Plan miejscowy będzie można sprawdzić przez internet

Wkrótce wszystkie informacje, dotyczące przeznaczenia gruntu, będzie można znaleźć w internecie. To ułatwi i zakup działek, i budowę domów i mieszkań


O czym przeczytasz?

Informacje o przeznaczeniu gruntu trafią do sieci

Każdy, kto próbował sprawdzić w internecie przeznaczenie interesującego go gruntu, wie, że nie jest łatwo o informacje. Nie wszystkie samorządy mają plan zagospodarowania przestrzennego, te, które go mają, nie zawsze publikują informacje na ten temat w internecie, a jeśli już to robią, to często w sposób, który bardzo utrudnia wyśledzenie potrzebnych informacji.

Z końcem października zaczęła sie cyfryzacja

To się właśnie zmieniło. Z końcem października weszły w życie przepisy, które nakazują tworzyć elektroniczne wersje dokumentów związanych z planowaniem przestrzennym (Ustawa o zmianie ustawy  Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw z 16 kwietnia 2020 r.). To oznacza, że samorządy już nie tylko mogą, ale teraz muszą tworzyć plany zagospodarowania przestrzennego w wersji elektronicznej.

Poza koniecznością stworzenia dokumentów dotyczących planowania przestrzennego na samorządy został nałożony obowiązek udostępniania ich bezpłatnie. Wprawdzie ustawa nie precyzuje dokładnie, jakie narzędzie ma zostać wykorzystane, ale ze względu na odwołanie się do innych przepisów, dotyczących „organów administracji prowadzących rejestry publiczne, które zawierają zbiory związane z tematami danych przestrzennych” można się spodziewać, że potrzebne informacje trafią do map udostępnianych przez geoportal.gov.pl, rządową witrynę, gdzie można znaleźć różnego rodzaju mapy i informacje geodezyjne.

Co będzie udostępnione?

Zgodnie z przepisami, cyfryzacji mają podlegać wszelkie dokumenty, związane z planowaniem przestrzennym, opracowywany przez gminę. A więc do sieci muszą trafić miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i poprzedzające uchwalenie takiego planu studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Dostępne w sieci powinny być także miejscowe plany odbudowy i rewitalizacji. Także województwa będą musiały publikować swoje plany zagospodarowania przestrzennego.

Nowe przepisy nakazują samorządom, aby do tworzenia dokumentów cyfrowych przystępowały praktycznie od razu po decyzji o przystąpieniu do sporządzenia aktu zagospodarowania planu zagospodarowania przestrzennego, odbudowy lub rewitalizacji czy też po decyzji o zmianie już istniejących planów. Na rozpoczęcie tworzenia wersji cyfrowych samorządy będą miały do 30 dni od momentu podjęcia odpowiedniej decyzji.

Na przekazanie nowych danych do odpowiednich rejestrów i aktualizację zawartych tam informacji również będzie 30 dni od momentu formalnego ukończenia prac nad planami czy ich zmianą.

Stare plany również trafią do sieci

30-dniowe terminy dotyczą nowych uregulowań, związanych z planem zagospodarowania przestrzennego. Ale do rejestrów elektronicznych i do sieci mają trafić także i wszystkie plany, uchwalone przez samorządy przed wejściem w życie ustawy. Na ich cyfryzację i udostępnienie samorządy będą miały 2 lata. A więc w październiku 2022 roku każdy zainteresowany zakupem ziemi czy też planujący inwestycję budowlaną powinien znaleźć w sieci wszystkie potrzebne mu informacje, o ile oczywiście istnieją.

Bo choć obowiązek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego istnieje już od dekad, nadal duża część powierzchni kraju nie jest objęta takim dokumentem. Szczególnie duże miasta mają problem z opracowaniem takich dokumentów.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować