Nowe dowody osobiste AD 2021. Już niebawem z „elektronicznymi” odciskami palców, ale bez zdalnego załatwienia wniosku.

Niedługo w warstwie elektronicznej dowodu osobistego zamieszczać się będzie odcisk palca jego właściciela. Nowe prawo jest wynikiem dostosowania polskich przepisów do norm prawa europejskiego, które wprowadza wymogi ujednolicenia przepisów.


O czym przeczytasz?

Czym jest dowód osobisty?

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Obywatele powyższych państw mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.

Ciekawostka. Prócz dowodów istnieją także inne dokumenty potwierdzające tożsamość danej osoby, ale nie należy do nich prawo jazdy.

Prawo i obowiązek posiadania dowodu osobistego

Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednocześnie trzeba mieć na uwadze, że pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

Przyczyna zmian w zakresie wydawania dowodów osobistych

Zmiany w zakresie wydawania dowodów osobistych wynikając z konieczności dostosowania przepisów prawa polskiego do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1157 z dnia 20 czerwca 2019 r. Jak wskazuje Cyfryzacja KPRM – chodzi m.in. o ujednolicenie przepisów krajowych w tym zakresie.

Obowiązek zmiany dowodu dla wszystkich?

Zgodnie z informacją zamieszczoną przez Wydział Promocji Polityki Cyfrowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, nie wszyscy legitymujący się dowodami osobistymi, będą zmuszeni do ich wymiany.

Jak bowiem wskazano, z dotychczasowego dowodu będzie można korzystać do czasu, aż minie jego ważności.

Nowe dokumenty będą wydawane osobom, których dowody utracą ważność po wejściu w życie przepisów lub które kończą wówczas 18 lat. 

Słodko – gorzki smak zmian

W zakresie nowych przepisów wypowiedział się minister Marek Zagórski – sekretarz stanu do spraw cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Paweł Szefernaker – sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jak wskazał minister, „Zmiany mają dla nas słodko-gorzki smak. Z jednej strony nowy dowód będzie bardziej bezpieczny, jego warstwa elektroniczna będzie dawała jeszcze więcej możliwości. Jednak z drugiej strony nowy rodzaj dowodu nie będzie pozwalał na składanie wniosków online”.

Sekretarz stanu w KPRM Marek Zagórski przypomniał, że wprowadzona e-usługa „Uzyskaj dowód osobisty” w ostatnim czasie stale zyskiwała na popularności. W 2019 roku skorzystało z niej ponad 160 tysięcy osób, w 2020 – niemal 336 tysięcy, czyli ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej. Od początku tego roku Polacy złożyli online niemal 128 tysięcy wniosków o dowód osobisty.

Wnioski o wydanie dowodu osobistego – online tylko dla dzieci do lat 12

Kiedy już ostatecznie przepisy wejdą w życie, nie można będzie składać online wniosków o wydanie dowodu osobistego. Jest to bezpośrednio związane ze zmianą zawartości warstw graficznej i elektronicznej wydawanych dokumentów tożsamości.

W oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1157 z dnia 20 czerwca 2019 r., wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały zobowiązane do umieszczenia w dokumentach tożsamości odcisków palców ich właścicieli (w warstwie elektronicznej) i odręcznego podpisu (w warstwie graficznej). 

Zarówno odciski palców, jak i podpis trzeba będzie zostawić w urzędzie, bądź w miejscu pobytu osoby poprzez mobilną stację urzędnika (w wyjątkowych przypadkach), co oznacza, że zniknęła możliwość składania elektronicznych wniosków o dowód osobisty.

Składanie online wniosku o dowód osobisty będzie docelowo możliwe wyłącznie w przypadku dokumentu dla dzieci do 12. roku życia, bowiem od nich odciski palców nie są pobierane.

Kiedy ostatecznie wejdą w życie zmiany w dowodach osobistych

Nowe dokumenty miały być wydawane pierwotnie w Polsce od 2 sierpnia. Nowa, podpisana przez Prezydenta ustawa, zmienia jednak ten termin, ale - co ciekawe - nie do końća wiadomo na jaki.

O wejściu w życie poinformuje w komunikacie minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych. Komunikat zostanie ogłoszony w Dzienniku Ustaw RP co najmniej 14 dni przed wdrożeniem nowych rozwiązań.

Skąd zmiana terminu wdrożenia nowych dowodów? Chodzi o bezpieczeństwo. Ministrowie z agend rządowych wskazują, że z uwagi na kwestie związane z bezpieczeństwem państwa urządzenia do pobierania odcisków palców powinny gwarantować bezpieczeństwo systemu teleinformatycznego, w którym są gromadzone pobrane odciski oraz bezpieczeństwo systemu teleinformatycznego służącego do personalizacji dowodów osobistych.

W wyniku analizy okazało się, że urządzenia umożliwiające pobieranie odcisków linii papilarnych palców dłoni nie gwarantują odpowiedniego zabezpeiczenia danych. Niezbędne więc stało się podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie zagrożenia, czyli zmiana terminu wdrożenia w Polsce dowodów z drugą cechą biometryczną.

W związku ze zmianami w wydawaniu dowodów osobistych – od 27 lipca nie ma możliwości złożenia online wniosku o nowy dokument tożsamości. Można to zrobić tylko w urzędzie (wyjątkiem są sytuacje, w których - ze względu na np. chorobę, niepełnosprawność – nie jesteśmy w stanie tego zrobić).

W dowodach osobistych wydawanych na podstawie ostatniej nowelizacji pojawi się obok zmian w zakresie odcisku palca oraz podpisu także kilka innych dostrzegalnych zmian, m.in. oznaczenie państwa członkowskiego (na tle flagi Unii Europejskiej).

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Advertisement
Advertisement

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

SmartHome oczami dzieci - wymarzony pokój

O jakim pokoju marzą dzieci? Przyjrzymy się bliżej inteligentnemu oświetleniu i sprawdzimy jak dzieci same zmieniają pokój w krainę marzeń. SmartHome w Komputroniku. http://Komputronik-SmartHome

Advertisement