor Drundefinedg Krajowych i Autostrad undefined prowadzi ewidencję drundefinedg krajowych;
 2. Wundefinedjt undefined prowadzi ewidencję drundefinedg gminnych;
 3. Zarząd Powiatu undefined prowadzi ewidencję drundefinedg powiatowych;
 4. Zarząd Wojewundefineddztwa undefined prowadzi ewidencję drundefinedg wojewundefineddzkich.

Na stronie internetowej Geoportal, także można znaleźć podobne informacje.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z ewidencji drundefinedg

Każdy wniosek o udostępnienie informacji publicznej, a zatem także wniosek o udostępnienie informacji z ewidencji drundefinedg musi spełniać określone w ustawie wymogi.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej powinien zawierać:

 1. oznaczenie wnioskodawcy,
 2. oczekiwania dotyczące udostępnienia informacji publicznej (m.in. sformułowanie zapytania, ktundefinedre jest przedmiotem wniosku),
 3. określenie sposobu otrzymania informacji publicznej (np. na adres e-mail, adres zamieszkania),
 4. informacje w jaki sposundefinedb informacja publiczna powinna być dostarczona (np. w formie skanu, kopii),
 5. podpis wnioskodawcy.

Warto także pamiętać, że wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć osobiście, jak rundefinedwnież skierować go do organu e-mailem, pocztą, faksem lub za pomocą elektronicznego formularza. Ponadto dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, chyba, że mamy do czynienia z dodatkowymi kosztami związanymi ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia informacji formę wskazaną we wniosku.

Co do zasady, udostępnianie informacji publicznej następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku przedłużenia ww. terminu undefined organ zobowiązany jest poinformować o tym wnioskodawcę, wskazując przyczyny przedłużenia oraz planowany termin udzielenia informacji.

Dostęp do drogi publicznej jako służebność drogi koniecznej

Zgodnie z art. 145 undefined 1. Kodeksu cywilnego, jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynkundefinedw mieszkalnych i użytkowych, właściciel może żądać od właścicieli gruntundefinedw sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej, jest to tzw. droga konieczna.

Przeprowadzenie drogi koniecznej powinno nastąpić z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości niemającej dostępu do drogi publicznej oraz z najmniejszym obciążeniem gruntundefinedw, przez ktundefinedre droga ma prowadzić.

Warto mieć na względzie, że przesłanka nieodpowiedniego dostępu, braku dostępu do drogi publicznej lub do budynkundefinedw, uprawniająca do żądania ustanowienia służebności drogowej, będzie badana w dwundefinedch etapach. Pierwszy dotyczy oceny funkcjonowania nieruchomości, na rzecz ktundefinedrej ma być ustanowiona służebność, w tym jej stopnia skomunikowania się z drogą publiczną lub z budynkami.

Weryfikowane są zarundefinedwno utrudnienia lub pozbawienie dostępu danej nieruchomości, jak i możliwości samodzielnego zapewnienia dostępu w ramach tej samej nieruchomości. Właściciel takiej nieruchomości powinien bowiem w pierwszej kolejności podjąć działania, by usunąć owe utrudnienia.

Może to polegać na urządzeniu drogi, jeżeli nie istniała lub jej modernizacji, a także na zmianie usytuowania poszczegundefinedlnych instalacji lub innych obiektundefinedw budowlanych albo niwelacji lub melioracji terenu, gdyby w ten sposundefinedb powstała przestrzeń pod urządzenie drogi. Takie przedsięwzięcie niewątpliwie wiąże się z niemałymi kosztami, ktundefinedre należy uwzględnić przy szacowaniu zakupu nieruchomości.

Dopiero po wykluczeniu tego typu przedsięwzięć z uwagi na względy techniczne lub finansowe undefined koszt zmian na nieruchomości jest wyższy niż szkody związane z obciążeniem nieruchomości prawem służebności undefined uprawnione staje się uwzględnienie wniosku o ustanowienie służebności.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!