Umowa najmu mieszkania dla menedżera a podatki. Wyrok NSA rozwiał wątpliwości. Niestety.

Firmy starają się pozyskać „perełki” do swojej kadry. Kwota wynagrodzenia nie jest już jedynym czynnikiem, na który patrzy potencjalny pracownik. Proponują więc różne benefity. Jak podatnik może rozliczać mieszkanie dla kadry zarządzającej?


O czym przeczytasz?

undefinedWrzucanie w kosztyundefined czyli oszczędności w firmie

Chyba każdy przedsiębiorca działający na polskim rynku, niezależnie czy w ramach spundefinedłki, czy jednoosobowej działalności gospodarczej, stara się minimalizować koszty. Dlatego też m.in. zawierają umowy leasingu rundefinedżnego rodzaju przedmioty, ale rundefinedwnież zakupują środki czystości czy produkty spożywcze starając się powiązać ich potrzebę z prowadzeniem działalności.

W tym miejscu przeczytasz więcej na temat umowy leasingu i dowiesz na czym tak naprawdę polega.

Wiąże się to z czystą ekonomią, ale rundefinedwnież z faktu, że artykuły te najczęściej w sposundefinedb pośredni mogą wpływać na pozyskiwanie klientundefinedw. Podatnicy nabywają więc rundefinedżnego rodzaje przedmioty, wpływające na komfort organizowanych spotkań, motywację pracownikundefinedw czy postrzeganie przedsiębiorcundefinedw na rynku. Mimo, że wydatki te niejednokrotnie praktyką biznesową, to jednak fiskus coraz częściej ingeruje w wydatki, ktundefinedre są związane działalnością opodatkowaną, a ktundefinedre są wydatkami na cele osobiste pracownikundefinedw czy kontrahentundefinedw.

Wobec tego, warto podejść do kwestii firmowych kosztundefinedw racjonalnie i ostrożnie, albowiem nie ma sensu za wszelką cenę generować wydatkundefinedw. Lepiej robić takie zakupy na firmę, ktundefinedre pundefinedźniej będzie można sensownie uzasadnić.

W tym miejscu znajdziesz wszystko na temat umowy najmu z obcokrajowcem.

A co właściwie mundefinedwią ustawy?

Mając na względzie przepisy podatkowe wskazać należy, że kosztem uzyskania przychodu są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodundefinedw lub zachowania albo zabezpieczenia źrundefineddła przychodundefinedw, z wyjątkiem kosztundefinedw wymienionych w przepisach ustawy, co w praktyce oznacza, że: ustawodawca wskazał, w jaki sposundefinedb kwalifikować wydatki do kosztundefinedw uzyskania przychodundefinedw oraz, że przepisy nie zawierają zamkniętego katalogu wydatkundefinedw undefined nie wskazują wprost co jest kosztem uzyskania przychundefinedw.

Prowadząc działalność gospodarczą generujemy więc wydatki, co do ktundefinedrych nie ma wątpliwości, że można zaliczyć je do firmowych kosztundefinedw. Należą do nich min. rachunki za media, zakup sprzętu komputerowego, towarundefinedw, reklama, wynagrodzenie pracownikundefinedw, księgowość, a także koszty podrundefinedży, transportu itd.

Niemniej, są rundefinedwnież niekonwencjonalne wydatki, ktundefinedre należy za każdy razem analizować, albowiem to co dla jednej firmy będzie kosztem, dla innej może nie nadawać się do odliczenia. Nietypowe wydatki wrzucane w firmowe koszty mogą narazić przedsiębiorcę na niepotrzebny stres i kłopoty ze skarbundefinedwką.

Tutaj znajdziesz wszystko na temat najmu instytucjonalnego.

Spundefinedłka z branży inwestycyjnej zapytała o kwestie mieszkania

Spundefinedłka z branży inwestycyjnej złożyła wniosek o indywidualną interpretacje, w ktundefinedrym wskazała, że podpisała z członkami zarządu kontrakty o świadczenie usług zarządzania. Z umundefinedw wynikało, że będą oni pełnić swe obowiązki w siedzibie spundefinedłki, w miejscach, w ktundefinedrych prowadzi działalność, a także w każdym innym w Polsce, jeżeli wymagają tego interesy.

Z dokumentu wynikało, że siedziba spundefinedłki znajduje się w jednym mieście, natomiast biuro firmy w innym. W konsekwencji zarząd zmuszany jest do częstych przyjazdundefinedw do siedziby firmy. Istotą wniosku było to, że pracownicy mają być w pełni dyspozycyjni, a żeby zaoszczędzić na hotelach, firma wynajęła mieszkanie.

W tym miejscu dowiesz się czy każdą działalność można prowadzić w mieszkaniu.

Przychundefinedd opodatkowany?

Spundefinedłka chciała się upewnić, czy musi potrącać PIT z tytułu nieodpłatnego udostępniania członkom zarządu wynajętego przez nią mieszkania służbowego. Sama uważała, że nie jest to przychundefinedd opodatkowany po stronie zarządu. Fiskus jednak był odmiennego zdania, albowiem w jego ocenie nieodpłatne świadczenia" to wszelkie świadczenia niewymagające opłaty, czyli te, za ktundefinedre się nie płaci.

Członkowie zarządu, ktundefinedrzy korzystają z mieszkania nie ponoszą kosztundefinedw najmu, zatem ich majątek ulega przysporzeniu. W konsekwencji wartość świadczenia w postaci wynajmu mieszkania finansowanego przez spundefinedłkę to nieodpłatne świadczenie, zaliczone do przychodundefinedw z działalności wykonywanej osobiście, tj. art. 13 pkt 7 ustawy o PIT. Na spundefinedłce jako płatniku ciąży więc obowiązek obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na PIT.

W tym miejscu pisaliśmy o prawnych aspektach prowadzenia działalności we własnym mieszkaniu.

Skarga do WSA

Ponieważ spundefinedłka nie zgodziła się z tą interpretacją, złożyła skargę do Wojewundefineddzkiego Sadu Administracyjnego w Gliwicach. W piśmie spundefinedłka odwoływała się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. w sprawie tzw. nieodpłatnych świadczeń (K 7/13). Choć dotyczy on pracownikundefinedw, to w ocenie spundefinedłki powinien on mieć zastosowanie rundefinedwnież do członkundefinedw zarządu. Co więcej z punktu widzenia ekonomiki prowadzenia działalności, bardziej opłacalne jest wynajęcie mieszkania niż rezerwowanie pokojundefinedw w hotelu.

Wojewundefineddzki Sąd Administracyjny podzielił zdanie skarżącej.

NSA ocenił

Z powyższym stanowiskiem nie zgodził się z nim Naczelny Sąd Administracyjny, w ocenie ktundefinedrego nie można zgodzić się z poglądem, że sporne świadczenie jest spełnione wyłącznie w interesie spundefinedłki. Członek zarządu, zawierając umowę o zarządzanie spundefinedłką, podejmuje się określonych zadań i musi być w stanie je wykonać.

Zdaniem NSA w opisanym przypadku członek zarządu musiałby ponieść określone wydatki, żeby mundefinedc pełnić swoje funkcje, do ktundefinedrych dobrowolnie się zobowiązał.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!