Ile bank musi oddać osobom, które spłaciły kredyt konsumpcyjny przed czasem? Można to policzyć na kalkulatorze Rzecznika Finansowego

Rzecznik Finansowy przygotował specjalny kalkulator, który ułatwi wyliczenie nadpłaconych prowizji i opłat przy wcześniejszej spłacie kredytu konsumpcyjnego


O czym przeczytasz?

Banki muszą zwracać prowizje

Jeśli klient spłacił przed czasem kredyt konsumpcyjny, należy mu się od banku zwrot części prowizji i opłat. Kwota do zwrotu jest tym większa, im szybsza była spłata kredytu. Ale banki starają się unikać oddawania pieniędzy klientom, co sprawia, że coraz więcej skarg płynie w tej sprawie do Rzecznika Finansowego.

Liczba skarg wzrosła pięciokrotnie

– W ostatnim czasie obserwujemy dynamiczny wzrost liczby wniosków o interwencję w sporach dotyczących odmowy uznania roszczeń klienta o proporcjonalny zwrot części kosztów w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu. W I połowie 2019 r. było ich 369, a w I półroczu 2020 r. już 2283. To ponad pięciokrotnie więcej! – mówi Mariusz Jerzy Golecki, Rzecznik Finansowy.

Zgodnie z prawem, klient ma prawo odzyskać taką część opłat i prowizji, poniesionych na rzecz banku, jaka wynika proporcjonalnie ze skrócenia czasu spłaty. I nie ma tu znaczenia, o jakie opłaty chodzi i kiedy one zostały poniesione (chyba że sprawa dotyczy opłat notarialnych, które zwrotowi nie podlegają).

Kłopot z wyliczeniem zwrotu

Klienci banków, którzy skarżyli się do RF, przyznawali, że mają problem z właściwym wyliczeniem wartości kwoty, jakie banki powinny im oddać. Dlatego Rzecznik Finansowy przygotował specjalny kalkulator, który pozwala obliczyć, jaką kwotę winien oddać bank. Można go znaleźć na specjalnej stronie przygotowanej przez urząd RF.

Jak tłumaczą przedstawiciele Rzecznika Finansowego, system jest prosty. Wystarczy podać datę wypłaty kredytu, zapisaną w umowie datę ostatniej spłaty oraz datę rzeczywistej spłaty kredytu a także wartość opłat i prowizji, aby uzyskać informację, ile bank jest winien klientowi.

Odsetki też się należą

Jako że zasada, że bank zwraca część opłat proporcjonalną do skrócenia czasu spłaty kredytu, obowiązuje dla wszystkich pożyczek zaciągniętych po 18 grudnia 2011 r., to poza kwotą główną klientowi należą się także odsetki.

Tutaj jednak pojawia się problem – bo zgodnie z prawem, odsetki ulegają przedawnieniu po 3 latach. Banki więc zwykle oddają kwotę główną oraz odsetki za 3 ostatnie lata.

To – jak przyznaje Rzecznik Finansowy – jest zgodne z prawem. Ale klient ma prawo upomnieć się o nie w sądzie i to sąd podejmuje decyzję.

Warto dodać, że 3-letni okres przedawnienia dotyczy kredytów, zaciągniętych między 18 grudnia 2011 r. a 9 lipca 2018 r. Jeśli kredyt został wzięty po tej ostatniej data, obowiązuje 6-letni termin przedawnienia.

Kalkulator RF kontra wyliczenia banków

Zdarza się, że wyliczenia banków, dotyczące wysokości kwoty do zwrotu, są nieco inne niż wyliczenia klienta. Ten może wykorzystać wyliczenia dokonane na kalkulatorze Rzecznika Finansowego i złożyć do banku reklamację. Aczkolwiek powinien pamiętać o kwestii odsetek – w kalkulatorze RF odsetki liczone są przez cały okres.

Jeśli bank nie uzna roszczenia albo nie odpowie na reklamację (a powinien to zrobić w 30 dni), klient może poprosić o pomoc Rzecznika Finansowego.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

500 sekund o rynku nieruchomości #3 – luty 2021

O kredytach hipotecznych, większej dostępności finansowania zakupu mieszkań! O wyprowadzce poza miasto i o ekologii na mieszkanie.pl Świat nieruchomości w podsumowaniu miesięcznym, wspólnie z Fiat