Pamiętaj! Spłaciłeś przed czasem kredyt? Bank musi oddać część pieniędzy z prowizji

Każdy, kto przed czasem spłacił kredyt, również konsumpcyjny, powinien odzyskać część prowizji, jaką wcześniej zapłacił. A jeśli bank nie chce oddać pieniędzy? To wtedy bank ma problem


O czym przeczytasz?

Skutki wcześniejszej spłaty kredytu

Jeśli spłaciłeś kredyt przed czasem, to bank musi zwrócić część kosztów, jakie zostały poniesione przy jego zaciąganiu. Zwykle chodzi o prowizję, ale jeśli przy zaciąganiu kredytu pojawiły się inne koszty, one także powinny zostać zwrócone. I bank nie ma wyboru – musi oddać pieniądze.

Ta zasada działa wstecz

Obowiązek zwracania prowizji to m.in. efekt zmian w prawie, ale także skutek wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Skutek tego ostatniego jest taki, że banki muszą oddawać część kosztów nawet wtedy, kiedy kredyt już został dawno spłacony.

Jak dawno? Z opinii Rzecznika Finansowego wynika, że obowiązek dotyczy wszystkich kredytów, zaciągniętych po 18 grudnia 2011 r., których kwota nie przekraczała 255,5 tys. zł. Jeśli więc wziąłeś kredyt po tym terminie i spłaciłeś przed czasem, masz prawo ubiegać się o zwrot części kosztów. W przypadku kredytów hipotecznych data graniczna to 22 lipca 2017 roku – kredyty zaciągnięte po tej dacie i spłacone przez 11 września 2019 r. również objęte są koniecznością zwrotu prowizji (te spłacone po 11 września ubiegłego roku powinny być już objęte systemem zwrotu kosztów).

Wysokość zwrotu jest proporcjonalna do tego, jak szybko spłaciłeś kredyt. Jeśli np. wziąłeś kredyt na 10 lat, ale spłaciłeś po 5 latach, masz prawo do zwrotu 50 proc. kosztów.

Bank musi oddać

Część banków jednak stara się unikać zwracania pieniędzy. To jednak nie znaczy, że postępują właściwie. Trzeba złożyć reklamację, a jeśli to nie poskutkuje, wówczas można się poskarżyć czy to do Rzecznika Finansowego, czy do Urzędu Ochrony Konkurencji.

Jest spora szansa, że zaangażowanie się którejś z tych instytucji pomoże w odzyskaniu pieniędzy. O tym, że ta pomoc jest skuteczna, może świadczyć fakt, że do lipca 2020 roku ze skargą na nierozliczenie kosztów prowizji i opłat przy wcześniejszej spłacie kredytu do Rzecznika Finansowego zwróciło się 2,5 tys. osób, a w całym roku 2019 – niespełna 1,1 tys.

UOKiK już się zajmuje dwoma bankami

Opór banków przed zwróceniem prowizji i opłat przy wcześniejszej spłacie kredytu może mieć dla nich opłakane skutki. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów właśnie wszczął postępowanie przeciwko Bankowi Handlowemu i Bankowi Pocztowemu.

Oba banki w komunikowaniu się z klientami, żądającymi zwrotu opłat, twierdzą, że te zasady obowiązują wyłącznie od chwili ogłoszenia wyroku TSUE, czyli od 11 września 2019 roku. Klienci, którzy dokonali spłaty wcześniej, nie dostają swoich pieniędzy.

Przepisy obowiązują od grudnia 2011 roku, stanowisko prezesa UOKiK w tej sprawie znane jest od lat, zaś TSUE rozwiał wyłącznie wątpliwości podnoszone przez banki wokół interpretacji prawnych. Banki miały rok na zmianę praktyk tak, aby respektować w pełni prawa konsumentów i zwrócić należne im pieniądze. Bank Handlowy i Bank Pocztowy tego nie zrobiły, dlatego postawiłem tym dwóm bankom zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów – powiedział Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Opór może kosztować

Kara, jaka grozi bankom, to nawet 10 proc. ich obrotu. Oczywiście, jest mało prawdopodobne, aby zostały one ukarane aż tak mocno, ale przy obecnej sytuacji każda kara będzie bolesna. A na dodatek banki mogą otrzymać decyzję o usunięciu nieprawidłowości, co sprawi, że ich klienci wreszcie dostaną pieniądze.

Jak informuje UOKiK, pod lupą urzędu znajdują się Santander Bank Polska, Santander Consumer Bank, Plus Bank, Nest Bank, Pekao i BOŚ. UOKiK czeka na ich wyjaśnienia. Jest szansa, że banki zdecydują się na przyspieszenie zwrotów, aby nie ryzykować starcia z urzędem antymonopolowym.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

500 sekund o rynku nieruchomości #3 – luty 2021

O kredytach hipotecznych, większej dostępności finansowania zakupu mieszkań! O wyprowadzce poza miasto i o ekologii na mieszkanie.pl Świat nieruchomości w podsumowaniu miesięcznym, wspólnie z Fiat