Wiemy, które banki mają najzamożniejszych klientów

Im większe oszczędności posiada klient, tym lepiej dla banków. Policzyliśmy, które z banków najlepiej radzą sobie z przyciąganiem osób z najgrubszymi portfelami?


O czym przeczytasz?

Ile Polacy mają na kontach

Banki właśnie publikują swoje sprawozdania finansowe. Postanowiliśmy na ich podstawie policzyć, które banki mają najbardziej zamożnych, a więc dysponujących największymi oszczędnościami klientów.

Wygrywa Bank ING

Okazuje się, że największe oszczędności na kontach i depozytach zgromadzili klienci Banku ING. Przeciętnie każdy klient detaliczny miał odłożonych prawie 26,5 tys. zł. To spora kwota. Warto dodać, że zdecydowana większość z tych pieniędzy leży albo na kontach bieżących, albo na rachunkach oszczędnościowych.

Niewiele mniej oszczędności posiadają klienci banku PKO BP. Na jedną osobę przypada tam średnio prawie 26,3 tys. zł.

Trzeci bank, którego klienci przeciętnie odłożyli ponad 20 tys. zł, to Santander Bank Polska. Średnio na jeden rachunek detaliczny obsługiwany przez ten bank przypada prawie 20,5 tys. zł.

19 650 zł to średnia dla 7 banków

Do naszego zestawienia trafiło 7 banków. Średnio ich klienci mają 19 650 zł oszczędności.

Środki na kontach klientów banków

Nieco poniżej średniej plasują się klienci Banku Pekao (każdy z nich miał odłożonych średnio ponad 18,7 tys. zł). Mniejsze kwoty udało się zgromadzić osobom posiadającym rachunki w Banku Millennium (przeciętnie 17,8 tys. zł) oraz w mBanku (prawie 17,1 tys. zł).

Nasze zestawienie zamyka Alior Bank, gdzie przeciętny klient trzymał 10,6 tys. zł.

Od czego zależy wielkość oszczędności klientów

Jest wiele czynników, które wpływają na to, jak zamożnych klientów ma bank. Jeśli koncentruje się on na pozyskiwaniu dobrze sytuowanych mieszkańców wielkich miast, jak to jest w przypadku Banku ING, ma szansę na przyciągnięcie osób z większymi zarobkami, a więc i oszczędnościami, niż banki, których sieć placówek i sprzedaży jest bardziej rozproszony.

Duże znaczenie ma także wiek klientów. Jeśli bank nastawia się na pozyskiwanie młodych osób, które dopiero zaczynają swoją karierę zawodową, musi się pogodzić z tym, że będą oni mieli niższe oszczędności. Im starsi klienci, tym mniejsze mają potrzeby finansowe, a więc są w stanie odłożyć większe kwoty. Tak jest w przypadku banku PKO BP, który ma dużą grupę klientów, posiadających rachunek w tym banku od dekad.

No i liczy się także sam wiek banku. Im młodsza instytucja, tym młodsza populacja klientów, a więc i ich oszczędności będą stosunkowo niskie. To dlatego właśnie Alior Bank, najmłodsza instytucja w naszym zestawieniu, ma klientów z najniższą przeciętną wartością zgromadzonych środków.

Oszczędności w bankach to nie wszystko

Jest jeszcze jedna rzecz, o której trzeba pamiętać – dane pokazane przez banki dotyczą środków zgromadzonych na kontach. Ale banki często namawiają swoich klientów do innych inwestycji, choćby w fundusze inwestycyjne, gdzie również mogą być zgromadzone pokaźne środki.

Tymczasem często jest tak, że im większymi środkami klient dysponuje, tym chętniej lokuje pieniądze w inne rodzaje inwestycji niż depozyty.

Nie każdy bank ujawnia te same dane

Choć sprawozdania finansowe banków są podobne, to jednak nie są identyczne. Część banków publikuje dokładną liczbę klientów detalicznych, inne podają jedynie tzw. duże liczby, a więc informują o liczbie klientów w milionach, z dokładnością do jednej liczby po przecinku. W części przypadków nie udało się nam w sprawozdaniach finansowych znaleźć informacji o liczbie klientów detalicznych.

Są także i takie banki, które nie informują o liczbie klientów, obsługiwanych przez ich części detaliczne, a jedynie o liczbie kont. Jeśli nie udało się nam znaleźć informacji o liczbie klientów, do zestawienia użyliśmy liczby rachunków bieżących, podawanych przez bank w sprawozdaniu.

Jeśli idzie o wartość środków, należących do klientów detalicznych, to ta informacja była łatwiejsza do odnalezienia. We wszystkich sprawozdaniach finansowych można znaleźć informację o tym, jakie są zobowiązania banków wobec klientów detalicznych. Zdecydowana większość to środki na depozytach i rachunkach bieżących, ale są także np. z tzw. lokat strukturyzowanych, czyli takich inwestycji, których wynik zależy od zmiany wartości niektórych akcji notowanych na giełdach.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować