Wrak samochodu na parkingu pod blokiem. Jak się go pozbyć?

W naszych miastach straszą tysiące porzuconych aut. Wraki nie tylko zajmują cenne miejsca parkingowe, ale i szpecą okolicę. Statystyki pokazują, że ich liczba stale rośnie. W samej Warszawie odholowuje się około 3 tys. samochodów rocznie.


O czym przeczytasz?

Kto porzuca samochody?

Porzucone auta najczęściej należą do osundefinedb, ktundefinedre nie wiedzą, jak legalnie pozbyć się samochodu, nie chcą zadać sobie takiego trudu albo przerażają ich koszty. Są i tacy, ktundefinedrzy nie mają pojęcia, gdzie jest ich pojazd, bo został skradziony i porzucony. Czasem zdarza się, że właściciele wrakundefinedw już nie żyją.

Jak usunąć wrak z drogi?

W artykule 50a prawa o ruchu drogowym czytamy, że pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, ktundefinedrego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub policję na koszt właściciela lub posiadacza.

Kiedy można usunąć pojazd na koszt właściciela? Ten problem wyjaśnia artykuł 130a. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposundefinedb zagraża bezpieczeństwu;

REKLAMA
Advertisement

2) nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o ktundefinedrym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;

3) przekroczenia wymiarundefinedw, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na ktundefinedrej dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;

4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2;

5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela;

6) kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo ktundefinedrej zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu przez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem; przepisu nie stosuje się, jeżeli kierujący posiada pokwitowanie, o ktundefinedrym mowa w art. 135 ust. 4 lub 5 albo w art. 135a ust. 5 lub 6, upoważniające do kierowania pojazdem.

Wrak samochodu na drodze publicznej

Jeżeli samochundefinedd stoi na drodze publicznej, należy zgłosić problem straży miejskiej lub policji. Powiadomione służby powinny ocenić sytuację. Auto może zostać usunięte natychmiast, jeśli stwarza zagrożenie dla środowiska (wyciek płynundefinedw) lub dla ludzi (auto jest otwarte, ma wybite szyby). Takie wraki odholowuje się na strzeżone parkingi. Po upływie 6 miesięcy są złomowane.

Auto na parkingu wspundefinedlnoty lub spundefinedłdzielni

Na takim terenie niestety nie obowiązują przepisy kodeksu drogowego. Gdy auto niszczeje na parkingu należącym do wspundefinedlnoty lub spundefinedłdzielni mieszkaniowej, straż miejska pomoże tylko wtedy, gdy samochundefinedd zagraża bezpieczeństwu. Jeśli takiego zagrożenia nie ma, pozostaje szukanie kontaktu z właścicielem. Wrak pojazdu może też usunąć zarząd wspundefinedlnoty lub spundefinedłdzielni mieszkaniowej, najlepiej w porozumieniu z właścicielem. W przeciwnym razie zarządca terenu może odholować auto na własny koszt.

Advertisement
Advertisement

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!

Advertisement