Rozporządzenie spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu bez księgi wieczystej. Odpowiadamy na pytanie.

Spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego oznacza prawo do korzystania z niego. Faktycznym właścicielem mieszkania jest spółdzielnia mieszkaniowa. Czy posiadając prawo do takiego lokalu i nie będąc jego faktycznym właścicielem można nim rozporządzać?


O czym przeczytasz?

Pytanie: Mieszkanie spundefinedłdzielcze własnościowe bez księgi wieczystej. Jestem właścicielem takiego mieszkania. Jaka jest możliwa forma prawna przekazania za życia prawa do tego mieszkania cundefinedrce?

Spundefinedłdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego- podstawowe informację

Podstawą funkcjonowania spundefinedłdzielczego własnościowego prawa do lokalu są przepisy rozdziału 21 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spundefinedłdzielniach mieszkaniowych (art. 171 undefined art. 1719).

Spundefinedłdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym, co umożliwia korzystanie z lokalu spundefinedłdzielczego, jednak posiadacz lokalu nie jest jego właścicielem.

Spundefinedłdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego jest prawem słabszym aniżeli prawi własności. W skład tego prawa wchodzi m.in. prawo do korzystania z lokalu oraz rozporządzenie nim. Zatem prawo to może podlegać zarundefinedwno egzekucji jak i dziedziczeniu.

Więcej na temat spundefinedłdzielczego własnościowego prawa do lokalu znajdziesz w tym miejscu.

Przekształcenie prawa spundefinedłdzielczego

Spundefinedłdzielcze własnościowe prawo do lokalu można także przekształcić w prawo własności, jeżeli budynek stoi na gruncie będącym własnością lub w użytkowaniu wieczystym spundefinedłdzielni. Pisemny wniosek o przekształceniu prawa do lokalu należy złożyć do zarządu spundefinedłdzielni. Zawarcie umowy o przekształcenie własności powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Warto rundefinedwnież zaznaczyć, że mimo, iż lokale spundefinedłdzielcze nie posiadają księgi wieczystej, istnieje możliwość jej założenia. Posiadacz prawa będzie tam figurować jedynie jako osoba uprawniona do lokalu, a nie jego właściciel, ktundefinedrym cały czas pozostawać będzie spundefinedłdzielnia mieszkaniowa.

Spundefinedłdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, to inna instytucja

Inną kwestią pozostaje natomiast mieszkanie spundefinedłdzielcze bez prawa własności, czyli spundefinedłdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. Najemca ma prawo do używania nieruchomości, jednak nie może go w żaden sposundefinedb zbywać, a także nie podlega ono dziedziczeniu.

Konkludując spundefinedłdzielcze lokatorskie prawo do lokalu przypomina najem, jednak daje nieco rozszerzone prawa: np. w przypadku śmierci jednego z małżonkundefinedw jest ono przenoszone na drugiego z nich.

Należy rundefinedwnież pamiętać, że spundefinedłdzielcze lokatorskie prawo do lokalu można przekształcić w mieszkanie spundefinedłdzielcze własnościowe lub uzyskać własność odrębną.

Czy można rozporządzać prawem do lokalu spundefinedłdzielczego?

Mimo, że spundefinedłdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym to jak wskazują przepisy, możliwa jest zarundefinedwno egzekucja jak i dziedziczenie z takiego prawa.

Tak więc posiadać prawa do lokalu może w formie darowizny przekazać lokal innej osobie.

W tym miejscu przeczytasz więcej na temat tego, co można zrobić ze spundefinedłdzielczym własnościowym prawem do lokalu.

Jak wygląda taka procedura? Czy są jakieś ograniczenia?

Na wstępie niezbędne jest ustalenie, czy chodzi o lokal stanowiący odrębną własność, czy o spundefinedłdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Ponadto, należy pamiętać, że zgodnie ustawą o spundefinedłdzielniach mieszkaniowych, umowa zbycia spundefinedłdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego, albowiem bez zachowania tej szczegundefinedlnej formy umowa darowizny będzie nieważna.

Dokumenty do aktu notarialnego

W celu przygotowania aktu notarialnego umowy darowizny, koniczne jest przygotowanie następujących dokumentundefinedw:

  • dane z dowodundefinedw osobistych,
  • jeśli darowizna jest na dziecko undefined to dodatkowo odpis skrundefinedcony aktu urodzenia dziecka,
  • jeśli dziecko po zawarciu związku małżeńskiego zmieniło nazwisko undefined to dodatkowo odpis skrundefinedcony aktu małżeństwa dziecka,
  • jeśli darowizna jest na wnuka/czkę undefined to dodatkowo odpis skrundefinedcony aktu małżeństwa rodzicundefinedw wnuka/czki i odpis skrundefinedcony aktu urodzenia wnuka/czki, odpis zwykły z księgi wieczystej (jeśli jest prowadzona księga wieczysta dla tego prawa),
  • zaświadczenie ze Spundefinedłdzielni Mieszkaniowej stwierdzające, komu to prawo do lokalu przysługuje,
  • podstawa nabycia (przydział, umowa ze Spundefinedłdzielnią, wypis aktu notarialnego undefined umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy działu spadku lub innej umowy,
  • prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
  • prawomocne postanowienie Sądu o dziale spadku lub zniesieniu wspundefinedlności).

Ponadto, jeśli ma być założona księga wieczysta, to do założenia księgi wieczystej potrzebne jest zaświadczenie ze Spundefinedłdzielni Mieszkaniowej wydane dla celundefinedw wieczystoksięgowych.

Co po akcie? Urząd skarbowy i podatek?

Po sporządzenie aktu notarialnego, wypis musi być niezwłocznie przekazany do spundefinedłdzielni, ktundefinedra jest właścicielem całego budynku.

W przypadku kręgu osundefinedb najbliższych, umowa będzie wolna od podatku od spadkundefinedw i darowizn, jednak warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest zgłoszenie nabycia darowizny właściwemu urzędowi skarbowemu w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania aktu notarialnego umowy darowizny.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!