Ważne dla zainteresowanych zakupem gruntów od państwa. Będzie zmiana przepisów

Mamy wiadomość dla każdego, kto liczył na kupno ziemi od państwa. I nie jest to dobra wiadomość


O czym przeczytasz?

Polski krajobraz

Przed niespełna pięciu laty, w kwietniu 2016 roku weszła w życie ustawa, która zakazała sprzedaży państwowych gruntów rolnych lub ich części. Miała obowiązywać przez 5 lat, do 30 kwietnia 2021 roku.

Będzie inaczej

Ale wygląda na to, że zakaz sprzedaży gruntów rolnych należących do Skarbu Państwa zostanie przedłużony. Jest już gotowy projekt ustawy, który wydłuża okres obowiązywania zakazu o kolejne pięć lat, a więc do 30 kwietnia 2026 roku.

Zgodnie z projektem więc, sprzedaż gruntów rolnych należących do państwa będzie możliwa tylko w sytuacji, jeśli wyrazi na nią zgodę minister rolnictwa, a powodem sprzedaży będą „względy społeczno-ekonomiczne”.

Są i zmiany na lepsze

Na szczęście dla osób, które przymierzają się do kupna niezbyt działki rolnej od Skarbu Państwa, są też i korzystne dla nich zmiany. W obowiązujących obecnie przepisach jest wyłącznie spod zakazu działek o stosunkowo niewielkiej powierzchni, a więc do 2 ha. W nowej wersji proponuje się zapis, według którego będzie można sprzedawać grunty z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, jeśli ich powierzchnia jest nie większa niż 5 ha.

Dodatkowo wprowadzona zostaje możliwość sprzedaży należącej do Skarbu Państwa współwłasności w takich działkach. Wcześniej o możliwości sprzedaży własności ułamkowej, należącej do państwa, przepisy nie wspominały.

Wyjątki zostały nieco rozszerzone

Ustawa zabrania sprzedaży gruntów rolnych, należących do państwa, ale czyni także inne wyjątki niż te, związane z powierzchnią gruntu. Skarb Państwa może sprzedawać grunty lub ich części, jeśli w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ewentualnie w ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ziemia została przeznaczona pod inne cele niż rolnicze. Dodatkowo na sprzedaż mogą zostać wystawione mieszkania i domy mieszkalne wraz z budynkami gospodarczymi i „niezbędnymi gruntami” czy ogródkami przydomowymi, a także ziemia w specjalnych strefach ekonomicznych.

Po zmianie te nieruchomości będą dalej wyprzedawane. Dodatkowo teraz będzie możliwa sprzedaż należącej do Skarbu Państwa ułamkowej własności w tego typu gruntach czy nieruchomościach. Jak wspomnieliśmy wcześniej, obecnie obowiązujące przepisy nie wspominają o współwłasności państwowej w nieruchomościach.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

500 sekund o rynku nieruchomości #3 – luty 2021

O kredytach hipotecznych, większej dostępności finansowania zakupu mieszkań! O wyprowadzce poza miasto i o ekologii na mieszkanie.pl Świat nieruchomości w podsumowaniu miesięcznym, wspólnie z Fiat