Wspólnota mieszkaniowa - co musisz wiedzieć?

W jaki sposób zapadają uchwały we wspólnocie mieszkaniowej? Jakie są obowiązki jej członków, a jakie zarządu? Sprawdź, co musisz wiedzieć o wspólnotach mieszkaniowych.

Klatka schodowa w bloku

AGATA: Niedawno wprowadziłam się do mojego pierwszego mieszkania. Zastanawiam się nad tym, jak funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa. Co muszę o niej wiedzieć? Jakie są obowiązki jej członków, a jakie zarządu?

 

ANNA: Zacznę od tego, czym jest wspólnota mieszkaniowa. To ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Wzrost wspólnot mieszkaniowych przypada na początek lat 90. XX wieku, wraz z rozwojem przedsiębiorstw deweloperskich.

Wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy prawa, wraz z wyodrębnieniem pierwszego lokalu. Powstają wtedy tak jakby dwie nieruchomości – lokalowa i budynkowa. Znajomość funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych jest konieczna, abyś mogła prawidłowo korzystać ze swojego członkostwa we wspólnocie np. przy podejmowaniu uchwał czy uczestnictwie w zarządzaniu nieruchomością wspólną.

Przede wszystkim musisz wiedzieć, że wspólnota mieszkaniowa nie posiada osobowości prawnej. Przystępuje się do niej przymusowo i automatycznie wraz z kupnem lokalu.

W jaki sposób zapadają uchwały we wspólnotach mieszkaniowych? Na ogół głosy właścicieli są zależne od udziałów lub na każdego właściciela przypada jeden głos. Głosowanie wprowadza się na żądanie właścicieli lokali posiadających łącznie co najmniej 1/5 udziałów w nieruchomości wspólnej (jeżeli suma udziałów nie jest równa 1, większość udziałów należy do jednego właściciela lub gdy obydwa te warunki są spełnione łącznie).

Jakie są prawa i obowiązki członków wspólnoty mieszkaniowej? Zadaniem wspólnot mieszkaniowych jest sprawowanie nadzoru nad elementami wspólnymi nieruchomości. Należą do nich: parkingi, place zabaw, części wspólne budynków (klatka schodowa, windy), śmietniki oraz instalacje i urządzenia, takie jak centralne ogrzewanie lub instalacje wodno-kanalizacyjne. Członkowie wspólnoty mieszkaniowej jako wspólnota płacą za utrzymanie i naprawę tych miejsc. Opłaty te są proporcjonalne do wielkości posiadanego lokalu. Wspólnoty mieszkaniowe mogą występować z żądaniami oraz głosować nad uchwałami dotyczącymi zarządzania częściami wspólnymi.

Jakie są obowiązki zarządu wspólnoty mieszkaniowej? Zarząd wspólnoty mieszkaniowej odpowiada za jej finanse i współpracę z podmiotami, które działają na rzecz wspólnoty np. z firmami sprzątającymi czy agencjami ochrony. Tym samym odpowiada za to, by na terenie nieruchomości był utrzymany porządek. Zadaniem zarządu jest zapewnienie bezpieczeństwa i właściwe użytkowanie części wspólnych. Zarząd zwołuje zebrania członków wspólnoty, planuje działania wspólnoty mieszkaniowej i rozlicza się z nich.

Wspólnota mieszkaniowa ma obowiązek powołać zarząd. Za część obowiązków może odpowiadać administrator wspólnoty. Nie ma on funkcji decyzyjnej, do jego zadań należą kwestie organizacyjne i praktyczne zadania, które zostały ustalone przez zarząd. Wspólnotą mieszkaniową może zarządzać także firma lub osoba z zewnątrz – nazywa się to zarządem powierzonym.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

500 sekund o rynku nieruchomości #3 – luty 2021

O kredytach hipotecznych, większej dostępności finansowania zakupu mieszkań! O wyprowadzce poza miasto i o ekologii na mieszkanie.pl Świat nieruchomości w podsumowaniu miesięcznym, wspólnie z Fiat