Zakup nieruchomości a formalności on-line. Co można zrobić zdalnie, a czego na pewno nie?

Zakup nieruchomości to duże przedsięwzięcie, nie tylko finansowe, ale również biurokratyczne. Z każdym rokiem coraz więcej urzędów pozwala na załatwianie spraw za pomocą Internetu. Jakie formalności można załatwić online?


O czym przeczytasz?

Zakup nieruchomości od czego zacząć?

Chcąc zakupić mieszkanie najpierw należy je znaleźć. Jeśli jest to zakup od dewelopera sprawa jest dość prosta. Przed podpisaniem umowy, możemy sprawdzić inwestycję oraz dewelopera, następnie zawieramy umowę przedwstępną, odbieramy mieszkanie i podpisujemy umowę ostateczną ciesząc się naszą nieruchomości.

Sytuacja robi się nieco bardziej skomplikowana, gdy decydujemy się na nieruchomość z rynku wtórnego. Przede wszystkim taki lokal winien być przez nas szczegółowo sprawdzony. Weryfikację taką zaczynamy od sprawdzenia numeru księgi wieczystej lokalu (jeśli lokal ma założoną księgę) lub zaświadczenie o przysługującym spółdzielczym prawie własnościowym do lokalu, istotne jest również sprawdzenie wyciągu aktualnych opłat administracyjnych wraz z wielkościami składek i zaliczek, uzyskanie oświadczenia zarządcy o stanie finansowym i prawnym wspólnoty oraz wyciąg ostatniej opłaty podatku od nieruchomości.

Dopiero po sprawdzeniu tych informacji można udać się do notariusza, do którego również należy przygotować dokumenty.

Co można załatwić przez Internet?

Skoro wiemy już jakie dokumenty oraz dane potrzebne są do zakupu lokalu, to teraz warto zastanowić się, które z tych formalności możemy załatwić nie ruszając się z domu. Przede wszystkim , możemy zrobić „wstępny rekonesans” i zobaczyć co oferuje rynek.

Zarówno wtórny jak i pierwotny. Kiedy wybierzemy już odpowiednie mieszkanie, możemy także sprawdzić księgę wieczystą, jednakże musimy wówczas mieć jej numer.

Księga wieczysta online. Wyszukiwarka.

Księgi wieczyste stanowią przez to pewien uszeregowany i publiczny zbiór praw i ograniczeń dla danej nieruchomości. Najważniejszym celem prowadzenia ksiąg wieczystych jest zapewnienie jak najdalej posuniętego bezpieczeństwa w obrocie nieruchomościami.

Księga wieczysta jest rejestrem publicznym, który przedstawia stan prawny nieruchomości. Jego definicja jest zawarta w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Według tego przepisu rejestrem publicznym jest rejestr, ewidencja, wykaz, lista, spis albo inna forma ewidencji, służąca do realizacji zadań publicznych, prowadzona przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych.

Sądy rejonowe prowadzące księgi wieczyste współpracują z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych. Od kilku lat wszystkie księgi wieczyste są zakładane i prowadzone w specjalnym systemie informatycznym, który jest – jak to zwykle rejestr publiczny – jest jawny.

Księgę wieczystą sprawdzamy na rządowej stronie https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do, gdzie wpisując numer, może sprawdzić nie tylko kto jest właścicielem, ale również czy nieruchomość nie jest obciążona lub zadłużona.

Więcej informacji o tym, jak należy czytać księgę wieczystą znajdziesz w tym miejscu.

Natomiast tutaj dowiesz się jak można nabyć działkę bez księgi wieczystej.

Transfer dokumentów między stronami

Dzisiejsza technologia pozwala również na przesyłanie między kontrahentami niezbędnych dokumentów, nie tylko w celu załatwienia formalności, ale również by przed ostatecznym spotkaniem upewnić się czy druga strona jest wiarygodna i rzetelna.

W tym przypadku, w celu ochrony danych przed ujawnieniem osobom niepożądanym warto korzystać z programów szyfrujących i kompresujących pliki.  Jeśli to zbyt skomplikowane, to warto postarać się ustanawiać na plikach hasła, po wpisaniu których można je edytować. Hasła, co może oczywiste, ale nie tak powszechne, dobrze jest wysyłać sobie inną drogą komunikacji, np. sms.

Platforma ePUAP

Kiedy już kupimy mieszkanie, co musi odbyć się osobiście, ponieważ przeniesienie własności nieruchomości może się odbyć wyłączenie w formie aktu notarialnego, to również część spraw urzędowych możemy załatwić online.

Dzięki platformie ePUAP i zalogowaniu przez profil zaufany możemy również wirtualnie wymeldować się z mieszkania. Przez platformę zgłaszamy jedynie wymeldowanie z pobytu stałego i po wysłaniu dostajemy elektroniczne urzędowe poświadczenie przedłożenia.

Taki dokument winien być honorowany przez notariusza. W ten sposób złożymy też wniosek o wydanie zaświadczenia o braku osób zameldowanych w nieruchomości. 

Ponadto, zakup mieszkania należy zgłosić we właściwym dla położenia inwestycji urzędzie miasta, czynność również można wykonać przez ePUAP.

Przez portal można również, zgłosić informację, jeśli inwestycja została wybudowana na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste.

Czego nie załatwimy online?

Mimo, że technologia przynosi nam wiele ułatwień, to jednak są sytuację, kiedy Internet nie zastąpi osobistej wizyty. Taka sytuacja ma miejsce przede wszystkim w banku oraz u notariusza. Mimo, że część dokumentów można przesłać, to jednak przed zawarciem umowy kredytowej konieczna wizyta w banku.

Potrzebne będą więc co najmniej dwie takie wizyty: pierwsza, by dostarczyć oryginały dokumentów, których wymaga bank np. umowa o pracę, a także druga: celem podpisania umowy kredytowej.

Przepisy polskiego prawa wymagają również by umowa notarialna przenosząca własność nieruchomości była podpisana osobiście przez kontrahentów (lub pełnomocników) w obecności notariusza i świadków.

Jak założyć profil zaufany?

Żeby załatwić sprawy przez Internet konieczne jest posiadanie profilu zaufanego, nie da się bowiem zalogować na ePUAP jeśli  nie mamy profilu. Jak go zatem założyć?

Profil zaufany to potwierdzony zestaw danych czyli: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL.

Profil zaufany jest tak zabezpieczony, aby nikt inny, aniżeli właściciel nie mógł go użyć. Dzięki temu każda osoba, która ma profil zaufany i użyje go w usłudze internetowej podmiotu publicznego, jest wiarygodna. Profil zaufany można założyć na dwa sposoby: za pomocą konta bankowego lub za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Advertisement
Advertisement

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

SmartHome oczami dzieci - wymarzony pokój

O jakim pokoju marzą dzieci? Przyjrzymy się bliżej inteligentnemu oświetleniu i sprawdzimy jak dzieci same zmieniają pokój w krainę marzeń. SmartHome w Komputroniku. http://Komputronik-SmartHome

Advertisement