Dlaczego coraz częściej budujemy ziemianki? Czy można to robić bez pozwolenia?

Do niedawna zapomniane, dziś ziemianki przeżywają renesans. Powód? To ciekawe, funkcjonalne i stosunkowo niedrogie rozwiązanie, które jest alternatywą dla energooszczędnego domu.


O czym przeczytasz?

Czym jest ziemianka?

Zgodnie z definicją słownikową ziemianka jest wykopanym w ziemi pomieszczeniem do przechowywania niektundefinedrych płodundefinedw rolnych lub wybudowana w ziemi chata albo schron.

Pierwsze ziemianki sięgają czasundefinedw plemion germańskich i słowiańskich. Służyły nie tylko jako mieszkania, ale też schronienia myśliwskie czy pasterskie. Były budowane wyłącznie z naturalnych materiałundefinedw, takich jak drewno, kamień czy glina. W Polsce w XX wieku ziemianki służyły do przechowywania warzyw i zimowania ich, w czasie okupacji były miejscem schronienia przed wrogiem.

Powstające dziś obiekty rundefinedwnież są maskowane pod ziemią i mają formę nawiązującą do dawnych ziemianek. Założenia i programy funkcjonalne, towarzyszące ich budowie są jednak inne.

Tutaj przeczytasz, co można wybudować bez pozwolenia i bez zgłoszenia

REKLAMA
Advertisement

Ziemniaki ogrodowe

Przydają się, gdy nasze piwnice czy spiżarnie okazują się zbyt małe i zaczyna brakować nam miejsca na przechowywanie np. przetworundefinedw. Mogą służyć do przechowywania owocundefinedw, warzyw czy alkoholu.

Ponieważ nie są zbyt skomplikowane pod względem konstrukcyjnym, ich budowa nie pochłania dużego budżetu. Mimo że ziemianki ogrodowe są niewielkim i nieskomplikowanymi budynkami, na ich budowę potrzebujemy pewnych zezwoleń, bo choć nie podlegają przepisom prawa budowlanego, traktuje się je jako budowlą ziemną.

Obiekt na zgłoszenie

W 2020 r. zmieniły się przepisy prawa budowlanego, a głundefinedwnym celem tych zmian było przede wszystkim ułatwienie życia inwestorom i skrundefinedcenie czasu trwania formalności przed rozpoczęciem budowy.

Zgodnie z nowymi przepisami budowa ziemianki nie podlega pozwoleniu na budowę, a jedynie jego zgłoszeniu. Takie przepisy obowiązują bowiem w przypadku parterowych wolno stojących budynkundefinedw gospodarczych, w tym garażundefinedw, altan czy przydomowych oranżerii.

Warunkiem jest jednak, aby powierzchnia takich obiektundefinedw nie była większa niż 35 metrundefinedw kwadratowych. Co więcej, na 500 metrach kwadratowych działki mogą znajdować się jedynie dwa takie obiekty.

A jak to wygląda z ziemianką? W polskim prawie budowlanym nie jest ani razu wymieniony taki obiekt. Może więc się okazać, że załatwianie kwestii formalnych w rundefinedżnych urzędach może przebiegać inaczej undefined każdy urzędnik jest przecieć w stanie inaczej interpretować przepisy.

Ważne! Z przepisundefinedw ustawy wynika, że obiekty do 35 mundefined nie wymagają pozwolenia, a tylko zgłoszenia. Jednak undefined taki obiekt stawiany na innej działce niż reakcyjna, musi być dostosowany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (przed zakupem działki najlepiej zorientować się, jak on wygląda). Jeśli takiego nie ma, to należy wystąpić o warunki zabudowy i o obszar oddziaływania budynku.

A w jakich sytuacjach decyzja o warunkach zabudowy może wygasnąć, przeczytasz w tym miejscu

Wniosek o budowę

Wniosek należy zgłosić do odpowiedniego urzędu, kierując się dwoma warunkami. Po pierwsze ziemianka ogrodowa nie powinna być większa niż 35 metrundefinedw, a po drugie na działce o powierzchni 500 m2 mogą stanąć maksymalnie dwie ziemianki.

Tutaj przeczytasz o tym, co zrobić, kiedy brak jest MPZP i co to jest decyzja o warunkach zabudowy

Aby prawidłowo postawić ziemiankę, przed rozpoczęciem prac należy pamiętać o kilku aspektach. Przede wszystkim konieczne jest zbadanie poziomu wundefinedd gruntowych oraz stabilności gruntu. Nie bez znaczenia jest rundefinedwnież wybundefinedr odpowiedniego materiału i zastosowanie nowinek technologicznych.

Przygotowując grunt pod ziemiankę, trzeba mieć na uwadze, że wykop powinien mieć minimum dwa metry głębokości oraz być stosunkowo szeroki. Ściany muszą być odpowiednio zabezpieczone, więc ważny jest materiał, z ktundefinedrego zostały wykonane. Kluczowa jest rundefinedwnież prawidłowa izolacja i zabezpieczenie przed wilgocią.

W tym miejscu dowiesz się, czy postawienie na działce przyczepy wymaga pozwolenia

Zgłoszenie budowy

Zgłoszenie budowy ziemianki należy złożyć undefined tak samo jak wniosek o pozwolenie na budowę undefined w miejscowym starostwie lub w urzędzie miasta na prawach powiatu, w wydziale architektoniczno-budowlanym.

W jakich sytuacjach decyzja o warunkach zabudowy może wygasnąć, przeczytasz w tym miejscu

Formularz zgłoszenia możemy pobrać w urzędzie lub z jego strony internetowej.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonania przewidzianych do realizacji robundefinedt budowlanych oraz
  • termin ich rozpoczęcia.

Ponadto do zgłoszenia należy dołączyć:

  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  • projekt budowalny w trzech egzemplarzach;
  • oświadczenie o prawie do dysponowania działką, na ktundefinedrej ma powstać obiekt objęty zgłoszeniem na cele budowlane;
  • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  • dowundefinedd uiszczenia opłaty skarbowej.

W tym miejscu znajdziesz wszystko na temat procesu budowy domu na zgłoszenie w polskim prawie

Zgłoszenie a rozpoczęcie budowy

Mimo że prawo znacznie ułatwia postawienie obiektundefinedw do 35 m2, nie może to być też całkowita undefinedsamowolkaundefined. Przede wszystkim należy pamiętać, że bez względu na wielkość budynku musimy spełnić wymogi wynikające z prawa budowlanego oraz innych przepisundefinedw.

W tym miejscu dowiesz się, czym jest samowola budowlana

Zgłoszenia budowy dokonać przed rozpoczęciem robundefinedt budowlanych, a do ich wykonywania można przystąpić po upływie 21 dni od dokonania zgłoszenia, jeżeli w tym czasie starosta (lub prezydent miasta na prawach powiatu) nie wniesie sprzeciwu w formie decyzji (jest to tak zwana zasada milczącej zgody).

Instytucja zgłoszenia nie przewiduje wydawania przez organ aktu administracyjnego potwierdzającego możliwość rozpoczęcia robundefinedt. Samo milczenie i brak decyzji wyrażającej sprzeciw kończy postępowanie w sprawie wszczętej zgłoszeniem i uprawnia do podjęcia robundefinedt.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej może jednak z urzędu, przed upływem terminu 21 dni, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robundefinedt budowlanych.

W tym miejscu pisaliśmy o budowie domu letniskowego na obszarze Natura 2000

Nieskomplikowana sprawa

Największą zaletą ziemianki ogrodowej jest stała temperatura wynosząca między 4 a 8 stopni C. oraz charakterystyczny mikroklimat pomagający zachować świeżość warzyw.

Poza tym budowa ziemianki nie wymaga formalności, jest stosunkowo tania w budowie, jest energooszczędna oraz pozwala na przechowywanie nie tylko produktundefinedw żywnościowych (warzywa, owoce, wino, przetwory), ale też np. cebulek kwiatowych czy alkoholi.

Wady? Czas budowy wynosi od kilku do kilkunastu tygodni. Ponadto część osundefinedb może zniechęcić konieczność formalizowania procesu budowy . Mimo tych mankamentundefinedw, to ciekawa alternatywa dla standardowych piwnic.

W tym miejscu dowiesz się, czym jest decyzja administracyjna

W tym miejscu znajdziesz informacje na temat budowy tarasu, pergoli czy altany

Ziemianka jako alternatywa dla mieszkania w domu

Domy usytuowane pod ziemią są energooszczędne. Ziemianka tradycyjna do 35 mkw. jest możliwa do samodzielnego wykonania undefined nie wymaga pozwolenia na budowę, jako materiał budowlany mogą zaś posłużyć kształtki betonowe, opony, a nawet worki z piaskiem. Wszystko zależy od kreatywności. Występują rundefinedwnież ziemianki gotowe-betonowe, ktundefinedre są wpuszczane w dundefinedł lub nadsypane ziemią.

W tym miejscu dowiesz się więcej na temat pozwolenia na użytkowanie budynku

Obiekt o powierzchni powyżej 35 m2 przeznaczony do zamieszkania wymaga pozwolenia. Żeby stworzyć nowoczesną i wielopoziomową ziemiankę, potrzebny jest profesjonalny projekt, sporządzonego na podstawie pomiarundefinedw ziemi, jej wilgotności oraz zakresu oddziaływania wundefinedd podziemnych. Dobry projekt kosztuje, ale dobrze przygotowana ziemianka pozwoli na znaczną redukcję kosztundefinedw utrzymania.

W tym miejscu dowiesz się jak wygląda procedura uzyskania pozwolenia na budowę.

Więcej informacji na temat planu zagospodarowania przestrzennego znajduje się pod tym linkiem

Zalety i wady ziemianki

Ziemianki są energooszczędne, a ich budowa nie ingeruje w środowisko naturalne. Mimo to powstają rzadko. Dlaczego? Większość ludzi czuje opundefinedr przed mieszkaniem undefinedpod ziemiąundefined, a także niepokundefinedj związany z wilgocią i brakiem światła.

Dobrze zaprojektowane i wykonane wspundefinedłczesne ziemianki są jednak całkowicie bezpieczne i trwałe, a dzięki m.in. świetlikom montowanym w najwyższej kondygnacji i przeszklonym frontom, rundefinedwnież odpowiednio doświetlone.

W tym miejscu przeczytasz więcej na temat działki siedliskowej

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Advertisement
Advertisement

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Wyjątkowo o byciu w Domu - Zuzanna Ziomecka i Jacek Santorski

Zapraszamy do obejrzenia wyjątkowej rozmowy redaktor naczelnej mieszkanie.pl, Zuzanny Ziomeckiej z Partnerem zarządzającym ds. integralności biznesu HRE Investments, Jackiem Santorskim. Na podstawie modelu Billa George'a, profesora z Harvardu opowiadają o etapach życia i pojawiających się w nim wzlotach i upadkach, a następnie odnoszą to do etapów bycia w Domu. Na pewno każdy z Państwa odnajdzie w tym modelu część siebie i swojego życia.

Advertisement