Prawo

Zrzeczenie się spadku. Jak można dokonać tego skutecznie?

Spadek może kojarzyć się z uzyskaniem po śmierci najbliższej osoby pewnej korzyści majątkowej. Prócz praw, na spadkobiercy mogą ciążyć pewne obowiązki, a nawet długi. Dlatego część spadkobierców decyduje się na zrzeczenie się prawa do spadku.

Łukasz Jasiński,
Roszczenie o zachowek. Czy można je zablokować w przyszłości?

Mieszkanie zwykle wchodzi do spadku. Jeśli spadkodawca za życia przekaże jakiś składnik majątkowy na rzecz osoby spoza kręgu spadkobierców, to mają oni prawo do wystąpienia z roszczeniem o zapłatę. Jak można je zablokować?

Łukasz Jasiński,
Dziedziczenie mieszkania komunalnego.

Jaka jest podstawa prawna dziedziczenia mieszkania komunalnego? Jakie przesłanki należy spełnić, aby doszło do skutku i w jaki sposób zagadnienie to kształtuje się w orzecznictwie?

Łukasz Jasiński,
Wydziedziczenie a mieszkanie. Wszystko co trzeba wiedzieć.

To instytucja prawa spadkowego, która daje możliwość pozbawienia potencjalnych spadkobierców prawa do zachowku. Czym w praktyce jest i w jaki sposób wpływa na kwestie związane z mieszkaniem spadkodawcy? Co oznacza znane z KC "przebaczenie"?

Łukasz Jasiński,
Dziedziczenie ustawowe mieszkania w polskim prawie spadkowym.

Mieszkanie można otrzymać w spadku zarówno na podstawie testamentu, jak i przepisów ustawy. Dziedziczenie może dotyczyć całości lub części lokalu. Jakie są zasady tego procesu wynikające z kodeksu cywilnego?

Łukasz Jasiński,
Czy darowiznę mieszkania można cofnąć?

Darowiznę nieruchomości można odwołać, natomiast jest to bardzo skomplikowane. Darowizna nie może zostać odwołana w sposób dowolny, a jedynie gdy zachodzą przesłanki wskazane w ustawie i w ściśle określonych przypadkach.

Beata Kloc,