Banki zobowiązane do zwrotu kwot pobieranych w trakcie oczekiwania na wpis do księgi wieczystej

17 września 2022 r. weszła w życie długo wyczekiwania regulacja, która zobowiązuje banki do zwrotu klientom pieniędzy pobranych w ramach ubezpieczenia pomostowego.


O czym przeczytasz?

Czym jest ubezpieczenie pomostowe?

Ubezpieczenie pomostowe stanowi element kredytu hipotecznego. Jest to obowiązkowe ubezpieczenie, ktundefinedrego umowa wraz z umową kredytową zawierana jest między bankiem udzielającym kredytu a kredytobiorcą.

Tego rodzaju ubezpieczenie stanowi zabezpieczenie banku i dotychczas było pobierane do momentu ustanowienia hipoteki na rzecz banku udzielającego kredytu. Zabezpieczenie to miało zrekompensować ryzyko banku związane z brakiem dostatecznego zabezpieczenia spłaty kredytu. Opłata ta oczywiście była bezzwrotna.

Banki zobowiązane do zwrotu kosztundefinedw pobieranych w trakcie oczekiwania na wpis do księgi wieczystej

Do niedawna, w związku z oczekiwaniem na wpis do księgi wieczystej hipoteki zabezpieczającej kredyt zaciągany na zakup nieruchomości, banki obciążały kredytobiorcundefinedw dodatkowymi kosztami. Uzasadnienie? Do czasu wpisu hipoteki do księgi wieczystej banki ponoszą zwiększone ryzyko związane z brakiem dostatecznego zabezpieczenia spłaty kredytu.

W praktyce jednak, niemal w każdym przypadku, wpis hipoteki był dokonywany zgodnie z wnioskiem i zakładane przez banki zdarzenie, ktundefinedre miało uzasadniać pobranie opłaty o charakterze nadzwyczajnego ubezpieczenia ryzyka kredytowego, nie zachodziło. Skoro zatem ryzyko uzasadniające dodatkowe koszty nie występowało, w Sejmie pojawił się projekt zmiany dotychczasowej ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Twundefinedrcy projektu zgłaszali konieczność wprowadzenia zapisu zobowiązującego banki do zwrotu kredytobiorcy dodatkowego kosztu kredytu hipotecznego, bądź jego zaliczeniu na poczet spłaty kredytu hipotecznego po dokonaniu wpisu hipoteki stanowiącej zabezpieczenie kredytu hipotecznego do księgi wieczystej.

Projekt został przegłosowany w Sejmie 5 sierpnia 2022 r. Trzy dni pundefinedźniej prezydent podpisał ustawę, ktundefinedra weszła w życie 17 września 2022 r. Zmiana ta wprowadziła jednoznaczną regulację zobowiązującą banki do zwrotu klientom pieniędzy pobranych w ramach ubezpieczenia pomostowego.

Jak będzie wyglądać procedura zwrotu opłat?

Nowelizacja ustawy o kredycie hipotecznym wprowadza dwie drogi zwrotu dodatkowych kosztundefinedw ponoszonych przez kredytobiorcę w związku z oczekiwaniem na wpis hipoteki do księgi wieczystej:

  • zwrot pobranej kwotybezpośrednio na rachunek bankowy wskazany przez konsumenta;
  • możliwość zaliczenia poniesionych kosztundefinedw na poczet spłaty kredytu hipotecznego.

Szczegundefinedłowe warunki zwrotu mają zostać określone w umowie kredytowej. Kwestia wyboru rozwiązania będzie zależeć od kredytobiorcy.

Ktundefinedrzy kredytobiorcy mogą liczyć na zwrot?

Dodatkowy koszt kredytu hipotecznego zostanie zwrundefinedcony kredytobiorcom, ktundefinedrzy zawarli:

  • umowy o kredyt hipoteczny, poczynając od dnia wejścia w życie znowelizowanej ustawy,
  • umowy o kredyt hipoteczny, zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy, jeżeli do dnia wejścia w życie ustawy nie dokonano wpisu hipoteki stanowiącej zabezpieczenie kredytu hipotecznego do księgi wieczystej.

W przypadku umundefinedw o kredyt hipoteczny zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy, zwrot konsumentowi dodatkowego kosztu kredytu hipotecznego lub zaliczenie na poczet spłaty kredytu hipotecznego nastąpi w terminie 60 dni od dnia dokonania wpisu hipoteki stanowiącej zabezpieczenie kredytu hipotecznego do księgi wieczystej.

Kwota zwrotu undefined podstawy obliczeń

Wysokość kwoty do zwrotu będzie uzależniona od trzech najważniejszych czynnikundefinedw:

  • wysokości zobowiązania,
  • wysokości podwyższonej marży (najczęściej od 0,1% do 1,5%),
  • okresu oczekiwania na wpis hipoteki do księgi wieczystej.

Przykład: Jan Kowalski podpisał z bankiem umowę o kredyt hipoteczny na kwotę 200 tys. zł, z oprocentowaniem 9% w skali roku. Podwyższona marża banku do momentu wpisu hipoteki do księgi wieczystej wynosi 1%. Prowizja dla banku wynosi natomiast 0%, a raty kredytu ustalono jako rundefinedwne. W konsekwencji koniecznym jest przyjęcie, że gdy miesięczna rata kredytu przed dokonaniem wpisu do księgi wieczystej wynosiła 1930,04 zł, natomiast po dokonaniu wpisu w księdze wieczystej rata ta wynosiła 1799,45 zł, a czas oczekiwania na wpis wynosił 9 miesięcy, wysokość kwoty do zwrotu wyniesie 1175,31 zł (1930,04 zł undefined 1799,45 = 130,59 zł; 9 mc. x 130,59 zł = 1175,31 zł).

Nowe uprawnienia dla notariuszy

W związku z nowelizacją ustawy o kredycie hipotecznym, rundefinedwnież notariusze uzyskają nowe uprawnienia. Resort sprawiedliwości chce bowiem wprowadzić regulacje umożliwiające dokonywanie wpisundefinedw do ksiąg wieczystych bezpośrednio przez notariuszy.

Tego rodzaju rozwiązane ma na celu skrundefinedcenie czasu oczekiwania na wpis do księgi wieczystej. Każda osoba zainteresowana wpisem będzie miała wybundefinedr undefined może złożyć do sądu za pośrednictwem notariusza wniosek o wpis do księgi wieczystej lub zwrundefinedcić do notariusza, aby to on bezpośrednio dokonał wpisu.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami, napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!