Sąsiad trzyma rzeczy na klatce schodowej? Może zapłacić nawet 5 tys. zł mandatu

Wózki, rowery, rzędy butów, a nawet worki ze śmieciami… Komu zdarzyło się mieszkać w bloku, zwłaszcza bez windy, dobrze zna ten kolorowy kalejdoskop. Lokatorzy bloków mają wiele rzeczy, dla których brakuje miejsca w mieszkaniach. A co na to prawo?


O czym przeczytasz?

Nie blokujmy drogi ewakuacyjnej

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o pozostawianiu rzeczy m.in. na klatkach schodowych mundefinedwi jasno:

"W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie następujących czynności, ktundefinedre mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnianie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji: (...) lokalizowanie elementundefinedw wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposundefinedb zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych (...)." (undefined 4 pkt. 1 - rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynkundefinedw, innych obiektundefinedw budowlanych i terenundefinedw).

Zostawiając na klatce wundefinedzek, rower czy nawet buty, możemy utrudniać pracę służbom ratowniczym. Lokatorom z kolei undefined drogę ewakuacji. A są sytuacje, w ktundefinedrych naprawdę może liczyć się każda sekunda.

Areszt za nieodpowiedzialne korzystanie z klatki schodowej

Trzymanie rzeczy na klatce schodowej, jak czytamy w art. 19 Kodeksu Wykroczeń, może skończyć się dla delikwenta nawet aresztem (od 5 do 30 dni). Utrudnianie dostępu do urządzeń przeciwpożarowych, np. gaśnic, to poważne przewinienie. Obok tego wymierzana bywa także kara grzywny:

"Grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5 000 złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej. (...)" (art. 24 - Kodeks Wykroczeń)

12 lat więzienia za wundefinedzek na klatce schodowej?

Zapisy art. 163 Kodeksu Karnego są jeszcze bardziej surowe:

"Kto sprowadza zdarzenie, ktundefinedre zagraża życiu lub zdrowiu wielu osundefinedb albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać (...) pożaru (...) podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10."

Dalej przeczytamy, że jeśli w konsekwencji naszego zaniedbania inny człowiek poniesie śmierć, możemy spędzić w więzieniu od 2 do 12 lat.

Dlatego warto pamiętać, że klatka schodowa nie jest przedłużeniem naszego mieszkania. Korzystanie z niej z wyobraźnią może pomundefinedc nie tylko służbom ratunkowym, ale też nam undefined zachować dobre międzysąsiedzkie relacje.

Advertisement
Advertisement

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Wyjątkowo o byciu w Domu - Zuzanna Ziomecka i Jacek Santorski

Zapraszamy do obejrzenia wyjątkowej rozmowy redaktor naczelnej mieszkanie.pl, Zuzanny Ziomeckiej z Partnerem zarządzającym ds. integralności biznesu HRE Investments, Jackiem Santorskim. Na podstawie modelu Billa George'a, profesora z Harvardu opowiadają o etapach życia i pojawiających się w nim wzlotach i upadkach, a następnie odnoszą to do etapów bycia w Domu. Na pewno każdy z Państwa odnajdzie w tym modelu część siebie i swojego życia.

Advertisement