Dzieci z rodziny zastępczej odziedziczą lub otrzymają darowiznę bez podatku

Sejm rozszerzył grono osób zwolnionych z podatku od spadków i darowizn o dzieci z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka


O czym przeczytasz?

Sejm zmienił przepisy o dziedziczeniu

Sejm poszerzył grono osób, które mogą otrzymywać darowizny lub spadki bez podatku. Wcześniej z podatku zwolnieni byli najbliżsi, a więc dzieci, wnuki, rodzice i dziadkowie oraz rodzeństwo, w tym przyrodnie. Grono to obejmowało także dzieci przysposobione oraz rodziców przybranych.

Dzieci z rodzin zastępczych

W niedawno uchwalonym przez Sejm projekcie to grono powiększa się o dzieci z rodzin zastępczych i z rodzinnych domów dziecka. One również uzyskają prawo do bezpodatkowego przyjmowania darowizn lub spadków, jeśli darczyńcą lub spadkodawcą była osoba, która tworzyła rodzinę zastępczą czy rodzinny dom dziecka. Oczywiście, obdarowany czy spadkobierca musiał przebywać w tej rodzinie zastępczej czy rodzinnym domu dziecka.

Ustawa obejmie nie tylko spadki i darowizny, które zostaną przekazane w przyszłości, ale także i te, do których doszło przed jej wejście w życie. Kluczowe jest, aby przed rozpoczęciem działania nowych przepisów nie została wydana prawomocna decyzja podatkowa. Jeśli w chwili wejścia w życie ustawy będzie trwało postępowanie podatkowe w tej sprawie, wówczas ma zostań ono umorzone.

Teraz sprawą zajmie się Senat

Ustawa została przyjęta przez Sejm, ale będzie musiał się zająć nią Senat. Jeśli senatorowie nie zgłoszą poprawek, nowe przepisy trafią do prezydenta. Jeśli prezydent ją podpisze, wejdzie w życie po 14 dniu od jej ogłoszenia.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować