Uciążliwy remont za ścianą - co można zrobić w takiej sytuacji?

Uciążliwy remont za ścianą - co można zrobić w takiej sytuacji? Problem ten zna zapewne każdy mieszkaniec bloku czy kamienicy.


O czym przeczytasz?

uciążliwy remont za ścianą

Wynikające z niego niedogodności ujawniły się w całej pełni w okresie pandemicznego lockdownu, kiedy większość z nas była przez szereg tygodni zamknięta w domach (i zdecydowanie bardziej narażona na mimowolny udział w cudzych remontach). Niejedna osoba zadawała sobie w takich momentach pytanie, czy posiada jakiekolwiek narzędzia prawne, aby uciszyć hałasującego sąsiada.

Uciążliwy remont za ścianą - co można zrobić w takiej sytuacji?

Planując przeprowadzenie remontu mieszkania w budynku wielorodzinnym, dany właściciel powinien zdawać sobie sprawę z potencjalnej uciążliwości prac dla pozostałych lokatorundefinedw. Oni ze swojej strony są natomiast zobligowani do wykazania się zrozumieniem i cierpliwością - ostatecznie, każdy lokal potrzebuje od czasu do czasu pewnego odświeżenia. Gorzej, jeśli remont przeciąga się w nieskończoność, wyrządzając w dodatku szkody we wspundefinedlnych częściach budynku. Takie sytuacje prowadzą do kłundefinedtni i wzajemnych oskarżeń, ktundefinedre - w najgorszym wypadku - znajdują finał w sądzie.

W tym miejscu rodzi się naturalnie pytanie o nasze prawa w zderzeniu z hałaśliwymi sąsiadem. Czy można cokolwiek poradzić na uciążliwy remont w bloku? Odpowiedź brzmi: można. Zamiast do sądu, w pierwszej kolejności należy się jednak odwołać do regulaminu porządku domowego, sporządzonego przez konkretną wspundefinedlnotę mieszkaniową bądź spundefinedłdzielnię. Taki regulamin będzie prawdopodobnie jasno określał godziny, w jakich dopuszcza się głośne prace remontowe. Powinien rundefinedwnież precyzować np. zasady utrzymywania czystości na klatce schodowej oraz pokrywania kosztundefinedw ewentualnych szkundefinedd.

Możliwość uchwalenia regulaminu porządku domowego wynika wprost z ustawy o własności lokali. Wskazuje ona na regulamin jako na dokument kluczowy w kwestii ustalania zasad korzystania z nieruchomości. W tworzenie regulaminu powinni się zaangażować wszyscy właściciele, ustosunkowując się do jego poszczegundefinedlnych punktundefinedw. Taka strategia zapobiegnie (przynajmniej częściowo!) przyszłym nieporozumieniom i kłundefinedtniom.

Czasami jednak uciążliwy remont u sąsiada osiąga natężenie, ktundefinedre przerasta wyobraźnię twundefinedrcundefinedw regulaminu. W tym wypadku sąsiedzi także nie są pozostawieni sami sobie. Aby odzyskać względny spokundefinedj na terenie posesji, mogą skorzystać z konkretnych rozwiązań prawnych.

Zobacz też: Konserwator zabytkundefinedw, a pozwolenie na remont

Głośne prace remontowe - przepisy

W kontekście przedłużających się remontundefinedw najczęściej przywoływanym przepisem prawa jest art. 51 Kodeksu wykroczeń. Znajduje on zastosowanie w odniesieniu do właścicieli mieszkań, ktundefinedrzy w sposundefinedb rażący łamią ustalenia regulaminu porządku domowego. Na podstawie tego artykułu policja może wymierzyć uciążliwemu sąsiadowi grzywnę w wysokości 500 zł. Gdyby zaś funkcjonariusze spotkali się z odmową przyjęcia mandatu, mają prawo wystąpić do sądu cywilnego. Skutkuje to nierzadko nałożeniem kary w wysokości do pięciu tysięcy złotych.

Kolejną dostępną opcją jest powołanie się na art. 222 paragraf 2 kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim, właściciel mieszkania narażonego na nieustanny hałas i wibracje może domagać się na drodze sądowej zaniechania naruszeń wraz z przywrundefinedceniem stanu zgodnego z prawem. Mamy także prawo domagać się od kłopotliwego sąsiada naprawienia szkundefinedd, jakie wyrządziła nam jego działalność. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że spundefinedr sądowy o hałas może być długotrwały. Jego rezultat nie jest też wcale z gundefinedry przesądzony.

Sporo osundefinedb zastanawia się nad zagadnieniem wykonywania prac remontowych w weekendy. Teoretycznie nie zakazuje tego żadna ustawa, ale coraz więcej wspundefinedlnot decyduje się umieścić w regulaminie punkt wykluczający używanie głośnego sprzętu w sobotę. Z chwilą, gdy taki zapis zostanie zaakceptowany przez większość mieszkańcundefinedw, staje się on obowiązującym w danym budynku prawem. Za złamanie go grozi wspomniana już wcześniej grzywna.

Posądzany o zakłundefinedcanie miru domowego remont powinien stać się przedmiotem otwartej rozmowy wszystkich zainteresowanych. Rozwiązanie problemu leży w ich wspundefinedlnym interesie, a zdecydowanie lepiej zrobić to samodzielnie niż za pośrednictwem policji czy sądundefinedw.

Sprawdź: Remont mieszkania krok po kroku

Uciążliwy remont za ścianą - co można zrobić w takiej sytuacjiw pytaniach i odpowiedziach:

Ile trwa remont mieszkania?

Na przeprowadzenie remontu potrzebny jest przeważnie co najmniej miesiąc. Tyle czasu zajmują czynności podstawowe, czyli np. odmalowanie ścian, wymiana mebli czy armatury sanitarnej. Im bardziej skomplikowane prace planuje wykonać właściciel, tym dłużej one oczywiście potrwają. Eksperci wskazują jednak na trzy miesiące jako na tę wartość, ktundefinedrej przekroczenie może już budzić w lokatorach mieszane uczucia i potrzebę podjęcia określonych działań.

Co zrobić, gdy sąsiad zakłundefinedca spokundefinedj?

Właściciel lokalu powinien mieć prawo użytkowania go w jak najszerszym stopniu. Oznacza to rundefinedwnież swobodę w decydowaniu o terminach remontu. Jednocześnie jednak spoczywa na nim obowiązek przeprowadzania prac w taki sposundefinedb, aby w jak najmniejszym stopniu utrudniać życie pozostałym mieszkańcom. Ci ostatni mogą w razie potrzeby dochodzić swoich praw poprzez skargę złożoną na policji lub w sądzie.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!