Zamknięte siłownie w okresie pandemii. Czy zakaz działalności był legalny? Ciekawy wyrok.

Właściciele biznesów mieli nadzieję, że lockdown to stan mocno przejściowy. Przez ograniczenia ucierpiała nie tylko gospodarka, ale także indywidualni przedsiębiorcy. Część z nich nie wytrzymała i pomimo zakazów zaczęła otwierać swoje firmy.


O czym przeczytasz?

Ograniczenie działalności gospodarczej w pandemii

W Polsce od 20 marca 2020 roku, obowiązywał stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV - 2.

W związku z powyższym rząd sukcesywnie zamykał część branż. Dni 10 kwietnia weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020, poz. 658), które zastąpiło obowiązujące dotychczas rozporządzenie Rady Ministrów z 31 marca 2020 r.

Opisane powyżej przepisy wprowadziły ograniczenia w funkcjonowaniu:

  • w gastronomii (z wyjątkiem sprzedaży posiłków na wynos albo ich dostarczaniu);
  • branży eventowej i wystawienniczą (organizacja targów, wystaw, kongresów, konferencji); zbiorowej formy kultury i rozrywki (działalność teatrów, kin, organizacja koncertów, widowisk);
  • działalności bibliotek, archiwów, muzeów;
  • działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej (działalność basenów, siłowni, klubów fitness);
  • prowadzeniem kasyn (z wyjątkiem internetowych);
  • usług fryzjerskich i kosmetycznych; działalność salonów tatuażu i piercingu;
  • usług związanych  z poprawą kondycji fizycznej (usługi łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, salonów masażu itp.) oraz usług  hotelarskich (z wyjątkiem świadczenia usług zakwaterowania dla osób w kwarantannie lub izolacji, personelu medycznego, oraz osób, które korzystają z noclegu w związku z wykonywaniem przez nie czynności zawodowych lub zadań służbowych, prowadzenia działalności gospodarczej lub działalności rolniczej).

Otwieranie działalności w niektórych branżach mimo zakazu

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej doprowadził wiele firm do bankructwa. Przedsiębiorcy, którzy na mocy zakazów musieli zamknąć swoje biznesy, mieli otrzymać pomoc finansową umożliwiającą im przerwanie i utrzymanie pracowników.

Dlatego część zdesperowanych właścicieli mimo obowiązujących zakazów zaczęła otwierać swoje firmy. Sanepid oraz policja miała ręce pełne roboty z nakładaniem mandatów na niesfornych przedsiębiorców, ale czy słusznie?

W tym miejscu pisaliśmy o zakazie zgromadzeń, który został oceniony przez SN jako nielegalny.

Rozgrzewka z Sanepidem

Do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego wpłynęła dokumentacja dotycząca niezastosowania się do zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Kontrola ujawniła, że pewna siłowania była otwarta, a wewnątrz znajdowało się siedemnaście osób, które ćwiczyły na sprzęcie sportowym.

Chociaż prezes zarządu stowarzyszenia, będącego stroną w sprawie, oświadczył, że ćwiczące osoby są członkami stowarzyszenia kultury fizycznej oraz przebywają na szkoleniu z propagowania zdrowia i każda z nich ma indywidualny plan treningowy oraz, że siłownia nie pobiera opłat za wstęp, a jedynym wymogiem jest opłacanie składki członkowskiej, sanepid uznał, iż naruszono par. 10 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W konsekwencji na stowarzyszenie została nałożona kara w wysokości 10 tys. zł, od którego stowarzyszenie wniosło odwołanie, jednak państwowy wojewódzki inspektor sanitarny utrzymał w mocy sporną decyzję.

Przeciąganie liny

Stowarzyszenie nie zgadzając się z decyzją, złożyło odwołanie do WSA. Sąd rozważył przepisy, w tym art. 46b pkt 2 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Zgodnie z nim Rada Ministrów może ustanowić czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców. Natomiast art. 48a ust. 1 tej ustawy stanowi, że niezastosowanie się do nakazów wiąże się karą pieniężną.

Zgodnie z par. 10 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, do 28 lutego 2021 r. ustanowiono zakaz prowadzenia działalności polegającej na prowadzeniu aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem obiektów, które działają w podmiotach wykonujących działalność leczniczą dla pacjentów lub dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych.

I co sąd na to?

Sąd podkreślił, że zgodnie z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób.

Wymienione ograniczenia nie mogą jednak naruszać istoty wolności i praw. WSA zwrócił uwagę, że ustawa musi samodzielnie określać podstawowe elementy ograniczenia danego prawa i wolności. Tym samym opisanych ograniczeń, nie można było wprowadzić w akcie rangi rozporządzenia.

Co więcej, artykuł 92 ust. 1 Konstytucji wskazuje, że rozporządzenia są wydawane na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania aktu  a także zakresu spraw przekazanych do uregulowania i ich treści.

Przepisy uzasadnione, ale nieprecyzyjne

Przepisy ustawy, na mocy których wprowadzono zakaz, nie zawierały żadnych wytycznych. Upoważnienie określa jedynie organ właściwy do wydania rozporządzenia oraz zakres spraw przekazanych do uregulowania w rozporządzeniu. Wprowadzone ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej sprowadzało się do całkowitego zakazu, z kolei udzielone w ustawie upoważnienia pozwalały jedynie na czasowe ograniczenia.

W ocenie sądu wprowadzone zakazy, nakazy i ograniczenia były merytorycznie uzasadnione, jednak sposób ich wprowadzenia doprowadził do naruszenia podstawowych standardów konstytucyjnych i praw w zakresie wolności działalności gospodarczej.

W związku z powyższym, Sąd uznał, że zaskarżona oraz wcześniejsza decyzja winny zostać uchylone, a prowadzone w tej sprawie postępowanie administracyjne umorzono.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Advertisement
Advertisement

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

SmartHome oczami dzieci - wymarzony pokój

O jakim pokoju marzą dzieci? Przyjrzymy się bliżej inteligentnemu oświetleniu i sprawdzimy jak dzieci same zmieniają pokój w krainę marzeń. SmartHome w Komputroniku. http://Komputronik-SmartHome

Advertisement