Ulga termomodernizacyjna a zasiedzenie nieruchomości

W ramach tej ulgi podatnikowi przysługuje możliwość odliczenia wydatków poniesionych w związku z opisaną modernizacją budynku mieszkalnego w celu zmniejszenia strat energii ciepła. Wydatki te należy rozliczyć w zeznaniu podatkowym.


O czym przeczytasz?

Podstawy wydania interpretacji indywidulanej undefined stan faktyczny

Prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w A. z grudnia 2021 r. w kwestii uznania własności nieruchomości mieszkaniowej położonej w B., Sąd przyznał wnioskodawczyni prawo własności nieruchomości poprzez zasiedzenie. Uznał tym samym, że nieruchomość jest użytkowana przez co najmniej 30 lat.

W roku 2020 wnioskodawczyni dokonała prac związanych z:

  1. ociepleniem budynku mieszkalnego Podatnikowi przysługuje możliwość odliczenia poniesiony koszt na ten cel to 30 000 zł,
  2. zakupem i montażem stolarki okiennej undefined poniesiony koszt na ten cel to 7 020 zł.

Poniesione wydatki związane były z termomodernizacją budynku mieszkalnego. Wnioskodawczyni podjęła się docieplenia budynku styropianem, na ktundefinedry położono strukturę klejową i położono kolor. Wymieniono wszystkie okna oraz założono nowe parapety. W wyniku tych podjętych działań nastąpiło zmniejszenie strat ciepła z budynku mieszkalnego.

Co z wydatkami?

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne zostało zakończone w 2020 r.

Poniesione wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne nie były zwrundefinedcone w jakiejkolwiek formie. Poniesione wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne nie były dofinansowane z żadnych środkundefinedw Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ani z innych funduszy.

W złożonym w 2021 r. PIT-37 za 2020 r. wnioskodawczyni nie mogła wykazać kosztundefinedw poniesionych na termomodernizację domu, ponieważ nie posiadała dokumentu potwierdzającego własność użytkowanego domu. Dopiero wyrok Sądu przyznał wnioskodawczyni prawo własności nieruchomości poprzez zasiedzenie i w związku z tym wnioskodawczyni zgłosiła się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, odpowiadającej na pytanie, czy wnioskodawczyni przysługuje prawo do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, o ktundefinedrej mowa w ustawie o podatku dochodowym od osundefinedb fizycznych.

Stanowisko wnioskodawczyni

Zdaniem wnioskodawczyni przysługuje jej prawo do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej.

Wraz z mężem wnioskodawczyni dokonała termomodernizacji domu w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ogrzewanie domu, aby tym samym zapobiec utracie ciepła z budynku. Wnioskodawczyni dokonała ocieplenia całego budynku mieszkalnego, wykorzystując do tego styropian, na ktundefinedry została położona struktura klejowa, a na to kolor.

Dokonano zmiany stolarki okiennej, wymieniono parapety. Wszystko to miało na celu zmniejszenie zapotrzebowania na opał.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

Stanowisko zaprezentowane przez wnioskodawczynię zostało uznane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej za prawidłowe.

Stwierdzenie zasiedzenia po poniesieniu wydatkundefinedw termomodernizacyjnych daje prawo do odliczenia, o ile w dacie ponoszenia wydatkundefinedw nastąpił już skutek zasiedzenia. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że podatnik będący właścicielem lub wspundefinedłwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, ktundefinedre zostanie zakończone w okresie trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w ktundefinedrym poniesiono pierwszy wydatek.

Wydatki podlegające odliczeniu w ramach omawianej ulgi należy rozliczyć w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w ktundefinedrym poniesiono wydatki. Organ uznał, że wnioskodawczyni przysługuje możliwość odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, wskazanej w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osundefinedb fizycznych, wydatkundefinedw poniesionych w związku z opisaną modernizacją budynku mieszkalnego w celu zmniejszenia strat energii ciepła z ww. budynku.

Zaznaczył przy tym, że wydatki podlegające odliczeniu w ramach omawianej ulgi należy rozliczyć w zeznaniu podatkowym (bądź jego korekcie) składanym za rok, w ktundefinedrym poniesiono te wydatki.
____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami, napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl, a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!