Zgubiłeś dowód osobisty? Wyjaśnimy, co zrobić w takiej sytuacji

Zgubiony dowód osobisty może wywołać sporo problemów, jeśli trafi w niewłaściwe ręce. To także duży stres dla osoby, która znalazła się w takiej sytuacji. Co zrobić, gdy zgubimy dowód osobisty i jak uniknąć tego typu zdarzeń w przyszłości?


O czym przeczytasz?

Zgubiony dowundefinedd osobisty undefined co robić?

Dowundefinedd osobisty to podstawowy dokument, ktundefinedry poświadcza naszą tożsamość. Jest niezbędny do zawierania wszelkich umundefinedw (w tym kredytundefinedw i pożyczek) oraz podczas wizyt w urzędzie. Dane osobowe zawarte w dowodzie można wykorzystać na wiele sposobundefinedw, dlatego ważne, aby go chronić. W przypadku utracenia dowodu osobistego konieczne jest zastrzeżenie go. Aby uniknąć kradzieży tożsamości, warto pomyśleć o zastrzeżeniu dowodu osobistego (taką usługę umożliwia Biuro Informacji Kredytowej - piszemy o tym poniżej). Zgubiony dokument można unieważnić na trzy sposoby:

- przez Internet. Zgubiony dowundefinedd osobisty mogą unieważnić osoby, ktundefinedre mają założony Profil Zaufany. W tym przypadku należy:

 1. zalogować się przez Profil Zaufany,
 2. wybrać zakładkę undefined utrata lub uszkodzenie dowodu,
 3. nacisnąć przycisk undefinedZawieś e-dowundefineddundefined
 4. wpisać otrzymany kod SMS i tym samym zatwierdzić wniosek Profilu Zaufanego.

Status dowodu zostanie od razu zmieniony w Rejestrze Dowodundefinedw Osobistych. Na skrzynkę ePUAP użytkownik otrzyma zaświadczenie o zgłoszeniu utraty dowodu.

- w urzędzie gminy. Utratę dowodu osobistego można zgłosić w dowolnym urzędzie gminy. Nie musi to być urząd właściwy miejscu zamieszkania.

Dokument zostaje unieważniony natychmiastowo, na potwierdzenie urzędnik wyda zaświadczenie o zgłoszeniu utraty. Jest ono ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego. Nie jest to jednak dokument tożsamości, czyli nie zastępuje dowodu osobistego.

Do urzędu gminy należy zabrać ze sobą inny dokument tożsamości np. prawo jazdy, jeśli się je posiada. Na miejscu należy wypełnić formularz utraty dowodu osobistego, ktundefinedry można wcześniej pobrać przez Internet.

Jakie koszty musi ponieść osoba, ktundefinedra zgubi dowundefinedd osobisty? Zgłoszenie utraty dokumentu tożsamości nic nie kosztuje. Nie będziemy musieli płacić także za wyrobienie nowego dowodu.

- w konsulacie w przypadku podrundefinedży zagranicznej. W przypadku podrundefinedży zagranicznej konieczne będzie zastrzeżenie dokumentu tożsamości w konsulacie. W tym przypadku należy wypełnić formularz utraty dowodu osobistego, ktundefinedry można pobrać przez internet lub wypełnić na miejscu. Formularz ten można wysłać także do konsulatu pocztą lub faksem.

Konsul przekazuje sprawę do urzędu gminy, ktundefinedry wydał dowundefinedd i dopiero urząd unieważnia dokument, gdy otrzyma zgłoszenie. Urzędnik konsulatu wyda zaświadczenie o utracie dowodu osobistego.

Fot.: gov.pl

Skradziony dowundefinedd osobisty undefined co robić?

Co należy zrobić, gdy dowundefinedd osobisty został skradziony? Wtedy należy zgłosić na Policję, tak jak w przypadku każdego innego przestępstwa. Policja wtedy przekazuje informację do urzędu gminy o kradzieży dokumentu. Unieważnienie dowodu w Rejestrze Dowodundefinedw Osobistych nastąpi w dniu zgłoszenia sprawy na Policję. Jeśli dowundefinedd osobisty został zgubiony, nie należy zgłaszać tego na Policję undefined nie doszło wtedy do przestępstwa.

W przypadku kradzieży dowodu osobistego należy jak najszybciej zgłosić tę informację na Policję (w przypadku przestępstwa) lub do urzędu (w przypadku zgubienia). Ważne jest także poinformowanie banku i innych instytucji finansowych, z ktundefinedrymi dana osoba wspundefinedłpracuje lub ma podpisaną jakąś umowę.

Fot.: gov.pl

Czasowe zawieszenie dowodu osobistego undefined kiedy ma sens?

Kiedy warto zawiesić dowundefinedd osobisty? Ma to sens wtedy, kiedy istnieje szansa, że dokument jeszcze się znajdzie. Gdy dojdzie do unieważnienia dowodu osobistego, to nawet gdy się on znajdzie, i tak należy wyrobić nowy dokument. Zawieszony dowundefinedd osobisty jest czasowo nieważny. Nie można wtedy z niego korzystać.

Na jaki okres można zawiesić dokument tożsamości? Ważność dowodu można zawiesić na 14 dni kalendarzowych. Dzięki temu, nikt niepowołany nie będzie mundefinedgł używać dowodu. Gdy dokument się odnajdzie, konieczne jest cofnięcie zawieszenia. Jeśli się tego nie zrobi w ciągu dwundefinedch tygodni od zgłoszenia zawieszenia, dowundefinedd zostanie unieważniony.

Dowundefinedd osobisty można zawiesić przez Internet korzystając z Profilu Zaufanego lub w dowolnym urzędzie gminy (podobnie jak w przypadku unieważnienia, nie musi to być urząd odpowiedni miejscu zamieszkania). Dzięki zawieszeniu, można będzie korzystać z dowodu, gdy ten się odnajdzie i zostanie odwieszony. Z tej usługi mogą korzystać wyłącznie osoby, ktundefinedre posiadają dokument tożsamości wydany po 4 marca 2019 r.

Fot.: gov.pl

Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego

Osobie, ktundefinedra utraciła dowundefinedd osobisty, organ gminy wyda zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dokumentu tożsamości. Czy zastępuje to dowundefinedd osobisty? Częściowo tak undefined w przypadku konieczności załatwienia spraw urzędowych lub stawiennictwa na rozprawie sądowej osoba, ktundefinedra utraciła dokument, można pokazać zaświadczenie o utracie dokumentu.

Należy pamiętać, że zaświadczenie o utracie dowodu zastępuje dowundefinedd osobisty do czasu jego wydania, jednak nie dłużej niż przez 2 miesiące.

Jak wyrobić nowy dowundefinedd osobisty?

Wyrobienie nowego dowodu osobistego, w przypadku gdy został on skradziony, zniszczony lub zgubiony, nic nie kosztuje. Po tym, jak utrata dokumentu tożsamości zostanie zgłoszona, należy złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu. Składa się go przez internet lub w urzędzie dowolnej gminy.

Wyrobienie nowego dowodu osobistego wygląda tak samo, jak w przypadku wymiany dowodu z powodu utraty ważności. Aby wyrobić nowy dowundefinedd należy:

- złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego,

- załączyć jedną kolorową fotografię o wymiarach 3,50 cm x 4,50 cm w pozycji frontalnej,

- zaświadczenie o utracie,

Czy nowy dowundefinedd jest już gotowy do odbioru, można sprawdzić za pośrednictwem strony https://obywatel.gov.pl/. Dowundefinedd należy odebrać w siedzibie urzędu gminy, w ktundefinedrym został złożony wniosek.

Fot. obywatel.gov.pl

Jak zastrzec dowundefinedd osobisty?

Aby uniknąć kradzieży tożsamości, warto pomyśleć o zastrzeżeniu dowodu osobistego. Taką usługę umożliwia BIK. Uniemożliwia to wyłudzenie na twoje nazwisko kredytu czy podszycia się pod ciebie na wypadek kradzieży dokumentundefinedw.

Fot. bik.pl

Aktywowanie usługi zajmuje kilka chwil. Należy:

 • Wypełnić formularz
 • Potwierdzić tożsamość zakładając konto BIK,
 • Ustawić hasło i zalogować się
 • Usługa jest aktywna undefined logując się na konto w każdej chwili można zastrzec dokument.

Aby założyć konto BIK trzeba:

 • wybrać ofertę i wypełnić formularz
 • przejść do systemu płatności i wykonać przelew wysokości 1 zł w celu potwierdzenia danych
 • na adres mailowy przyjdzie link aktywacyjny
 • klikając w link aktywacyjny, na numer telefonu przyjdzie sms potwierdzający z kodem autoryzacyjnym -undefined konto zostanie utworzone.

Zastrzeganie dokumentu jest bezpłatne. Czy anulowanie zastrzeżenia jest możliwe? Tak, należy pamiętać jednak, że nie ma pewności czy odzyskane dokumenty nie zostały skopiowane lub wykorzystane do celundefinedw przestępczych. Związek Bankundefinedw Polskich odradza takie działanie. Najbezpieczniej jest pozostawić zastrzeżenie w systemie i wyrobić nowy dokument. Jakie dokumenty można zastrzec przez portal BIK? Obecnie możliwe jest zastrzeżenie dowodu osobistego, polskiego paszportu i karty stałego pobytu.

fot. bik.pl

Czy trzeba spłacać kredyt zaciągnięty na zgubiony dowundefinedd osobisty?

Czy osoba, na ktundefinedrą został zaciągnięty kredyt w banku bez jej wiedzy, odpowiada za jego spłatę? Nie, ale musi udowodnić, że doszło do popełnienia przestępstwa. Jeśli oszust zdążył zaciągnąć kilka kredytundefinedw na utracony dowundefinedd, może to oznaczać nawet konieczność przeprowadzenia postępowania sądowego. Dlatego warto pamiętać o niezwłocznym zgłoszeniu utraty dowodu osobistego i zastrzeżeniu go.

W sytuacji utraty dowodu osobistego bardzo przydadzą się także alerty BIK. To usługa, ktundefinedra wysyła informację za każdym razem, gdy ktoś prundefinedbuje zaciągnąć kredyt na nasze dane oraz w chwili, gdy sprawdza nas w Rejestrze Dłużnikundefinedw BIG Info Monitor. Może to być sygnał, że na nasze nazwisko ktoś chce skorzystać z jakiejś usługi lub podpisać umowę np. u operatora telefonicznego. Koszt aktywacji alertundefinedw BIK to 24 zł rocznie.

fot. bik.pl

Biuro Informacji Kredytowej umożliwia także wykupienie całego Pakietu BIK, ktundefinedry zapewnia zarundefinedwno możliwość zastrzeżenia dokumentundefinedw, korzystania z alertundefinedw BIK, jak i pozwala na śledzenie historii spłaty poszczegundefinedlnych pożyczek oraz innych zobowiązań (np. rachunkundefinedw za prąd, gaz, telefon itp.) Koszt tej usługi to 99 zł rocznie.

fot. bik.pl

Dowundefinedd to niezwykle ważny i przydatny dokument. Warto więc wiedzieć, gdzie się udać oraz jak poradzić sobie w razie utraty dokumentu tożsamości - gdzie i jak go szybko wyrobić. Wiele możliwości zgłoszenia oraz wyrobienia dowodu pozwala szybko odnaleźć się w trudnej sytuacji zarundefinedwno tradycjonalistom, lubiącym załatwiać sprawy bezpośrednio w urzędach, jak i tym, ktundefinedry lubią korzystać z dobrodziejstwa internetu i wszystkie urzędowe dokumenty składają i przetwarzają online.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!