Rząd bierze się za OFE. Co to oznacza dla ubezpieczonych?

Jest już nowy projekt ustawy, na mocy której środki zgromadzone w funduszach emerytalnych mają się stać prywatną własnością klientów OFE albo trafić do ZUS


O czym przeczytasz?

Zmiany w emeryturach

W tym roku pożegnamy się z otwartymi funduszami emerytalnymi, które miały zarabiać na naszą emeryturę dzięki inwestowaniu przekazywanych im składek na giełdzie czy w obligacje.

Z funduszy emerytalnych fundusze inwestycyjne

Został już opublikowany projekt ustawy, na mocy której OFE oraz zarządzające nimi powszechne towarzystwa emerytalne zostaną zlikwidowane. A dokładniej – przekształcone.

Zgodnie z projektem, PTE, które obecnie zarządzają funduszami emerytalnymi, zmienią się w towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Same fundusze emerytalne zmienią się zaś w specjalistyczne fundusze inwestycyjne.

Co to zmienia?

Ta zmiana sprawi, że środki, które obecnie znajdują się na naszych kontach w OFE, będą traktowane jak pieniądze dobrowolnie wpłacone przez nas na Indywidualne Konta Emerytalne. To oznacza, że będzie łatwiej nam przenieść środki do innej instytucji – czyli do banku, firmy ubezpieczeniowej, biura maklerskiego a także do innego funduszu.

Wypłata środków zgromadzonych na IKE będzie możliwa albo po przekroczeniu 60 roku życia, albo po ukończeniu 55 roku życia, pod warunkiem, że uzyskamy już uprawnienia emerytalne.

Wprawdzie możliwa jest wcześniejsza wypłata części środków z IKE, jednak przepisy ograniczają ją wyłącznie do tych pieniędzy, które zostały wpłacone dobrowolnie. To zaś zapewne oznacza, że środki, jakie trafią na IKE w ramach likwidacji OFE będą mogły zostać wypłacone dopiero po osiągnięciu 60 roku życia.

Ubezpieczony dostanie wybór

Jeśli zdecydujemy się na przeniesienie środków z OFE do funduszu inwestycyjnego w ramach IKE, to będziemy musieli zapłacić opłatę w wysokości 15 proc. zgromadzonej kwoty. W efekcie jednak w przyszłości, gdy będziemy wypłacać nasze pieniądze, od pieniędzy pochodzących z OFE nie zapłacimy podatku dochodowego.

Jeśli nie zrobimy nic, to pieniądze z OFE trafią do funduszu inwestycyjnego. Ale możemy zażądać, aby pieniądze zostały przekazane do ZUS. Wtedy nasze środki trafią do Funduszu Rezerwy Demograficznej, jedynego zusowskiego funduszu, który posiada majątek i pomnaża go, inwestując. Na naszym koncie emerytalnym pojawi się informacja o tym transferze i w przyszłości będziemy mogli liczyć na wyższą emeryturę.

Warto dodać, że środki zgromadzone w ramach IKE podlegają dziedziczeniu oraz podziałowi w ramach rozwodu. Jeśli jednak pieniądze przekażemy do ZUS, wówczas już nie będą podlegać dziedziczeniu.

Zmiany ruszą w połowie roku

Ustawa ma wejść w życie 1 czerwca 2021 roku. Na deklarację o przeniesieniu środków do ZUS będzie niewiele czasu, bo trzeba będzie to zrobić do 2 sierpnia. Potem już ruszą rozliczenia między ZUS-em a OFE.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować