Tagi - Prawo do mieszkania

Prawo do mieszkania

Mieszkanie należy do dóbr niezbędnych dla egzystencji człowieka, warunkując zaspokojenie jego elementarnych potrzeb socjalno-bytowych oraz możliwość realizacji potrzeb wyższego rzędu, jak: rozwój życia emocjonalnego, intelektualnego, rodzinnego, poszanowanie prywatności.