Materiały źródłowe

Eurostat

Europejski Urząd Statystyczny opracowuje prognozy i analizy dla krajów UE i EFTA. Część z nich dotyczy rynków nieruchomości w tych państwach.

Otwórz dokument