Oprocentowanie depozytów hamuje

W październiku banki wciąż jeszcze poprawiały ofertę depozytową, ale wzrost oprocentowania był najniższy od listopada 2021 roku – wynika z danych zebranych przez HRE Investments.


O czym przeczytasz?

Oprocentowanie depozytundefinedw hamuje

Choć oszczędzający przez ostatnie kilka miesięcy przyzwyczaili się do uatrakcyjniania ofert depozytundefinedw to wydaje się, że największe wzrosty oprocentowania mogą być już za nami. Co prawda październik przyniundefinedsł kolejne pozytywne zmiany w ofercie lokat i rachunkundefinedw oszczędnościowych, ale oprocentowanie depozytundefinedw nie wzrasta już tak szybko jak miało to miejsce wiosną czy wczesnym latem. Największą poprawę można było odczuć w czerwcu, kiedy to oprocentowanie najlepszych depozytundefinedw poszło w gundefinedrę o 1,3 pkt. proc. Od tego momentu choć zmiany szły w tym samym kierunku to nie były one aż tak duże. W tym miesiącu średnie oprocentowanie najlepszych lokat i rachunkundefinedw oszczędnościowych wzrosło z 6,83% do 6,89%.

Średnie oprocentowanie

Przypomnijmy, że w ramach naszego rankingu zbieramy co miesiąc informacje o najlepiej oprocentowanych lokatach i rachunkach oszczędnościowych. Skupiamy się na takich, w ramach ktundefinedrych powierzamy pieniądze na maksymalnie 12 miesięcy. Kluczowe jest dla nas bezpieczeństwo, a więc lokata lub rachunek oszczędnościowy muszą podlegać pod gwarancję BFG (lub identycznej instytucji z innego kraju UE). I choć przyjmujemy oferty, w ramach ktundefinedrych trzeba skorzystać z produktundefinedw dodatkowych (konta, karty, a nawet ubezpieczenia), to robimy to tylko wtedy, gdy można z nich zrezygnować lub uniknąć kosztundefinedw aktywnie korzystając z karty lub konta.

Najlepsze lokaty i rachunki oszczędnościowe

Za stopami procentowymi idzie oprocentowanie depozytundefinedw

Powodundefinedw tego, że banki nie podnoszą już tak chętnie oprocentowania lokat i rachunkundefinedw oszczędnościowych jest co najmniej kilka. Jednym z nich jest niepewność dotycząca zmian stundefinedp procentowych w Polsce. Trzeba mieć bowiem świadomość, że oprocentowanie lokat jest pochodną kosztu pieniądza w gospodarce, a ten powinien być nierozerwalnie związany ze stopami procentowymi NBP. Z jednej strony rynek spodziewa się wzrostu stopy procentowej w Polsce. Potwierdzają to notowania kontraktundefinedw terminowych na stopę procentową (FRA) sugerujące, że docelowo wzrośnie ona do poziomu około 8%. Tak przynajmniej sugerują notowania rynkowe pod koniec października 2022 roku. Z drugiej jednak strony mamy wypowiedzi części członkundefinedw Rady Polityki Pieniężnej, ktundefinedre sugerują, że dalsze intensywne zacieśnianie polityki monetarnej nie jest dobrym rozwiązaniem. Dopiero na początku listopada dowiemy się jaki kierunek polityki monetarnej zostanie obrany, co jest kluczowe z punktu widzenia dalszego rozwoju sytuacji na rynku depozytundefinedw.

Banki nie potrzebują tylu naszych oszczędności

Kolejnym argumentem przemawiającym za tym, że największe wzrosty oprocentowania depozytundefinedw już za nami to ograniczenie akcji kredytowej. Gdyby było inaczej to wtedy banki musiałyby ściągać z rynku więcej naszych oszczędności poprzez podwyższanie oprocentowania. Obecnie depozytundefinedw w bankach jest więcej niż kredytundefinedw. Tak więc nasze oszczędności nie są tym instytucjom potrzebne w aż takiej masie.

Trzeba ponadto pamiętać, że sektor bankowy mierzy się właśnie z wysokimi kosztami. Idą one w miliardy złotych. Składają się na nie m.in. darmowe wakacje kredytowe, dodatkowe składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorcundefinedw oraz System Ochrony Bankundefinedw Komercyjnych, wysokie koszty sporundefinedw z klientami czy na przykład pogarszanie się jakości portfeli niektundefinedrych kredytundefinedw. Jest to o tyle ważne, że uderza to w kapitały bankundefinedw, tworzy dla nich nowe obszary ryzyka i może skłaniać do podnoszenia opłat bankowych i oprocentowania nowoudzielanych kredytundefinedw, ale też do obniżania oszczędniejszego gospodarowania w kwestii oprocentowania depozytundefinedw właśnie.

Do tego dochodzi mniejsza konkurencja o nasze oszczędności ze strony Ministra Finansundefinedw. Dziś już wiemy, że oprocentowanie detalicznych obligacji skarbowych w listopadzie nie będzie wyższe niż było w październiku. W bieżącym roku banki starały się konkurować o względy oszczędzających tak by ich pieniądze trafiały na depozyty, a nie na zakup obligacji. W momencie gdy oprocentowanie obligacji nie wzrasta, banki nie czują aż takiej presji, aby uatrakcyjniać swoje produkty.


W tym artykule skorzystaliśmy z takich źródeł:

  1. Narodowy Bank Polski Przejdź do źródła

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!