Zastawione ciągi komunikacyjne w bloku. Czy można coś z tym zrobić?

Wystawione rzeczy "na klatkę" to nierzadki widok. Ich właściciel może przysporzyć sobie sporo problemów, ponieważ to nie tylko niegrzeczne, ale czasem także nielegalne. Dlatego dobrze jest zapoznać się z przepisami.


O czym przeczytasz?

Wspólnota mieszkaniowa, regulamin i "wystawki"

Zgodnie z art. 6 ustawy o własności lokali ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową.

Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana.

Z chwilą wyodrębnienia się pierwszego lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym powstaje wspólnota mieszkaniowa. Wraz z wyodrębnieniem się pierwszego lokalu mieszkalnego pojawia się nieruchomość wspólna. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o własności lokali nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Jednym z najbardziej popularnych sposobów na uregulowanie spraw życia wspólnoty są regulaminy wspólnot mieszkaniowych. Wprowadzają one prawa i zakazy związane z codziennym funkcjonowaniem społeczności zamieszkującej nieruchomość wspólną.

W tym miejscu przeczytasz na temat tworzeniu regulaminów przez wspólnoty.

Niejednokrotnie zdarza się, że właściciele lokali, nie mając możliwość trzymania u siebie większych przedmiotów czy nie chcąc „zagracać” sobie mieszkania zostawiają ruchomości na klatkach schodowych czy korytarzach. O ile nie zastawia to ciągów komunikacyjnych, nie ma większego problemu, w sytuacji jednak gdy naruszone zostają przepisy, w tym przede wszystkim o ochronie przeciwpożarowej, właściciel takiej rzeczy może przysporzyć sobie sporo problemów.

Dlatego przed podjęciem takich działań kluczowe jest zapoznanie się z przepisami prawa.

Nieruchomość wspólna, czyli która?

Nieruchomość wspólna to taka część nieruchomości, z której korzystają wszyscy członkowie wspólnoty mieszkaniowej, czyli wszyscy właściciele wyodrębnionych lokali mieszkalnych znajdujących się w danym budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Nieruchomością wspólną będą zatem m. in. windy, ciągi instalacyjne, korytarze przeznaczone do wspólnego korzystania, klatki schodowe, ściany nośne budynku, elewacja, dach oraz stropy, pomieszczenie ochrony, wózkownie, pomieszczenia techniczne tj. separator czy przepompownie.

Tutaj dowiesz się więcej na temat części wspólnych nieruchomości.

Czym jest ciąg komunikacyjny?

Ciąg komunikacyjny, to krótko rzecz ujmując, pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdów lub ruchu pieszych.

Do ciągów komunikacyjnych zaliczamy: korytarze, klatki schodowe wraz ze spocznikami oraz drzwi prowadzące na zewnątrz budynku, służące do ewakuacji.

Wielkość ciągu komunikacyjnego zależna jest od miejsca, w którym jest on wyznaczany. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) wskazuje, że w trakcie ruchu pieszego w budynkach oraz związanego z nim transportu, powinny być także zapewnione minimalne szerokości dojść ewakuacyjnych i dróg ewakuacyjnych zapewniające sprawną i bezpieczną ewakuację w razie wystąpienia pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Szerokość korytarzy a natężenie ruchu

Zaleca się aby szerokość ciągów komunikacyjnych (korytarzy) była uzależniona od natężenia ruchu osób i wynosiła odpowiednio:

  • 180 cm – w przypadku stałego ruchu dwukierunkowego,
  • 150 cm – w przypadku częstego ruchu dwukierunkowego,
  • 120 cm – w przypadku rzadkiego ruchu dwukierunkowego oraz z zastrzeżeniem, iż taka szerokość korytarza jest dopuszczalna tylko w przypadku kiedy stanowi drogę ewakuacyjną przeznaczoną do ewakuacji nie więcej niż 20 osób.

Szerokość ciągów komunikacyjnych należy mierzyć po odjęciu przestrzeni zajmowanej przez umeblowanie znajdujące się na danym ciągu komunikacyjnym oraz w pobliżu miejsc siedzących, również po odjęciu przestrzeni zajmowanej przez nogi osób siedzących.

Wszystko zależy również od wielkości budynku i ilości osób w nich przebywających. Dlatego bardzo ważne jest aby ustalając szerokość ciągu komunikacyjnego rozpatrywać każdą sprawę indywidualnie.

Ciąg komunikacyjny w odniesieniu do przepisów przeciwpożarowych

Patrząc na budynki mieszkalne, gdzie znajduje się wiele lokali, nie trudno więc stwierdzić, że głównym ciągiem komunikacyjny, a zarazem drogą ewakuacji w przypadku zagrożenia np. pożaru jest klatka schodowa. Niestety, ile to raz każdy z nas widział zastawione korytarze wózkami, rowerami czy zbędnymi meblami.

Właściciele lokali, chcąc zapewnić sobie wygodę, notorycznie łamią przepisy, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, a to właśnie na właścicielach lokali zgodnie z ustawą z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, spoczywa dbanie o bezpieczeństwo obiektu.

W opisanych  powyżej przypadkach, nie chodzi tylko o zastawianie drogi ewakuacyjnej, ale również o zagrożenie przeciwpożarowe.

Zgodnie, bowiem z brzmieniem § 7 ust. 2 cytowanego powyżej rozporządzenia materiałów niebezpiecznych pożarowo nie przechowuje się w pomieszczeniach piwnicznych, na poddaszach i strychach, w obrębie klatek schodowych i korytarzy oraz w innych pomieszczeniach ogólnie dostępnych, jak również na tarasach, balkonach i loggiach.

Uwaga na ragulaminy wspólnot

Oprócz przepisów ogólnych, nie wolno nam również zapomnieć o wewnętrznych regulaminach obowiązujących na terenie poszczególnych wspólnot mieszkaniowych.

W praktyce nie ma pozwoleń do przechowywania rzeczy w częściach wspólnych, stanowiących ciągi komunikacyjne, jednakże zarządca może wyznaczyć odpowiednie miejsce, aby właściciele mieszkań mogli w sposób swobodny przechowywać rowery, wózki dziecięce czy inne rzeczy.

W tym miejscu znajdziesz infromacje jak można wykorzystać własne miejsce prakingowe w hali garażowej.

Co grozi za łamanie przepisów?

Przede wszystkim należy pamiętać, że zachowanie porządku jest w interesie wspólnoty, niemniej nie ma ona uprawnień by egzekwować osobiście od swoich członków usunięcia rzeczy z ciągu komunikacyjnego. Przynajmniej nie siłą.

Wspólnota może wezwać do usunięcia przedmiotów, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa przeciwpożarowe. Jeśli jednak siła perswazji nie zadziała, można powiadomić Straż Miejską, która ma prawo nałożyć grzywnę lub karę porządkową, w oparciu o przepisy przeciwpożarowe.

Niemniej należy pamiętać, że jeśli nie będzie wiadomo kto jest właścicielem rzeczy, kara zostanie nałożona na wspólnotę, która dopiero wtedy może sama poszukiwać „winnego”.

Kodeks wykroczeń, a nawet karny

Należy mieć na uwadze, że jeżeli pozostawienie rzeczy na klatce schodowej nie wywołuje bezpośredniego zagrożenia pożarowego, nie naraża życia i zdrowia ludzi na niebezpieczeństwo to konsekwencje są mniej surowe i zostaną wymierzone na podstawie art. 82 kodeksu wykroczeń, gdy jednak dojdzie do pożaru, odpowiedzialność będzie mierzona w charakterze przestępstwa, opisanego w kodeksie karnym.

Art. 163. § 1. Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Przy kwalifikowanym typie przestępstwa kara pozbawienia wolności wynowi od lat 2 do 12.

Dlatego tak ważne jest dbanie i stosowanie się do przepisów przeciwpożarowych i nie zastawianie dróg ewakuacyjnych, albowiem w sytuacji zagrożenia może to nam uratować zdrowie i życie.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

500 sekund o rynku nieruchomości #3 – luty 2021

O kredytach hipotecznych, większej dostępności finansowania zakupu mieszkań! O wyprowadzce poza miasto i o ekologii na mieszkanie.pl Świat nieruchomości w podsumowaniu miesięcznym, wspólnie z Fiat