Wymeldowanie byłego najemcy z lokalu. Co można zrobić, gdy w naszym lokalu zameldował się Szanowny Pan Najemca i nie zamierza tego stanu zmieniać?

Ten miły student czy urocza para, gdy przychodzi moment zapłaty czynszu, przestają odbierać telefony. Na dodatek okazuje się, że w naszym lokalu ktoś się zameldował. Co można zrobić? Jak tę, z pozoru patową, sytuację rozwiązać? Dowiesz się tutaj.


O czym przeczytasz?

Czym w ogundefinedle jest meldunek?

Meldunek to najprościej rzecz ujmując, określenie dokładnego adresu (miejscowość, ulica i numer) gdzie na stale lub czasowo przebywa dana osoba. Meldunek jest więc czynnością materialno- techniczna. Dlaczego zatem jest tak ważny?

Otundefinedż zgodnie z obowiązującymi przepisami obywatele Polski przebywający na jej terenie są zobowiązani do zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpundefinedźniej w ciągu 30 dni od momentu przybycia do niego.

Zgodnie z art. 33 ustawy o ewidencji ludności

Obywatel polski, ktundefinedry opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu, obowiązany jest wymeldować się.

W tym miejscu przeczytasz więcej na temat obowiązku meldunkowego.

Mając na uwadze powyższe, pomimo, że w przepisach brak regulacji wskazujących, że właściciel lokalu zobowiązany jest zameldować w wynajmowanym mieszkaniu najemcę, to zdarza się, że najemcy sami o taką zgodę proszą.

Jednak co w momencie kiedy taką zgodę wyrazimy, a z lokatorem zaczynają się problemy? Czy wynajmujący może cokolwiek zrobić? A co kiedy lokator bez naszej wiedzy zamelduje się w naszym mieszkaniu?

W tym miejscu przeczytasz o takiej właśnie sytuacji - zameldowanie najamcy bez zgody właściciela.

Obowiązek meldunkowy najemcy

Zgodnie z cytowanym powyżej przepisem każdy zmieniając miejsce swojego pobytu powinien się zameldować. Skoro więc najemca nie korzysta już z naszego lokalu, to jego obowiązkiem jest zmiana meldunku.

Jako, że mamy dwa rodzaje meldunku: stały i czasowy, to o ile lokator posiadał w naszym mieszkaniu meldunek czasowy, problem jest mniejszy, albowiem po upływie przypisanego terminu meldunek wygaśnie, to w przypadku meldunku stałego sytuacja nie wygląda już tak kolorowo.

Przede wszystkim dlatego, że nie ma w polskim systemie prawnym sankcji za bark wymeldowania się.

Czy można wymeldować lokatora?

Na początku zajmijmy się meldunkiem czasowym. W przypadku takiego pobytu, wymeldowanie najemcy nie jest aż tak problematyczne. Przede wszystkim, należy jedynie stwierdzić fizyczny brak osoby w mieszkaniu przed zakończeniem okresu pobytu deklarowanego we wniosku meldunkowym.

Tzn. jeżeli lokator opuścił mieszkanie 1 maja, natomiast meldunek czasowy jest ważny do 1 czerwca, to właściciel w ciągu całego miesiąca może samodzielnie wymeldować najemcę.

W przypadku meldunku stałego, poza fizycznym brakiem osoby w mieszkaniu, konieczne jest ustalenie innych czynnikundefinedw, ktundefinedre odbywa się w toku postępowania administracyjnego.

Urzędnicy muszą ustalić, czy były najemca aktualnie przebywa w lokalu. Sprawdzeniu podlega rundefinedwnież to, gdzie obecnie mieszka, pracuje i wiedzie życie rodzinne. Nie należy zapomnieć, że miejsce stałego pobytu można łączyć z miejscem pobytu czasowego. Sam fakt, że najemca przebywa aktualnie w innym miejscu pobytu nie świadczy więc, że opuścił on na stałe dotychczasowe miejsce pobytu.

Niezależnie od powyższego w obydwu przypadkach istnieją jeszcze dwa wspundefinedlne warunki wymeldowania tj:

  • opuszczenie miejsca pobytu musi mieć charakter stały,
  • opuszczenie miejsca pobytu powinno być dobrowolne.

I tu dochodzimy to dość istotnej kwestii. Jeśli zatem najemca, nawet bezprawnie zajmuje nasz lokal, jego wymeldowanie będzie niemożliwe! Chyba, że oprundefinedżnienie lokalu nastąpi na mocy np. wyroku sądowego, a następnie eksmisji.

Kto może złożyć wniosek o wymeldowanie?

Zgodnie z art. 35 ustawy o ewidencji ludności, organ gminy wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu wskazanych w art. 28 ust. 2, decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, ktundefinedry opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się.

Mając na uwadze powyższy przepis, wniosek o wymeldowanie może złożyć osoba posiadający tytuł prawny do lokalu. Jaki jest zatem problem?

Otundefinedż taki, że tytułem prawnym do lokalu jest m.in. umowa najmu. I teraz dochodzimy do niezłego absurdu. Zgodnie bowiem z tym przepisem może dojść do sytuacji, że to najemca - jako posiadający tytuł prawny do lokalu - wymelduje właściciela. Oczywiście umowa najmu musi być przy tym w mocy.

Sytuację taką można odkręcić, jednak jest to dodatkowy czas i z pewnością cała moc stresu.

Wniosek wszczynający procedurę

Proces wymeldowania następuje na skutek postępowania administracyjnego, jednak gdy wniosek składa najemca, postępowanie nie jest prowadzone. Wniosek o wymeldowanie składa się na formularzu, na ktundefinedrym wpisuje się dane osoby objęte wnioskiem o wymeldowanie.

Poza wypisaniem podstawowych danych osobowych najemcy, urzędnik może zażądać od właściciela nieruchomości, że jest on jej właścicielem lub posiada inny tytuł prawny do lokalu.

Po spełnieniu wszystkich wymogundefinedw i właściwym wypełnieniu wniosku, należy go złożyć w urzędzie miasta lub gminy właściwym dla danego mieszkania.

Jak skutecznie przeprowadzić procedurę wymeldowania najemcy

Po złożeniu wniosku następują procedura, ktundefinedra polega przede wszystkim na sprawdzeniu, czy najemca przebywa fizycznie w lokalu oraz faktycznie mieszkanie nie jest już miejscem stałego pobytu najemcy.

Następnie, konieczne jest ustalenie aktualnego miejsce pobytu najemcy, co zdecydowanie przysparza najwięcej problemundefinedw, nie tylko samemu zainteresowanemu, ale i urzędnikom. Wymundefinedg ten jest konieczny do spełnienia, albowiem zgodnie z przepisami admistracyjnymi osoba, ktundefinedrej dotyczy wniosek o wymeldowanie jest stroną postępowania administracyjnego i postępowanie nie może się zakończyć bez jej udziału.

Zatem jeśli adresu byłego najemcy nie można ustalić, to może okazać się konieczne powołanie kuratora, ktundefinedry sprundefinedbuje ustalić aktualny adres pobytu byłego najemcy, a w razie braku powodzenia będzie go zastępował w trakcie trwania postępowania administracyjnego.

Dopiero po wyczerpaniu opisanej procedury, może zapaść - i zwykle zapada - decyzja o wymeldowaniu najemcy.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!