Czym się różni mieszkanie komunalne od mieszkania socjalnego?

Na mieszkanie komunalne mogą liczyć zazwyczaj ci, których nie stać na kupno czy wynajem mieszkania na rynku. Mieszkanie socjalne zaś mogą otrzymać osoby, które są w wyjątkowo złej sytuacji materialnej.


O czym przeczytasz?

Mieszkanie socjalne przysługuje niezamożnymMieszkanie komunalne to po prostu mieszkanie, ktundefinedre należy do samorządu undefined miasta czy gminy. Zazwyczaj z mieszkań komunalnych korzystają osoby, ktundefinedre ze względu na niskie dochody nie są w stanie kupić lokalu na kredyt. Mieszkanie socjalne to także mieszkanie komunalne rodzaj mieszkania komunalnego, z ktundefinedrego korzystają osoby o najniższych dochodach, często po eksmisjach.

Rundefinedżnice biorą się stąd, że w przypadku mieszkania socjalnego umowa najmu zawierana jest na czas określony i że czynsze w takich lokalach muszą być niższe niż w lokalach komunalnych. A także undefined co często jest regułą, choć wcale tak być nie musi undefined mają niższy standard.

Mieszkanie komunalne tylko dla niezamożnych

Aby zostać najemcą lokalu komunalnego trzeba spełnić określone warunki. Przede wszystkim trzeba wykazać, że miasto czy gmina jest miejscem stałego pobytu osoby, ktundefinedra stara się o lokal komunalny.

Kolejnym warunkiem jest dochundefinedd, ktundefinedry nie może przekraczać ustalonego przez samorząd limitu. Zwykle jest on powiązany z przeciętnym wynagrodzeniem brutto w danym wojewundefineddztwie. Na przykład w Warszawie jest to w przypadku jednej osoby 55 proc. przeciętnego wynagrodzenie w wojewundefineddztwie, ogłoszonego w ostatnim czasie, w przypadku gospodarstwa dwuosobowego undefined 82,5 proc., a trzyosobowego undefined 102,5 proc.

Następny warunek to brak prawa do innego lokalu w powiecie, w ktundefinedrym znajduje się gmina, lub w powiecie sąsiednim, ewentualnie zamieszkiwanie w zbyt małym lokalu. Zbyt mały lokal undefined znowu przykład z Warszawy undefined to 7 metrundefinedw kwadratowych na 1 osobę i po 6 m kw. na każdą kolejną. A wiec jeśli trzyosobowa rodzina mieszka na 19 m kw., może ubiegać się o lokal komunalny. W kolejce po lokal komunalny może ustawić się także ten, kto mieszka w budynku przeznaczonym do rozbiundefinedrki.

Umowa na czas nieokreślony, ale nie na zawsze

Ważne jest, że umowę najmu lokalu komunalnego zawiera się bezterminowo. Jednak to, że umowa jest stała, nie oznacza, że nie może zostać wypowiedziana. Może do tego dojść, jeśli najemcy nie płacą czynszu, jeśli zakłundefinedcają spokundefinedj innym mieszkańcom, jeśli używają mieszkania w nieprawidłowy sposundefinedb, choćby poprzez podnajmowanie. Przy wypowiedzeniu umowy do gry wkracza sąd, ktundefinedry może orzec, że osoba, ktundefinedra musi opuścić wynajmowany lokal, ma prawo do lokalu socjalnego.

Lokal socjalny tylko tymczasowo

Z zasady lokal socjalny to lokal tymczasowy. Dlatego umowy zawierane są na czas określony. Chodzi o uniknięcie sytuacji, kiedy lokal socjalny zajmują osoby nieuprawnione, a więc takie, ktundefinedre zwiększyły swoje dochody, uzyskały prawo do innego lokalu (choćby wskutek dziedziczenia). Dlatego samorząd może zawierać nowe umowy na wynajem lokalu socjalnego na czas określony, ale nie może takiej umowy zawrzeć na czas nieokreślony.

Oczywiście, można sobie wyobrazić sytuację, kiedy osoba wynajmująca lokal socjalny poprawia swoją sytuację na tyle, że jest w stanie opłacać najem mieszkania komunalnego i gmina jedynie zmienia status lokalu z socjalnego na komunalny. Ale to wymaga, aby mieszkanie socjalne miało przyzwoity standard. Tymczasem przepisy pozwalają, aby lokal socjalny undefined czyli tymczasowy undefined miał standard obniżony. A więc dopuszczają, aby dostęp do ustępu i bieżącej wody był poza lokalem, a minimalna powierzchnia to 10 m kw. na 1 osobę i po 5 na każdą kolejną.

Czynsz w mieszkaniach socjalnych musi być undefined z mocy prawa undefined niższy niż w mieszkaniach komunalnych. Dokładnie undefined nie może przekraczać połowy najniższego czynszu w mieszkaniu należącym do zasobundefinedw komunalnych.

Mieszkanie socjalne należy opuścić, jeśli wzrosły dochody

Najem mieszkań socjalnych, podobnie jak komunalnych, wiąże się z określonymi obowiązkami. Poza dbaniem o stan lokalu, koniecznością opłacania czynszu i stosowaniem się do zasad wspundefinedłżycia społecznego, trzeba na życzenie gminy przedstawiać oświadczenia o dochodach, a jeśli to nie wystarczy undefined informacje o dochodach, choćby pochodzącą z urzędu skarbowego, ewentualnie oświadczenie o majątku. Jeśli tych dokumentundefinedw się nie złoży, miasto ma prawo narzucić najemcy dużą podwyżkę czynszu (to zwykle dotyczy mieszkań komunalnych, bo w przypadku socjalnych w grę wchodzi raczej zakończenie umowy). Gdy okaże się, że np. stan finansowy najemcy poprawił się tak, że jego dochody przekraczają limit wyznaczony przez gminę, ta może rundefinedwnież podnieść czynsz. Jeśli jednak sytuacja finansowa ulega pogorszeniu, może ona dokonać obniżki czynszundefinedw

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!