Uciążliwy sąsiad w bloku

Poprawne stosunki z sąsiadami są ważne. Niestety nie zawsze możemy sobie ich wybrać. Sąsiedztwo w bloku może być niekiedy bardzo trudne zważywszy na niezwykle uciążliwe, stresujące zachowania sąsiadów.


O czym przeczytasz?

Klatka schodowa

Kiedy pojawiają się problemy z sąsiadami często nie wiemy jak się zachować, jak zwrócić uwagę, że ich zachowanie powoduje, że źle czujemy się we własnym mieszkaniu, chodzimy poddenerwowani, nie możemy w nim wypocząć, czy wyspać się. Wiele osób boi się zwrócić uwagę z obawy pogorszenia sytuacji.

Najczęściej występującymi uciążliwościami ze strony sąsiadów są:

  • Codzienne słuchanie głośno muzyki bez względu na porę dnia
  • 24 h ujadanie psa sąsiada
  • złośliwe stukanie starszej pani w kaloryfer, rury w środku nocy
  • nocne awantury za ścianą wraz z całą litanią wyzwisk
  • co weekendowe głośne spotkania towarzyskie kończące się nad ranem
  • nieprzyjemna woń unosząca się na klatce schodowej wraz z wędrującym robactwem po mieszkaniach na skutek zbierania i składowania w mieszkaniu śmieci

Jakie działania możemy podjąć?

W sytuacji pojawienia się uciążliwych zachowań oczywiście istnieją odpowiednie przepisy, które umożliwiają powstrzymanie tych działań, takie jak przepisy kodeksu cywilnego, kodeksu wykroczeń. Jednak warto na początek spróbować porozmawiać z sąsiadem, wyjaśnić jemu że jego zachowania mają wpływ na nasze samopoczucie niekiedy i bezpieczeństwo. Może się zdarzyć, że sąsiad, który głośno np. słucha muzyki nie ma w ogóle świadomości, że może nam to przeszkadzać, czy kłótnie sąsiedzki są słyszalne w naszym mieszkaniu. Dlatego warto nasze działania zainicjować rozmową. Rozmowa aby mogła odnieść, jakiś skutek zdecydowanie nie powinna być agresywna, może to doprowadzić do zaostrzenia konfliktu.

Co w przypadku, gdy rozmowa z sąsiadem nie odniosła żadnego skutku?

W sytuacji, gdy nasz sąsiad zbagatelizował naszą prośbę i nadal np. słucha głośno muzyki do 2 w nocy, czy wciąż słyszymy awantury rozgrywające się za ścianą możemy daną sytuację zgłosić do administratora budynku lub gdy mamy wspólnotę do zarządu wspólnoty z prośbą o podjęcie odpowiednich działań. Gdy podjęte działania okażą się bezskuteczne możemy zawiadomić straż miejską albo policję, by podjęła interwencję w stosunku do uciążliwego sąsiada. Uciążliwy sąsiad także za dnia może zostać upomniany przez służby, jeśli jego zachowanie jest uporczywe.

Żadna ustawa nie określa czym jest ,,cisza nocna’’. Czas który powszechnie przyjęto jako ciszę nocną to godziny pomiędzy 22 a 6 rano. Każda spółdzielnia czy wspólnota mieszkaniowa może w regulaminie indywidualnie ustalić porę ciszy nocnej, nieraz jest ona od 23 do 7 rano.

Art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny dla osoby, która krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym.

Wolnoć Tomku w swoim domku, czy na pewno?

Wiele osób wychodzi z założenia że w swoim mieszkaniu może robić, co tylko chce. Myślenie to jest błędne, zgodnie z art. 140 kodeksu cywilnego granice naszego prawa wyznaczone są przez ustawę jak również zasady współżycia społecznego.

Art. 144 kodeksu cywilnego (zakaz immisji) wskazuje, że właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę (…).

A więc korzystając z naszego mieszkania nie możemy tego robić w sposób zupełnie dowolny, tzn. nasze działania  nie mogą być odczuwalne dla sąsiadów i oddziaływać na otoczenie (tzw. immisje).

Jakie roszczenia przysługują sąsiadom w związku z nadmiernymi immisjami?

W sytuacji, gdy nasze upomnienia oraz straży miejskiej, czy policji nie przynoszą rezultatu, możemy wszcząć postepowanie sądowe na podstawie art. 222 § 2 kodeksu cywilnego. Poszkodowany przez nadmierne immisje może skierować pozew do sądu o zaniechanie naruszeń i przywrócenie stanu zgodnego z prawem własności (np. żądanie usunięcia rzeczy powodujących fetor). Jeśli immisje wywołały szkodę, to właściciel nieruchomości, który został poszkodowany może dochodzić odszkodowania.

Pamiętajmy, by odróżniać działania uciążliwe od działań zupełnie naturalnych, które nie są przekroczeniem norm społecznych (np. zawieszanie obrazu na ścianie, chodzenie w butach na obcasach po przyjściu z pracy). Każdy z nas jest inny, ma swoje przyzwyczajenia, różne potrzeby życiowe. To co dla nas naturalne, dla innych może być uciążliwe. Stąd często rodzą się konflikty sąsiedzkie.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

500 sekund o rynku nieruchomości #3 – luty 2021

O kredytach hipotecznych, większej dostępności finansowania zakupu mieszkań! O wyprowadzce poza miasto i o ekologii na mieszkanie.pl Świat nieruchomości w podsumowaniu miesięcznym, wspólnie z Fiat