Rozliczenie podatków. Jak prosto i wygodnie wypełnić swój PIT

Nikt nie lubi wypełniać formularzy podatkowych. Na szczęście tę procedurę można uprościć. A część z nas nie musi robić nic


O czym przeczytasz?

Narzędzia do rozliczania podatków

Zaczął się luty i niektórzy z nas są już gotowi do rozliczenia podatków. Jednak wielu odstrasza myśl, że będą musieli spędzić kilka godzin na wyliczeniach i na koniec jeszcze być może oddać fiskusowi dodatkowych kilkaset złotych. Na szczęście obecnie można skorzystać z rozwiązań, które mogą oszczędzić nam liczenia, a w niektórych przypadkach sprawią, że nie będziemy musieli robić niczego.

Twój e-PIT

Najłatwiejszą metodą rozliczenia podatków jest skorzystanie z rządowej usługi Twój e-PIT. To rozwiązanie jest dość nowe, ma zaledwie dwa lata, ale szybko zyskało popularność. W 2019 roku za pośrednictwem Twojego e-PITu zostało złożonych blisko 44 proc. zeznań podatkowych. Pełnych danych za rok 2020 nie ma, ale dane cząstkowe pokazują, że popularność tej usługi nie zmalała.

Ważne! Ci, którzy chcą skorzystać z usługi Twój e-PIT, muszą jeszcze poczekać. Usługa będzie czynna od 15 lutego. Dopiero wtedy będą gotowe wstępne rozliczenia podatkowe za rok 2020 (formularze z lat poprzednich są już w systemie).

Usługa e-PIT dostępna w internecie

Czym jest usługa Twój e-PIT?

Twój e-PIT wypełnia formularze podatkowe za nas. Po zalogowaniu się do usługi, otrzymujemy dostęp do naszych, wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych. Jest to możliwe dzięki użyciu danych od pracodawców i z urzędów skarbowych. A więc w takim wstępnie wypełnionym zeznaniu znajdzie się kwota uzyskanych przez nas przychodów, informacje o zapłaconych składkach na ZUS i na ubezpieczenie zdrowotne oraz o przekazanych przez pracodawcę zaliczkach. Są nawet dane organizacji pożytku publicznego, której ostatnio przekazywaliśmy 1 proc. naszego podatku.

Ważne! We wstępnie przygotowanych przez fiskusa zeznaniach w ramach Twojego e-PIT nie są uwzględnione odpisy z tytułu ulg podatkowych, do jakich prawo zyskaliśmy w minionym roku. Zeznanie przygotowywane jest dla każdego podatnika oddzielnie, więc nie znajdziemy tam rozliczenia przygotowanego dla par małżeńskich.

Co można zrobić z wstępnie wypełnionym zeznaniem?

Możliwości jest wiele:

- Można nie robić nic, nawet się nie logować do usługi Twój e-PIT. Zgodnie z przepisami, takie wstępne wypełnione zeznanie po 30 kwietnia stanie się naszym zeznaniem podatkowym i tym samym wypełniony zostanie obowiązek złożenia przez nas rozliczenia za rok 2020. Jeśli okaże się, że mamy nadpłatę, zwrot powinniśmy dostać w ciągu 45 dni od momentu, w którym wstępnie wypełnione zeznanie stanie się zeznaniem ostatecznym, czyli od 30 kwietnia.

- Można zalogować się do usługi i zaakceptować takie wstępne wypełnione zeznanie, a potem wysłać je do urzędu skarbowego. Ta wysyłka odbywa się drogą elektroniczną, otrzymujemy poświadczenie odbioru i mamy z głowy rozliczenie się z fiskusem. Jednocześnie od momentu wysyłki liczy się okres, w którym urząd skarbowy powinien dokonać na nasz rachunek zwrotu podatku, jeśli z zeznania wynika, że mieliśmy nadpłatę. Jeśli złożymy zeznanie przez Twój e-PIT, to maksymalny czas oczekiwania na zwrot podatku wyniesie 45 dni (standardowo jest to 90 dni).

Ważne! Z tych dwóch rozwiązań mogą skorzystać osoby, które rozliczają się samodzielnie i nie korzystają z ulg. Wyjątkiem są ulga na dzieci, która jest automatycznie wpisywana do zeznania jednego z rodziców oraz ulga dla młodych, liczona na podstawie danych z informacji od pracodawcy.

- Można zalogować się do usługi i poprawić wstępnie wypełnione zeznanie. Jeśli chcemy się rozliczyć wspólnie z małżonkiem, możemy zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu i uzupełnić dane. Jeśli możemy skorzystać z ulg podatkowych, również możemy to wpisać do elektronicznego zeznania. Po poprawkach i uzupełnieniu możemy takie zeznanie wysłać drogą elektroniczną. Jeśli z naszego zeznania wynika, że powinniśmy otrzymać zwrot podatku, to również będziemy na pieniądze czekać maksymalnie 45 dni.

- Można wreszcie po zalogowaniu się do usługi odrzucić wstępnie przygotowane zeznanie i albo wypełnić formularz na nowo, albo rozliczyć się w innej formie.

Ważne! Z usługi Twój e-PIT mogą skorzystać podatnicy, który rozliczają się na formularzu PIT-37 i PIT-38, a więc mają dochody z pracy, ze zleceń, z umowy o dzieło oraz z uzyskują dochody kapitałowe. Dodatkowo mogą z tej usługi skorzystać ci, którzy składają zeznania na formularzach PIT-28 lub PIT-36, ale wyłącznie rozliczają dochody z najmu, dzierżawy i innych umów o podobnych charakterze, jeśli nie wynikają one z działalności gospodarczej. Z Twojego e-PIT nie mogą skorzystać przedsiębiorcy i samozatrudnieni, a więc osoby, które prowadzą działalność gospodarczą.

Jak się zalogować do usługi Twój e-PIT?

Aby skorzystać z usługi, trzeba się oczywiście do niej dostać. Przede wszystkim należy wejść na stronę e-Urzędu Skarbowego (e-Urząd Skarbowy to wprawdzie nowość, ale został zintegrowany z Twoim e-PITem). Można to zrobić poprzez stronę www.podatki.gov.pl   albo bezpośrednio wejść do e-Urzędu Skarbowego.

E-Urząd Skarbowy dostępny jest online

Po wejściu zostaniemy przeniesieni na stronę logowania, gdzie będziemy mogli wybrać, czy chcemy wejść poprzez:

- Login.gov.pl, a więc z użyciem podpisu elektronicznego, bezpośrednio poprzez Profil Zaufany czy też poprzez Profil Zaufany, ale z użyciem danych do logowania do naszej bankowości elektronicznej

albo

- poprzez dane podatkowe. Aby skorzystać z tego ostatniego rozwiązania, musimy mieć pod ręką kilka naszych danych. Przede wszystkim musimy mieć PESEL lub NIP i daję urodzenia oraz kwotę przychodu z deklaracji za 2018 rok lub kwotę przychodu z informacji od pracodawcy lub płatnika za rok 2019 (jeśli mieliśmy kliku pracodawców/płatników, możemy wybrać dowolną z nich). Do tego jeszcze będzie potrzebna kwota podatku do zapłacenia lub nadpłaty z deklaracji z 2018 roku. Te dane wystarczą, aby zalogować się do Twojego e-PIT.

Ważne! Jeśli ktoś w roku 2018 nie miał nadpłaty i nie musiał także dopłacać fiskusowi, a więc kwota w tych pozycjach w zeznaniu za tamten rok wynosiła 0, musi się zalogować przy użyciu strony Login.gov.pl. Najłatwiej jest zrobić to przez bankowość elektroniczną, zwłaszcza, że zakładanie Profilu Zaufanego poprzez konto w banku jest łatwe i szybkie. Ważne jest także, aby dane dotyczyły przychodu po korekcie. Jeśli złożyliśmy korektę deklaracji ale do logowania się przy użyci danych podatkowych użyjemy wartości z pierwotnego zeznania, system nas „nie wpuści”.

E-Deklaracje

E-Deklaracje to kolejna usługa, oferowana przez Ministerstwo Finansów, której celem jest ułatwienie rozliczenia podatku. Dzięki niej można uzyskać dostęp do interaktywnych formularzy, służących do złożenia zeznania, albo do programu E-Deklaracje Desktop. W obu przypadkach po wypełnieniu formularza możemy go wysłać drogą elektroniczną, co skraca czas na zwrot podatku.

Ważne! Aby skorzystać z formularzy interaktywnych, musimy na komputerze zainstalować programy Adobe (program do czytania dokumentów w formie PDF Adobe Reader w wersji co najmniej 9.0.0). Linki do tych programów można znaleźć na stronie E-Deklaracji. Dodatkowo do wysyłki zeznania podatkowego konieczne jest zainstalowanie wtyczki, czyli niewielkiego programiku, który umożliwia przesyłanie formularzy z poziomu przeglądarki. Link do programu również jest dostępny na stronie E-Deklaracji.

Z kolei E-Deklaracje Desktop wymagają dwóch programów Adobe (poza Adobe Reader w wersji co najmniej 9.0.0 potrzebny będzie także program Adobe AIR w wersji co najmniej 2.0). No i oczywiście trzeba na komputerze zainstalować same E-Deklaracje (wtyczka już nie będzie potrzebna).

Formularze interaktywne

Aby skorzystać z formularzy interaktywnych, trzeba wejść na stronę podatki.gov.pl , tam wybrać interesujący nas podatek (czyli PIT), następnie trzeba wybrać pole z napisem E-Deklaracje. Po przejściu dalej dostaniemy do wyboru kolejne trzy pola, przeznaczone odpowiednio dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, prowadzą działalność gospodarczą oraz dla płatników, czyli przedsiębiorców zatrudniających pracowników. To ostatnie pole przeznaczone jest do bieżących rozliczeń z fiskusem, więc my będziemy wybierać tylko miedzy tym dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej i tym dla przedsiębiorców.

Usługa e-Deklaracje dostępna jest w sieci

Po kliknięciu w odpowiednie pole pojawi się wybór formularzy. Musimy znaleźć ten, którego powinniśmy użyć przy rozliczeniu podatkowym, i następnie kliknąć. Formularz powinien się załadować i wtedy będzie gotów do wypełnienia.

Formularze w usłudze E-Deklaracje są puste. Musimy więc je wypełnić samodzielnie. To oznacza, że część obliczeń będziemy musieli wykonać samodzielnie, np. będziemy musieli zsumować przychody z kilku źródeł, jeśli je mamy. Ale część wyliczeń program wykonuje za nas. Nie mamy więc pewności, że zeznanie jest całkowicie prawidłowe, ale przynajmniej część pracy wykonywana jest automatycznie.

Ważne! Formularze interaktywne są tak skonstruowane, że niektórych rzeczy nie jesteśmy w stanie wpisać, jeśli np. podaliśmy PESEL zamiast NIP. Na przykład osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą wpisywać NIP, inaczej nie pojawi się formularz, pozwalający na wyliczenie dochodów z działalności. Dodatkowo niektóre załączniki pojawiają się wtedy, gdy są potrzebne – jeśli mamy odliczenia od dochodu, pojawi się PIT-D, gdzie można je wpisać. Jeśli od podatku, wtedy pojawi się PIT-O.

Wysyłka drogą elektroniczną

Po wypełnieniu formularzy program je wstępnie sprawdzi, a następnie będziemy mogli je wysłać. Aby móc to zrobić, potrzebujemy:

- podpisu elektronicznego

albo

- danych autoryzujących. Tymi danymi są PESEL lub NIP, imię, nazwisko, data urodzenia oraz kwota przychodu wskazana w zeznaniu rocznym za rok o dwa lata wcześniejszy niż ten, w którym składane jest zeznanie (czyli w przypadku roku 2021, w którym będziemy składać PIT, potrzebujemy przychodu za rok 2019). Jeśli dwa lata wcześniej nie składaliśmy żadnego zeznania, wówczas wpisujemy po prostu 0.

Jeśli dane autoryzujące będą poprawne, system przyjmie nasze zeznanie i otrzymamy Urzędowe Potwierdzenie Odbioru. To zaś będzie oznaczać, że udało się nam rozliczyć się z fiskusem i teraz możemy czekać na zwrot podatku w terminie, jaki przysługuje osobom rozliczającym się przez internet (czyli 45 dni).

Ważne! Tylko wysyłka poprzez stronę E-Deklaracje będzie uznawana za odpowiednią. Jeśli na przykład wyślemy rozliczenie mailem, to system go nie przyjmie i uzna nas za nierozliczonych (ewentualnie skorzysta z gotowego rozliczenia w usłudze Twój e-PIT).

Jeśli okaże się, że nie możemy wysłać formularza drogą elektroniczną, możemy go po prostu wydrukować i złożyć w urzędzie skarbowym lub wysłać listem. Najlepiej skorzystać z listu poleconego, bo wtedy mamy potwierdzenie dla fiskusa, że dokonaliśmy rozliczenia podatkowego (za datę rozliczenia uznaje się datę nadania listu). Jednak przy wysyłce zeznania w wersji papierowej musimy pamiętać, że wydłuży to okres oczekiwania na zwrot podatku (ten okres będzie wynosić 90 dni).

E-Deklaracje Desktop

Ten program, który można pobrać ze strony E-Deklaracje to nic innego, jak stacjonarna wersja formularzy interaktywnych, do których mamy dostęp tylko online.

Zasada jego działania jest podobna jak w przypadku formularzy, podobnie też wygląda kwestia wysyłki zeznania. Również kwestia podpisu gotowego zeznania jest rozwiązana tak samo jak w przypadku formularzy interaktywnych.

Inne programy komputerowe

W internecie można znaleźć inne programy komputerowe, służące do wypełniania PIT. Często też programy są dodawane do gazet. Działają podobnie jak rozwiązanie przygotowane przez Ministerstwo Finansów, choć niektóre mogą zawierać więcej funkcjonalności.

Jeśli decydujemy się na inny program do rozliczania podatków, to powinniśmy zwrócić uwagę na dwie rzeczy:

Źródło programu. Chodzi o to, z jakiej strony internetowej go ściągamy. Jeśli jest to strona, do której mamy zaufanie, bo już z niej korzystaliśmy, nie powinno być problemu ze skorzystaniem z programu. Jeśli jednak nie mamy zaufania do danej strony, to lepiej nie ściągać z niej żadnych programów. Może się okazać, że program zawiera wirusy, które zainfekują nam komputer i w efekcie możemy stracić sporo pieniędzy.

Elektroniczna wysyłka formularzy. Ważne jest także, aby program dawał możliwość wysłania zeznania drogą elektroniczną. To jest wygodniejsze i korzystniejsze niż wysyłka zeznania drogą pocztową.

Usługi księgowe

Można powierzyć swój PIT księgowemu. Koszt wypełnienia zeznania nie jest duży, waha się między 60 a 100 zł w zależności od miejscowości oraz od tego, z ilu odliczeń możemy skorzystać. Zasada jest taka, że im prostsze zeznanie, tym niższa cena (ale jeśli nie korzystamy z ulg i rozliczamy się samodzielnie, lepiej zdać się na Twój e-PIT, który jest darmowy).

Aby księgowy mógł zająć się naszym PITem, powinien otrzymać od nas dokumenty, potrzebne do wyliczenia dochodów (czyli informację o zaliczkach od pracodawcy czy pracodawców) oraz rachunki, które będą podstawą do odliczenia ulg podatkowych. Warto też porozmawiać z księgowym o naszym zeznaniu, bo czasem jest w stanie przypomnieć o odliczeniu, z którego możemy skorzystać a o którym zapomnieliśmy.

Nieco inaczej jest w przypadku prowadzących działalność gospodarczą. W ich przypadku roczny PIT może kosztować dużo więcej, a jego cena będzie zależeć m.in. od liczby faktur, ewentualnie możemy skorzystać z usług księgowego, który rozlicza nas na bieżąco z działalności gospodarczej. Wtedy zwykle koszt sporządzenia rocznego zeznania podatkowego jest wliczony w cenę całości usługi.

Tradycyjne rozliczenie

Oczywiście, można także rozliczyć się tradycyjnie, a więc na papierze. Do tego będą nam potrzebne odpowiednie formularze. Możemy je wziąć z internetu i wydrukować – choćby ze strony podatki.gov.pl, gdzie jest sekcja formularzy do druku – albo pofatygować się do urzędu skarbowego i wziąć gotowy już formularz.

Jeśli ktoś już się rozliczał i po prostu preferuje wypełnienie papierowego formularza, to zapewne da sobie radę bez problemu. Ale nawet doświadczonym PIT-owiczom może się zdarzyć błąd, wynikający ze zmiany przepisów, o której po prostu nie wiedział. No i stosunkowo łatwo jest się pomylić nie tyle przy obliczeniach, ale przy wpisywaniu ich wyników do odpowiednich rubryk.

Dlatego osobom, które chcą się rozliczyć samodzielnie i nie mają doświadczenia w wypełnianiu PITów sugerujemy skorzystanie z narzędzi przygotowanych przez Ministerstwo Finansów. Zwłaszcza, że tradycyjne, papierowe zeznanie ma jedną podstawową wadę – można je wysłać wyłącznie pocztą lub złożyć samodzielnie w urzędzie skarbowym, a więc czas oczekiwania na ewentualny zwrot może wynieść do 90 dni.

Ważne! Jeśli składamy zeznanie, ale nie wiemy dokładnie, jaki urząd skarbowy powinien być adresatem, to powinniśmy sprawdzić to w internecie. W programach przygotowanych przez resort finansów a także w innych programach komputerowych zwykle uzyskujemy podpowiedź. Jeśli jednak z jakiegoś powodu nie możemy sprawdzić informacji, to możemy wysłać nasze zeznanie na adres tego urzędu skarbowego, którym dysponujemy. Z punktu prawnego to będzie wystarczyło, aby fiskus uznał nas za rozliczonych, nawet jeśli otrzymane od nas zeznanie zostanie potem przesłane przez urząd skarbowy do innego, właściwego dla naszych rozliczeń.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować