Zakup nieruchomości a formalności on-line. Co można zrobić zdalnie, a czego na pewno nie?

Zakup nieruchomości to duże przedsięwzięcie, nie tylko finansowe, ale również biurokratyczne. Z każdym rokiem coraz więcej urzędów pozwala na załatwianie spraw za pomocą Internetu. Jakie formalności można załatwić online?


O czym przeczytasz?

Zakup nieruchomości od czego zacząć?

Chcąc zakupić mieszkanie najpierw należy je znaleźć. Jeśli jest to zakup od dewelopera sprawa jest dość prosta. Przed podpisaniem umowy, możemy sprawdzić inwestycję oraz dewelopera, następnie zawieramy umowę przedwstępną, odbieramy mieszkanie i podpisujemy umowę ostateczną ciesząc się naszą nieruchomości.

Sytuacja robi się nieco bardziej skomplikowana, gdy decydujemy się na nieruchomość z rynku wtundefinedrnego. Przede wszystkim taki lokal winien być przez nas szczegundefinedłowo sprawdzony. Weryfikację taką zaczynamy od sprawdzenia numeru księgi wieczystej lokalu (jeśli lokal ma założoną księgę) lub zaświadczenie o przysługującym spundefinedłdzielczym prawie własnościowym do lokalu, istotne jest rundefinedwnież sprawdzenie wyciągu aktualnych opłat administracyjnych wraz z wielkościami składek i zaliczek, uzyskanie oświadczenia zarządcy o stanie finansowym i prawnym wspundefinedlnoty oraz wyciąg ostatniej opłaty podatku od nieruchomości.

Dopiero po sprawdzeniu tych informacji można udać się do notariusza, do ktundefinedrego rundefinedwnież należy przygotować dokumenty.

Co można załatwić przez Internet?

Skoro wiemy już jakie dokumenty oraz dane potrzebne są do zakupu lokalu, to teraz warto zastanowić się, ktundefinedre z tych formalności możemy załatwić nie ruszając się z domu. Przede wszystkim , możemy zrobić undefinedwstępny rekonesansundefined i zobaczyć co oferuje rynek.

Zarundefinedwno wtundefinedrny jak i pierwotny. Kiedy wybierzemy już odpowiednie mieszkanie, możemy także sprawdzić księgę wieczystą, jednakże musimy wundefinedwczas mieć jej numer.

Księga wieczysta online. Wyszukiwarka.

Księgi wieczyste stanowią przez to pewien uszeregowany i publiczny zbiundefinedr praw i ograniczeń dla danej nieruchomości. Najważniejszym celem prowadzenia ksiąg wieczystych jest zapewnienie jak najdalej posuniętego bezpieczeństwa w obrocie nieruchomościami.

Księga wieczysta jest rejestrem publicznym, ktundefinedry przedstawia stan prawny nieruchomości. Jego definicja jest zawarta w ustawie o informatyzacji działalności podmiotundefinedw realizujących zadania publiczne. Według tego przepisu rejestrem publicznym jest rejestr, ewidencja, wykaz, lista, spis albo inna forma ewidencji, służąca do realizacji zadań publicznych, prowadzona przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisundefinedw ustawowych.

Sądy rejonowe prowadzące księgi wieczyste wspundefinedłpracują z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych. Od kilku lat wszystkie księgi wieczyste są zakładane i prowadzone w specjalnym systemie informatycznym, ktundefinedry jest undefined jak to zwykle rejestr publiczny undefined jest jawny.

Księgę wieczystą sprawdzamy na rządowej stronie https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do, gdzie wpisując numer, może sprawdzić nie tylko kto jest właścicielem, ale rundefinedwnież czy nieruchomość nie jest obciążona lub zadłużona.

Więcej informacji o tym, jak należy czytać księgę wieczystą znajdziesz w tym miejscu.

Natomiast tutaj dowiesz się jak można nabyć działkę bez księgi wieczystej.

Transfer dokumentundefinedw między stronami

Dzisiejsza technologia pozwala rundefinedwnież na przesyłanie między kontrahentami niezbędnych dokumentundefinedw, nie tylko w celu załatwienia formalności, ale rundefinedwnież by przed ostatecznym spotkaniem upewnić się czy druga strona jest wiarygodna i rzetelna.

W tym przypadku, w celu ochrony danych przed ujawnieniem osobom niepożądanym warto korzystać z programundefinedw szyfrujących i kompresujących pliki. Jeśli to zbyt skomplikowane, to warto postarać się ustanawiać na plikach hasła, po wpisaniu ktundefinedrych można je edytować. Hasła, co może oczywiste, ale nie tak powszechne, dobrze jest wysyłać sobie inną drogą komunikacji, np. sms.

Platforma ePUAP

Kiedy już kupimy mieszkanie, co musi odbyć się osobiście, ponieważ przeniesienie własności nieruchomości może się odbyć wyłączenie w formie aktu notarialnego, to rundefinedwnież część spraw urzędowych możemy załatwić online.

Dzięki platformie ePUAP i zalogowaniu przez profil zaufany możemy rundefinedwnież wirtualnie wymeldować się z mieszkania. Przez platformę zgłaszamy jedynie wymeldowanie z pobytu stałego i po wysłaniu dostajemy elektroniczne urzędowe poświadczenie przedłożenia.

Taki dokument winien być honorowany przez notariusza. W ten sposundefinedb złożymy też wniosek o wydanie zaświadczenia o braku osundefinedb zameldowanych w nieruchomości.

Ponadto, zakup mieszkania należy zgłosić we właściwym dla położenia inwestycji urzędzie miasta, czynność rundefinedwnież można wykonać przez ePUAP.

Przez portal można rundefinedwnież, zgłosić informację, jeśli inwestycja została wybudowana na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste.

Czego nie załatwimy online?

Mimo, że technologia przynosi nam wiele ułatwień, to jednak są sytuację, kiedy Internet nie zastąpi osobistej wizyty. Taka sytuacja ma miejsce przede wszystkim w banku oraz u notariusza. Mimo, że część dokumentundefinedw można przesłać, to jednak przed zawarciem umowy kredytowej konieczna wizyta w banku.

Potrzebne będą więc co najmniej dwie takie wizyty: pierwsza, by dostarczyć oryginały dokumentundefinedw, ktundefinedrych wymaga bank np. umowa o pracę, a także druga: celem podpisania umowy kredytowej.

Przepisy polskiego prawa wymagają rundefinedwnież by umowa notarialna przenosząca własność nieruchomości była podpisana osobiście przez kontrahentundefinedw (lub pełnomocnikundefinedw) w obecności notariusza i świadkundefinedw.

Jak założyć profil zaufany?

Żeby załatwić sprawy przez Internet konieczne jest posiadanie profilu zaufanego, nie da się bowiem zalogować na ePUAP jeśli nie mamy profilu. Jak go zatem założyć?

Profil zaufany to potwierdzony zestaw danych czyli: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL.

Profil zaufany jest tak zabezpieczony, aby nikt inny, aniżeli właściciel nie mundefinedgł go użyć. Dzięki temu każda osoba, ktundefinedra ma profil zaufany i użyje go w usłudze internetowej podmiotu publicznego, jest wiarygodna. Profil zaufany można założyć na dwa sposoby: za pomocą konta bankowego lub za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!