Stopy procentowe przestały rosnąć już pół roku temu

8 marca 2023 roku RPP ogłosi kolejną decyzję dotyczącą wysokości stóp procentowych. Najpewniej 6 raz z rzędu pozostaną one na niezmienionym poziomie.

Stopy procentowe przestały rosnąć już pundefinedł roku temu

8 marca 2023 roku RPP ogłosi kolejną decyzję dotyczącą wysokości stundefinedp procentowych. Najpewniej 6 raz z rzędu pozostaną one na niezmienionym poziomie. Tym razem jednak posiedzenie dostarczy więcej emocji i może być bardziej nieprzewidywalne niż w ubiegłym miesiącu.

Mija właśnie 6 miesięcy, odkąd RPP po raz ostatni podniosła stopy procentowe. Na marcowym posiedzeniu koszt pieniądza w Polsce ponownie zostanie utrzymany na niezmienionym poziomie undefined sugeruje większość dostępnych prognoz. Tym razem jednak, w odrundefinedżnieniu od posiedzenia w lutym, Rada zapoznała się już z najnowszą projekcją inflacji i PKB. Analizy przygotowane przez analitykundefinedw NBP przybliżą nam między innymi przyszłość inflacji w Polsce.

Warto też w tym miejscu przypomnieć, że choć mało kto spodziewa się już podwyżek stundefinedp procentowych, to formalnie cykl zacieśniania polityki monetarnej nie został zakończony. Większość członkundefinedw RPP oficjalnie nie wykluczało jeszcze drobnych ruchundefinedw w gundefinedrę, jeśli okaże się to niezbędne w celu walki z inflacją. Najnowsza projekcja jest o tyle ważna, że da wgląd w skuteczność dotychczas podjętych decyzji. Warto więc też przypomnieć, że przerwa w podnoszeniu kosztu pieniądza w Polsce jest tłumaczona obawami przed nadmiernym schłodzeniem gospodarki, a w konsekwencji pogorszeniem sytuacji na rynku pracy. Sam profesor Glapiński - jako przewodniczący Rady - ocenia, że obecny poziom stundefinedp procentowych jest wystarczający do tego, by zahamować inflację.

Dzięki Radzie WIBOR w dundefinedł

Bezpośrednim następstwem utrzymywania przez ostatnie miesiące stundefinedp procentowych na niezmienionym poziomie jest obniżenie stawki WIBOR 3M. Ma to przełożenie też na spadek oprocentowania kredytundefinedw mieszkaniowych.

Jeszcze w listopadzie 2022 roku, kiedy rynek przewidywał dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej, WIBOR 3M był notowany na poziomie nawet 7,61%. Od tego momentu wskaźnik ten jednak się obniżył i od stycznia nie przekraczał poziomu 7%. W efekcie w ostatnich tygodniach obserwujemy najniższe wartości WIBOR-u od czerwca 2022 roku. Spadek ten może co prawda wydawać się niewielki, ale oznacza ratę kredytu mieszkaniowego niższą o około 5%. Gdybyśmy za przykład wzięli 25-letni kredyt na kwotę 300 tys. złotych, to jego rata będzie mniejsza o około 140-150 złotych.

Gdyby wziąć rundefinedwnież pod uwagę notowania kontraktundefinedw terminowych na stopę procentową (FRA), to sugerują one, że cykl podwyżek stundefinedp procentowych się skończył. Początek obniżek stundefinedp procentowych ma się według nich zacząć pod koniec 2023 roku. Najnowsze kontrakty FRA sugerują także, że pod koniec 2024 roku WIBOR 3M ma być na poziomie 5,2%. Dla kredytobiorcundefinedw oznacza to raty o około 13% niższe niż obecnie (marzec 2023).

Wiosna w hipotekach

Efekty wstrzymania podwyżek stundefinedp procentowych zaczynają widzieć jednak nie tylko osoby z już zaciągniętymi kredytami. Dotyczy to także tych, ktundefinedrzy o kredyt dopiero się starają. Niższe oprocentowanie oznacza bowiem łatwiejszy dostęp do undefinedhipotekundefined. Dla tych osundefinedb pozytywną zmianę przyniosły rundefinedwnież zalecenia KNF z lutego br. Ponownie pozwoliły one bankom na ułatwienie dostępu do kredytundefinedw mieszkaniowych z okresowo stałym oprocentowaniem. Mowa tutaj o obniżeniu o połowę minimalnego bufora na podwyżki stundefinedp procentowych.

Przypomnijmy, że w najgorszym momencie (lipiec 2022) przykładowa rodzina mogła pożyczyć od banku jedynie 392 tys. złotych na zakup mieszkania. Był to efekt serii podwyżek stundefinedp procentowych, panującej wciąż jeszcze wtedy niepewności oraz zaleceń KNF. W lutym dzięki konkurencji między bankami, rosnącym pensjom i spadkowi oprocentowania zdolność kredytowa była już o 20% wyższa od tej z początku ostatnich wakacji. Teraz same tylko działania KNF mogą podnieść zdolność kredytową o kolejne 20%. Efekty tych zmian już widać. W lutym popyt na kredyty mieszkaniowe był aż o 80% wyższy niż w najgorszym momencie ubiegłego roku (w sierpniu 2022 r.) undefined wynika z szacunkundefinedw HRE Investments opartych o dane BIK.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!