Jak sprawdzić, czy droga jest publiczna? To ważna informacja.

Szukasz domu czy działki i nie wiesz czy nieruchomość będzie miała dobry dojazd do drogi publicznej. Jak sprawdzić czy działka ma dostęp do drogi publicznej? Jak sprawdzić status drogi?


O czym przeczytasz?

Droga publiczna

Dom, działka i dojazdy

Wiele osób decydując się na kupno domu z ogródkiem skupia się przede wszystkim na wyborze działki i projektu domu, zapominając o jednej z najważniejszych kwestii. Czy do własnego domu będzie można bezproblemowo dojechać?

Nie chodzi tu o dojazd do najbliższego miasta albo nawet do centrum. Sprawa dotyczy tak naprawdę wyjazdu z nieruchomości (czasem powstaje konieczność ustanowienia służebności drogi koniecznej), ale także przejazdu przez nieruchomość będącą czyjąś własnością. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ codzienne korzystanie z własnego domu może się okazać nie tylko problematyczne, ale nawet kosztowne.

 W takiej sytuacji koniecznym jest znalezienie odpowiedzi na pytania:

 • czy droga dojazdowa do budynku jest uznawana za drogę publiczną?
 • gdzie taką informację można uzyskać?
 • czy budynek ma dostęp do drogi publicznej?

Czym jest droga publiczna?

Do ustalenia czym jest droga publiczna konieczne jest zajrzenie do art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Zgodnie z definicją tam wskazaną, drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie ustawy do jednej z kategorii dróg (tj. drogi krajowej, wojewódzkiej, powiatowej oraz gminnej) z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych.

Przy czym warto pamiętać, że dostęp do tej drogi musi mieć charakter powszechny, a więc nie może stanowić własności osoby prywatnej, której zgoda na korzystanie z drogi byłaby konieczna.

Trzeba przy tym wyraźnie zaznaczyć, że nie każda droga na której wylano asfalt lub utwardzono nawierzchnię, chociażby była używana powszechnie przez większość osób jest drogą publiczną.

Jak sprawdzić czy droga jest publiczna i kto jest jej zarządcą?

Wszystkie drogi publiczne, a więc drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe oraz gminne podlegają obowiązkowemu wpisowi do ewidencji dróg publicznych.

Z uwagi na powyższe, chcąc sprawdzić czy droga którą dojeżdżamy do budynku jest uznawana za drogą publiczną koniecznym będzie skontaktowanie się z jednostką prowadzącą daną ewidencję.

W tym przypadku możemy skorzystać z najprostszej formy kontaktu – dzwoniąc na numer wskazany na stronie internetowej organu, bądź kierując do określonego organu wniosek o udzielenie informacji publicznej w którym wystąpimy z zapytaniem czy określona droga widnieje w ewidencji dróg publicznych.

Z zapytaniem telefonicznym lub wnioskiem możemy zgłosić się do właściwego organu prowadzącego ewidencję dróg publicznych którymi są:

 1. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad – prowadzi ewidencję dróg krajowych;
 2. Wójt – prowadzi ewidencję dróg gminnych;
 3. Zarząd Powiatu – prowadzi ewidencję dróg powiatowych;
 4. Zarząd Województwa – prowadzi ewidencję dróg wojewódzkich.

Na stronie internetowej Geoportal, także można znaleźć podobne informacje.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z ewidencji dróg

Każdy wniosek o udostępnienie informacji publicznej, a zatem także wniosek o udostępnienie informacji z ewidencji dróg musi spełniać określone w ustawie wymogi.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej powinien zawierać:

 1. oznaczenie wnioskodawcy,
 2. oczekiwania dotyczące udostępnienia informacji publicznej (m.in. sformułowanie zapytania, które jest przedmiotem wniosku),
 3. określenie sposobu otrzymania informacji publicznej (np. na adres e-mail, adres zamieszkania),
 4. informacje w jaki sposób informacja publiczna powinna być dostarczona (np. w formie skanu, kopii),
 5. podpis wnioskodawcy.

Warto także pamiętać, że wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć osobiście, jak również skierować go do organu e-mailem, pocztą, faksem lub za pomocą elektronicznego formularza. Ponadto dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, chyba, że mamy do czynienia z dodatkowymi kosztami związanymi ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia informacji formę wskazaną we wniosku.

Co do zasady, udostępnianie informacji publicznej następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku przedłużenia ww. terminu – organ zobowiązany jest poinformować o tym wnioskodawcę, wskazując przyczyny przedłużenia oraz planowany termin udzielenia informacji.

Dostęp do drogi publicznej jako służebność drogi koniecznej

Zgodnie z art. 145 § 1. Kodeksu cywilnego, jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków mieszkalnych i użytkowych, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej, jest to tzw. droga konieczna.

Przeprowadzenie drogi koniecznej powinno nastąpić z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości niemającej dostępu do drogi publicznej oraz z najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które droga ma prowadzić.

Warto mieć na względzie, że przesłanka nieodpowiedniego dostępu, braku dostępu do drogi publicznej lub do budynków, uprawniająca do żądania ustanowienia służebności drogowej, będzie badana w dwóch etapach. Pierwszy dotyczy oceny funkcjonowania nieruchomości, na rzecz której ma być ustanowiona służebność, w tym jej stopnia skomunikowania się z drogą publiczną lub z budynkami.

Weryfikowane są zarówno utrudnienia lub pozbawienie dostępu danej nieruchomości, jak i możliwości samodzielnego zapewnienia dostępu w ramach tej samej nieruchomości. Właściciel takiej nieruchomości powinien bowiem w pierwszej kolejności podjąć działania, by usunąć owe utrudnienia.

Może to polegać na urządzeniu drogi, jeżeli nie istniała lub jej modernizacji, a także na zmianie usytuowania poszczególnych instalacji lub innych obiektów budowlanych albo niwelacji lub melioracji terenu, gdyby w ten sposób powstała przestrzeń pod urządzenie drogi. Takie przedsięwzięcie niewątpliwie wiąże się z niemałymi kosztami, które należy uwzględnić przy szacowaniu zakupu nieruchomości.

Dopiero po wykluczeniu tego typu przedsięwzięć z uwagi na względy techniczne lub finansowe – koszt zmian na nieruchomości jest wyższy niż szkody związane z obciążeniem nieruchomości prawem służebności – uprawnione staje się uwzględnienie wniosku o ustanowienie służebności.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Advertisement
Advertisement

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Pachnące pomarańcze z goździkami

Idealny dodatek do herbat, a podczas suszenia może być także naturalnym świątecznym zapachem, który nada naszym mieszkaniom wyjątkowego i magicznego klimatu.

Advertisement