Zamiana mieszkania komunalnego.

Mieszkanie komunalne nie należy do prywatnego właściciela, a do gminy, która w granicach prawa nim zarządza. Czy zatem najemcy lokali mogą w jakikolwiek sposób rozporządzać mieszkaniem, które zamieszkują? Czy jest możliwa jego zamiana?


O czym przeczytasz?

Mieszkanie.

Istnieje legalna definicja mieszkania, ktundefinedrą możemy znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkundefinedw technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z rozporządzeniem

mieszkanie jest zespołem pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mających odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, spełniający niezbędne warunki do stałego pobytu ludzi i prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego.

Wyrundefinedżniamy następujące formy mieszkań:

  • spundefinedłdzielcze,
  • komunalne,
  • społeczno-czynszowe undefined inaczej TBS,
  • własności undefined inaczej zwane hipotecznym,
  • zakładowe.

Czym jest mieszkanie komunalne?

Mieszkania komunalne są własnością gminy i powinny być przeznaczone dla osundefinedb, ktundefinedre z uwagi na trudną sytuację materialną nie mogą sobie pozwolić na zakup nieruchomości na wolnym rynku.

Przyznanie prawa do lokalu traktuje się jako formę pomocy socjalnej. Z uwagi na ogundefinedlną sytuację ekonomiczną panującą w Polsce, zapotrzebowanie na mieszkania komunalne jest ogromne, mimo, że mieszkania komunalne charakteryzują się gorszym standardem i słabszym wykończeniem aniżeli mieszkania własnościowe.

Jednakże ich niewątpliwą zaletą jest to, że są wykańczane undefinedpod kluczundefined, zatem posiadając meble, można po otrzymaniu mieszkania w zasadzie od razu w nim zamieszkać. Niebagatelne znaczenie ma rundefinedwnież to, że są znacznie tańsze aniżeli mieszkania dostępne z rąk deweloperundefinedw czy prywatnych właścicieli.

Mieszkanie komunalne czy socjalne? Podobieństwa i rundefinedżnice

Chociaż zarundefinedwno mieszkania komunalne, jak i mieszkania socjalne (tzw. lokale socjalne) należą do gminy, nie są one tym samym w rozumieniu prawa.

Mieszkania komunalne bowiem niczym nie odbiegają standardom mieszkań, ktundefinedre można kupić na zasadach wolnorynkowych.

Natomiast mieszkania socjalne to najczęściej lokale o tzw. obniżonym standardzie, ktundefinedre nierzadko mają np. części wspundefinedlnie (tj. kuchnię do dyspozycji kilku obcych osundefinedb, wspundefinedlne łazienki), pokoje przechodnie, czy pokoje wymagające remontu. Często też mieszkania socjalne znajdują się w starej zabudowie, zlokalizowanej na obrzeżach miast.

Komu przysługuje lokal komunalny?

Lokal komunalny ma służyć przede wszystkim tym, ktundefinedrzy nie są w stanie zapewnić sobie mieszkania na wolnym rynku, z uwagi na trudną sytuację materialną czy rodzinną. Decydując o przyznaniu lokalu, samorządy biorą pod uwagę dochundefinedd gospodarstwa domowego, jednakże nie może on być zbyt niski, ponieważ to nie gwarantuje, że lokator będzie terminowo opłacać czynsz.

Dochundefinedd nie może być rundefinedwnież wysoki, albowiem w opinii urzędnikundefinedw może umożliwić zakup lub wynajęcie nieruchomości na wolnym rynku. Istotne jest rundefinedwnież, by osoba wnioskująca o mieszkanie nie posiadała innej nieruchomości mieszkalnej.

Ponadto, należy wykazać, że gmina, w ktundefinedrej osoba ubiega się o lokum, jest miejscem jej stałego pobytu. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że gmina w uchwale może określić dodatkowe warunki jakie należy spełnić.

Prawa i obowiązki najemcy mieszkania komunalnego

Posiadanie mieszkania komunalnego jest obwarowane pewnymi prawami, ale też obowiązkami.

Przede wszystkim najemca lokalu komunalnego nie może pozostać undefinedbez dachu nad głowąundefined. W przypadku, gdy bez własnej winy lokator nie może mieszkać w lokalu komunalnym przyznanym mu przez gminę, to na gminie ciąży obowiązek przydzielenia mieszkania zastępczego.

Istnieją jednak sytuację, gdy gmina może wypowiedzieć lokatorowi umowę najmu, np. z uwagi na zaległości czynszowe lub utratę prawa do zajmowania mieszkania komunalnego, np. w związku ze wzrostem dochodundefinedw.

Najemca musi ponadto pamiętać, że mimo, iż ma prawo do zajmowania lokalu, to rundefinedwnież ciążą na nim pewne obowiązki.

Przede wszystkim zobowiązany jest do terminowej zapłaty czynszu. Każda gmina samodzielnie ustala wysokość czynszu, ktundefinedrego podstawą jest tzw. wartość odtworzeniowa lokal.

Ponadto należy pamiętać, że mimo, iż lokator zajmuje lokal, to wciąż gmina pozostaje jego właścicielem, dlatego to gmina decyduje np. o możliwości przeprowadzenia remontu. Oczywiście nie chodzi tu o drobne, codzienne naprawy, tylko o decyzje, ktundefinedre znacząco wpływają na wygląd lokalu.

Czy możliwa jest zamiana mieszkania komunalnego?

Transakcja zamiany mieszkania podlega przepisom ustawy o ochronie praw lokatorundefinedw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kc z dnia 21 czerwca 2001 roku, a także uchwałom rady gminy w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Działające w strukturach zarządundefinedw komunalnymi zasobami lokalowymi zespoły zajmują się realizacją programu zamiany mieszkań tam, gdzie przynajmniej jeden z lokali należy do miasta. Pracę, obowiązki i działania gminy reguluje wymieniona wyżej ustawa.

Zgodnie z jej zapisami gmina ma zapewniać lokale w ramach najmu socjalnego i lokale zamienne, zaspakajając potrzeby mieszkaniowe rodzin o niskich dochodach. Transakcja zamiany lokalu, nie jest zamknięta w granicach miasta, a to oznacza, że najemcy mogą zamienić się mieszkaniami w rundefinedżnych miejscowościach.

Niezbędna jest jednak zgoda właściciela lokalu, czyli gminy adekwatnej do lokalizacji danej nieruchomości. Na zamianę mieszkania może zdecydować się każdy, kto posiada tytuł prawny do lokalu stanowiącego przedmiot zamiany i nie posiada zadłużenia w opłatach. Samo zaleganie z płatnościami za mieszkanie nie przekreśla szans na zamianę lokalu, pod warunkiem znalezienia partnera do zamiany, ktundefinedry zdecyduje się pokryć część lub całość zadłużenia.

W tym miejscu przeczytasz na temat dziedziczenia mieszkania komunalnego.

Procedura zamiany mieszkania

Przede wszystkim, w celu zgłoszenia chęci zamiany lokalu na inny należy wypełnić właściwy formularz i dołączyć niezbędne dokumenty m.in.:

  • świadczące o posiadanym tytule prawnym do zajmowanego lokalu;
  • zgoda spundefinedłdzielni na dokonanie zamiany; zaświadczenie o wysokości lub braku zadłużenia z tytułu opłat za używanie lokalu;
  • protokundefinedł zdawczo-odbiorczy lub rzut lokalu,
  • akt małżeństwa/akt zgonu wspundefinedłmałżonka albo wyrok rozwodowy.

Dokładna lista dokumentundefinedw, ktundefinedre należy przedłożyć do zamiany mieszkania znajduje się na stronie internetowej właściwego urzędu miasta. Po wypełnieniu formularza następuje rejestracja prze urzędnika.

Baza ogłoszeń

W ogundefinedlnie dostępnej bazie ogłoszeń nie są podawane informacje, ktundefinedre mogłyby zidentyfikować osobę poszukującą mieszkania na zamianę. Szczegundefinedłowe informacje, w tym adres lokalu, posiada pracownik wydziału urzędu miasta.

Kiedy już uda się znaleźć najciekawsze oferty wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy, należy zgłosić się do pracownika odpowiedzialnego za zamiany mieszkań. Należy pamiętać, że najemcy lokali komunalnych nie muszą ograniczać się wyłącznie do poszukiwań lokali już przez kogoś zajmowanych. Po wyrażeniu chęci zamiany, pod pewnymi warunkami, mogą skorzystać z wolnych lokali, jeżeli takimi dysponuje gmina.

Następnie następuje proces oglądanie mieszkań. Jeśli mieszkanie nie spodoba się jednej ze stron, nie dochodzi do transakcji zamiany i wraca się do poszukiwania ofert. Jeśli lokale spełnią oczekiwania kontrahentundefinedw, składa się wniosek o zamianę na wypełnionym formularzu i dołącza jeszcze kilka dokumentundefinedw.

Nowe lokum

Po dopełnieniu formalności najemcy lokali komunalnych muszą ustalić termin objęcia nowego mieszkania z zarządcą lokali (ale dopiero po okazaniu dowodu wpłaty kaucji), a także termin przekazania dotychczas zajmowanego lokum (po wymeldowaniu wszystkich osundefinedb i uregulowaniu opłat za lokal do dnia jego opuszczenia).

Kończącym etapem procesu zamiany lokalu z zasobundefinedw mieszkalnych gminy jest podpisanie umowy najmu w siedzibie zarządu mieszkaniami po uprzednim przedłożeniu niezbędnych dokumentundefinedw.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!