Joanna Lebiedź

Pośrednik nieruchomości, ekspert PFRN

Członek WSPON i PFRN, działająca aktywnie w strukturach organizacji zawodowych. Nagradzana licznymi nagrodami branżowymi. Autor szkoleń prowadzonych dla pośredników i kandydatów do zawodu. Wykładowca na uczelniach wyższych na kierunkach branżowych.