Usługi

Na Łące Michał Cepak
Witaj Na Łące

Ekologiczne rozwiązania dla firm i klientów indywidualnych. Profesjonalne zakładanie łąk kwietnych, ogrodów naturalistycznych, pielęgnacja terenów zieleni osiedlowej oraz sprzedaż mieszanek nasiennych i sadzonek rodzimych roślin łąkowych.