Montaż i wymiana pieca gazowego. Jak to wygląda od strony prawnej?

Jedną z podstawowych decyzji jaką trzeba podjąć decydując się na dom, jest sposób jego ogrzewania. Każdy sposób ma swoje zalety. Z uwagi na zmiany klimatyczne i coraz większą troskę o środowisko, specjaliści rekomendują piece gazowe.


O czym przeczytasz?

Co to jest ogrzewanie gazowe?

Ogrzewanie gazowe to wygodny i opłacalny sposób ogrzewania domu. Przede wszystkim, pomimo obaw i legend owianych wokół tego rodzaju ogrzewania, jest ono stosunkowo niedrogie oraz bezpieczne. Oczywiście należy spełnić określone warunki, niemniej jest wolne od brudu, kurzu czy walającego się drewna lub węgla. Wystarczy odpowiednia instalacja i piec można włączyć za pomocą guzika.

Ogrzewanie gazowe może odbywać się na dwa sposoby. Mianowicie, albo z sieci albo ze zbiornika. Zdecydowanie bardziej korzystne jest ogrzewanie domu z sieci, jednak w mniejszych miejscowościach czasami brak jest dostępu do gazociągu, wówczas rozwiązaniem może być zakup zbiornika z gazem płynnym.

Należy jednak pamiętać, że zbiornik taki nie może zostać umieszczony gdziekolwiek. Najlepszym rozwiązaniem, jest wówczas wkopanie zbiornik podziemnego, przy czym inwestycja ta nie należy do najtańszych.

Zgoda na zamontowanie pieca

Zgodnie z art. 3 pkt 9 Prawa Budowlanego urządzenia budowlane to urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne.

Instalacja centralnego ogrzewania wraz z kotłem (piecem) c.o. jest urządzeniem budowlanym w powyższym znaczeniu, pozostając w związku funkcjonalnym z określonym obiektem budowlanym (budowlą), w stosunku do którego spełnia funkcję służebną.

Chcąc zamontować kocioł gazowy, inwestor może albo uzyskać decyzję pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego razem ze schematem wewnętrznych instalacji gazowych albo należy uzyskać decyzję pozwolenia i zlecić wykonanie projektu.

Przy składaniu wniosku należy dołączyć projekt, pozytywną opinię kominiarską, mapę poglądową oraz oświadczenie o prawie dysponowania daną nieruchomością na cele budowlane.

W tym miejscu znajdziesz odpowiedź na pytanie czy gminy mogą zakazać montażu pieca węglowego.

Pomieszczenia, gdzie umieszczane są kotły a kryterium mocy

Przede wszystkim decydując się na kocioł gazowy, należy spełnić szereg wymogów dotyczących nie tylko samego urządzenia, ale i pomieszczenia, w którym umieścimy urządzenie. Informację o tym jakie warunki powinny zostać spełnione, odnajdziemy w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Z dokumenty dowiemy się jakie wytyczne należy spełnić do projektowania i wykonawstwa kotłowni gazowej.

Podstawowym kryterium jest moc, albowiem kocioł gazowy o mocy do 30 kW z grawitacyjnym odprowadzaniem spalin, będzie musiał zostać umieszczony w pomieszczeniach o powierzchni co najmniej 8 m3.

Jeżeli urządzenie będzie posiadało zamkniętą komorę spalania, a powietrze będzie doprowadzane z zewnątrz, wtedy można je umieścić w mniejszym pomieszczeniu mającym 6,5 m3.

Kotły mogą być instalowane w pomieszczeniu nieprzeznaczonym na stały pobyt ludzi lub pomieszczeniu technicznym lub przewidzianym wyłącznie na kotłownię.

Natomiast urządzenie o mocy przekraczającej 30 kW, musi zostać umieszczone w specjalnym pomieszczeniu technicznym, najlepiej w wolno stojącej kotłowni poza obiektem. Pomieszczenie nie może być wówczas niższe niż 2,2 m.

Oprócz tego, musi posiadać kanały wentylacyjne, bezpośredni nawiew z zewnątrz przez otwory w ścianie, a także odpowiednio dopasowany przewód kominowy. W przypadku urządzeń z zamkniętą komorą spalania wyposażonych w koncentryczny przewód powietrzno-spalinowy, można je umieszczać w dowolnych pomieszczeniach, bez względu na rodzaj wentylacji.

Warto również zaznaczyć, że w budynkach, gdzie liczba kondygnacji jest większa niż cztery, kotłownię na gaz należy zlokalizować na najwyższej. Ponadto, jej dach powinien być lekki, wykonany z materiałów niepalnych.

Czy można wymienić piec gazowy?

Czasami posiadamy już instalację gazową, ale chcielibyśmy wymienić piec na nowszy, jednakże wymiana pieca gazowego na nowy to remont urządzenia technicznego jako części obiektu budowlanego. Czy jest to możliwe? Czy zgodnie z przepisami prawa budowalnego wymaga zgody?

Wymiana pieca jest jak najbardziej możliwa. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami prawa budowalnego nie wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia. Nie jest również wymagane zgłoszenie wymiany pieca zakładowi gazowniczemu, ani zarządcy budynku.

„Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, wykonywanie robót budowlanych polegających na: przebudowie: urządzeń budowlanych”

W tym miejscu przeczytasz co można wybudować bez pozwolenia i bez zgłosznie na podstawie znowelizowanych przepisów Prawa budowlanego.

A co budynkami z rejestru zabytków?

Inaczej sytuacja wygląda w budynkach zabytkowych tj w obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków albo na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Wówczas konieczne będzie wcześniejsze uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę albo zgłoszenie planowanej wymiany organowi.

Do wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę oraz zgłoszenia należy dołączyć pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie przepisów o ochronie zabytków.

Mimo, że przepisy budowlane zostały zliberalizowane, to jednak inne obowiązki w zakresie montażu i użytkowania instalacji gazowej określone w przepisach rozporządzenia z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 170-175) inwestor musi spełnić.

Dotyczy to przede wszystkim pomieszczeń, w których jest zamontowany piec oraz dopasowania odpowiedniego urządzenia, co szczegółowo zostało opisane powyżej.

Wady i zalety ogrzewania gazowego

Jak wskazałem na początku, pomimo legend owianych wokół ogrzewania gazowego, nie wszystkie są prawdziwe. Przede wszystkim największą wadą jest dostępność sieci.

W przypadku braku możliwości przyłączenia do sieci ogrzewanie gazem płynnym jest to dość problematyczne i kosztowne. Jeśli jednak mamy dostęp do sieci, to należy zauważyć liczne zalety. Przede wszystkim jest to bezobsługowa eksploatacja, czystość oraz niski koszt ogrzewania gazem.

Czy organ nadzoru budowlanego może coś zrobić?

Owszem. Zgodnie z art. 50-51 pr. bud., gdy realizacja inwestycji nie wymaga ani uzyskania pozwolenia na budowę, ani dokonania zgłoszenia, organ nadzoru budowlanego może prowadzić postępowanie naprawcze.

Są to sytuacje, kiedy mowa o robotach budowlanych wykonywanych w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska, lub w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w przepisach.

W toku postępowania właściwy organ nakazuje inwestorowi zaniechanie dalszych robót budowlanych albo może nakazać rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części.

Organ może również wymagać od inwestora, by doprowadził obiekt do stanu poprzedniego albo nakłada obowiązek wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, określając termin ich wykonania.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Advertisement
Advertisement

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

SmartHome oczami dzieci - wymarzony pokój

O jakim pokoju marzą dzieci? Przyjrzymy się bliżej inteligentnemu oświetleniu i sprawdzimy jak dzieci same zmieniają pokój w krainę marzeń. SmartHome w Komputroniku. http://Komputronik-SmartHome

Advertisement