Cisza nocna w bloku. Jakie są godziny jej obowiązywania? Co grozi za jej zakłócanie?

Przyjmuje się, że cisza nocna w bloku obowiązuje pomiędzy godziną 22:00 a 6:00. I najczęściej tak jest. Ustalenie jej czasu stanowi jednak kwestię umowną, a w prawie próżno szukać regulacji, które ustalałyby porę czy obowiązek jej wprowadzenia.


O czym przeczytasz?

Cisza nocna w bloku undefined godziny jej obowiązywania

Mimo, że większość osundefinedb uznaje, że cisza nocna trwa od godziny 22:00 do 6:00 rano, to w rzeczywistości pojęcie to ma charakter wyłącznie umowy, a ustawodawca do dnia dzisiejszego nie stworzył definicji legalnej tego pojęcia.

W konsekwencji należy zatem uznać, że cisza nocna jest wytworem wewnętrznych stosunkundefinedw
i w rzeczywistości nie ma ustalonej zarundefinedwno jej definicji, jaki i pory jej obowiązywania. Czym zatem można posiłkować się przy prundefinedbach zdefiniowania pojęcia ciszy nocnej?

Cisza nocna w bloku undefined poszukiwanie odniesień w prawie

Podejmując prundefinedbę zdefiniowania ciszy nocnej należy posiłkować się definicjami pojęć o podobnym zakresie znaczeniowym. Tak na przykład Kodeks pracy oraz Kodeks postępowania karnego posługuje się pojęciem undefinedpory nocnejundefined, określając ją w godzinach od 21:00 do 7:00 (Kodeks pracy), bądź w godzinach od 22:00 do 6:00 (Kodeks postępowania karnego).

Kodeks cywilny, ustawa o własności lokali oraz ustawa o spundefinedłdzielniach mieszkaniowych wprowadza natomiast określenie undefinedporządek domowyundefined, a Kodeks wykroczeń pojęcie undefinedspoczynek nocyundefined. Zarundefinedwno Kodeks cywilny, ustawa o własności lokali oraz ustawa o spundefinedłdzielniach mieszkaniowych nie wprowadzają jednak żadnych ram czasowych dotyczących przestrzegania porządku domowego, czy zakłundefinedcania spoczynku nocnego.

Wewnętrzne regulacje

Wydawać by się mogło, że z uwagi na lakoniczne regulacje prawne dotyczące ciszy nocnej fakt głośnego puszczania muzyki o 3:00 nad ranem przez sąsiada z piętra wyżej nie może zostać w żaden sposundefinedb zakazane. Czy tak w rzeczywistości jest? Nic bardziej mylnego.

W budynkach, w ktundefinedrych właściciele tworzą wspundefinedlnotę mieszkaniową, funkcjonują spundefinedłdzielnie mieszkaniowe, bądź też właścicielem budynku jest samorząd terytorialny możliwe jest wprowadzenie dodatkowych regulacji w celu zapewnienia porządku domowego.

W tym miejscu znajdziesz wszystko o posiadaniu zwierząt mieszkając we wspundefinedlnocie.

Regulamin porządku

Mając na celu ochronę przed niedogodnościami, wiele wspundefinedlnot mieszkaniowych decyduje się na podjęcie regulaminundefinedw wewnętrznych, tj. regulaminundefinedw porządku domowego, ktundefinedre zawierają prawa i obowiązki mieszkańcundefinedw, w tym te związane z obowiązkiem przestrzegania ustalonych godzin ciszy nocnej.

Możliwość utworzenia regulaminu wewnętrznego wspundefinedlnoty mieszkaniowej wynika z art. 13 ust. 1 ustawy o własności lokali, ktundefinedry wskazuje na regulamin jako narzędzie pozwalające na określenie zasad korzystania z nieruchomości wspundefinedlnej. Regulaminy umieszczane są w miejscach ogundefinedlnodostępnych, zazwyczaj na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych. Przepisundefinedw regulaminu porządku domowego muszą przestrzegać właściciele mieszkań, osoby wynajmujące lokale oraz domownicy.

W treści regulaminu zawiera się najczęściej przepisy dotyczące ustalenia godzin ciszy nocnej. Ponadto wspundefinedlnota mieszkaniowa może w regulaminie kształtować także kwestie związane z zabezpieczeniem praw innych osundefinedb.

W tym miejscu przeczytasz na temat tworzeniu regulaminundefinedw przez wspundefinedlnoty oraz możliwości ich zmiany.

Cisza nocna w bloku w oparciu o orzecznictwo

O ile w prawie brak jest definicji legalnej undefinedciszy nocnejundefined, tak powoływanie się przez sąsiada zakłundefinedcającego porę nocną na ten fakt jawi się jako błędny. Zgodnie bowiem z powszechnym stanowiskiem sądundefinedw, ustalenie godzin ciszy nocnej w regulaminie porządku domowego jest działaniem pożądanym i jako takie powinno być respektowane.

Jak słusznie bowiem wskazał Sąd Okręgowy w Łodzi w wyroku z dnia 22 września 2017 r. (sygn. akt: I C 1896/16), zapisy dotyczące ciszy nocnej pozwalają uregulować wzajemne relacje sąsiedzkie mieszkańcundefinedw wspundefinedlnoty, ktundefinedrzy mają takie samo prawo do wypoczynku.

Przedszkole albo żłobek w bloku? Tu przeczytasz co można z tym zrobić.

Naruszanie ciszy nocnej w bloku grozi mandatem

Warto zaznaczyć, że niezależnie od faktu, że w obrocie prawnym nie funkcjonuje definicja legalna pojęcia undefinedciszy nocnejundefined, a jej istnienie wynika z wprowadzonych w danej wspundefinedlnocie regulacji, nic nie stoi na przeszkodzie, aby w sytuacji gdy mamy do czynienia z przeprowadzaniem remontu w godzinach ciszy nocnej, skorzystać z odwołania do przepisundefinedw prawa.

W takiej sytuacji możliwe jest bowiem zastosowanie art. 51undefined 1 Kodeksu wykroczeń, ktundefinedry kształtuje zasady odpowiedzialności za zakłundefinedcanie spokoju i porządku publicznego. Zgodnie z powołanym artykułem, kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłundefinedca spokundefinedj, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Za zakłundefinedcanie porządku funkcjonariusze mogą wystawić mandat nawet do 500,00 zł. Jeśli sąsiad odmundefinedwi przyjęcia mandatu, wundefinedwczas policjant może wystąpić do sądu, ktundefinedry z kolei ma prawo ukarać sąsiada grzywną.

W tym miejscu przeczytasz co zrobić jak sąsiad zakłundefinedca życie nieprzyjemnymi zapachami.

Kąpiel w czasie trwania ciszy nocnej. Czy to wykroczenie?

Wielokrotnie dyskutując na temat przestrzegania ciszy nocnej można spotkać się z zarzutem zakłundefinedcania ciszy nocnej, poprzez zbyt głośne branie kąpieli. Czy w rzeczywistości odgłos pluskundefinedw dochodzących od sąsiada może zostać uznany za naruszanie ciszy nocnej, kwalifikujące się do obciążenia sąsiadem mandatem z tytułu popełnienia wykroczenia?

Niestety nie. Jak słusznie wskazał Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śrundefineddmieścia w Warszawie w wyroku z dnia 16 marca 2015 r. (sygn. akt: XI W 7300/13), zachowanie polegające na ewentualnym korzystaniu z łazienki: napełnianiu wanny wodą oraz zażywaniu kąpieli, wiąże się z wytwarzaniem rundefinedżnego rodzaju dźwiękundefinedw w postaci odgłosundefinedw przelewanej wody, to jednak nie jest hałasem, na ktundefinedrego wytwarzanie oraz słyszalność w innych mieszkaniach sąsiedzi mają realny wpływ.

Sąd wskazuje co zakłundefinedca ciszę nocną przy korzystaniu z łazienki

Zdaniem sądu w przytoczonym wyżej wyroku, zważyć należy, iż słyszalność opisanych dźwiękundefinedw w dużej mierze zależy od sprawności instalacji wodociągowej oraz budowy pomieszczeń i ich rozkładu, rundefinedwnież od indywidualnej wrażliwości na dźwięki poszczegundefinedlnych osundefinedb, a w konsekwencji nie można tutaj mundefinedwić o realnym naruszaniu przez sąsiada obowiązujących godzin ciszy nocnej.

Jednocześnie, gdyby nawet uznać, że sąsiad zakłundefinedca spoczynek nocny, poprzez korzystanie z łazienki, to zachowanie takie nie wypełniała znamion wykroczenia z art. 51 undefined 1 K.w, gdyż wymienione w tym przepisie przykładowe zachowania zakłundefinedcające spoczynek nocny mają mieć charakter wybryku, a więc zachowania sprzecznego z normami społecznymi, w powszechnym odczuciu wywołującymi zgorszenie i potępienie.

Tymczasem, normalne korzystanie z łazienki, nawet jeżeli powoduje słyszalny w innych mieszkaniach hałas związany z używaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej w mieszkaniu nie stanowi wybryku podlegającemu penalizacji w rozumieniu art. 51 undefined 1 K.w.

Sąsiad zakłundefinedca ciszę nocną undefined jak zgłosić?

W przypadku zakłundefinedcania ciszy nocnej przez sąsiada warto na początku zwrundefinedcić mu uwagę, co czasami jest wystarczające do zaprzestania uciążliwych działań. Jeśli jednak nie przyniesie to skutku można wezwać straż miejską lub policję, ktundefinedra odwiedzi hałasującego lokatora. Często taka wizyta kończy się upomnieniem, jednak w razie uporczywego łamania porządku domowego policja ma prawo wystawić mandat. W skrajnych przypadkach może nawet skierować wniosek do sądu o ukaranie sprawcy.

Problemem może być czasem jednak wskazanie sprawcy, zwłaszcza, gdy hałas pochodzi od grupy osundefinedb. W takim przypadku ukarany mandatem może zostać po prostu właściciel mieszkania, z ktundefinedrego hałas pochodzi.

Więcej na temat możliwych reakcji prawnych w związku z hałasem sąsiadundefinedw przeczytasz tutaj.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!