Społeczna agencja najmu. Na czym polega ten nowy pomysł na skojarzenie właścicieli lokali z tymi, którzy potrzebują mieszkania?

Czy nowy pomysł rządzących pomoże rozwiązać problemy z mieszkaniowymi zasobami polskich gmin? Wyjaśniamy mechanizm działania SANów.


O czym przeczytasz?

Gminy i ich lokalowe problemy

Kwestie lokali komunalnych czy socjalnych przysparzają gminom nie lada problemu. Głownie dlatego, że pomimo dość szerokiego rynku nieruchomości gminnych, wciąż wzrasta liczba chętnych na ich przyjęcie. Dlatego gminy, jak i inne podmioty szukają nowych sposobundefinedw na zaspokojenie popytu potencjalnych mieszkańcundefinedw.

W ostatnim czasie coraz głośniej staje się o podmiocie jakim jest społeczna agencja najmu.

W tym miejscu przeczytasz o warunkach otrzymania mieszkania socjalnego lub komunalnego.

Czym jest społeczna agencja najmu?

Społeczna agencja najmu to podmiot non- profit wspundefinedłpracujący z gminą, ktundefinedry będzie pośredniczyć pomiędzy właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, ktundefinedrym sytuacja finansowa nie pozwala na najem mieszkania w warunkach rynkowych. Cechy podmiotu zostały uregulowane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektundefinedrych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektundefinedrych innych ustaw w dniu 9 marca 2021 r.

Forma prawna społecznej agencji najmu to spundefinedłka z ograniczoną odpowiedzialnością albo spundefinedłka akcyjna, w ktundefinedrych gmina lub gminy dysponują ponad 50% głosundefinedw na zgromadzeniu wspundefinedlnikundefinedw lub na walnym zgromadzeniu.

Społeczne agencje najmu specjalizują się w pozyskiwaniu mieszkań na rynku, głundefinedwnie od osundefinedb fizycznych. Oferują długoletnią dzierżawę z gwarancją czynszu.

Celem działania społecznej agencji najmu jest:

  • rozwundefinedj rynku mieszkań na wynajem,
  • zwiększenie oferty mieszkaniowej dla osundefinedb o średnich i niższych dochodach oraz
  • rozszerzenie narzędzi dostępnych gminom w ramach realizacji lokalnej polityki mieszkaniowej o formułę, ktundefinedra może stanowić alternatywę dla budownictwa komunalnego.

Jakie są zasady działania społecznej agencji najmu?

Społeczne agencję najmu będą mogły być prowadzone przez gminy, stowarzyszenia i fundację oraz spundefinedłdzielnie socjalne. Podstawowym kryterium by prowadzić agencję, będzie konieczność zawarcia umowy o wspundefinedłpracę z gminą.

Ponadto, warunkiem prowadzenia społecznej agencji najmu będzie przeznaczanie całości dochodundefinedw na działalność statutową agencji.

Dzierżawa nieruchomości na rzecz SAN ma być zwolniona z podatku VAT.

Najemcy społecznej agencji najmu, będą mogli korzystać z dopłat do czynszu w ramach rządowego programu Mieszkanie na Start. Działania społecznej agencji najmu nakierowane są na poprawę dostępu do mieszkań przystępnych cenowo dla rundefinedżnych grup odbiorcundefinedw, ktundefinedrzy nie są w stanie udźwignąć kosztundefinedw najmu na zasadach rynkowych.

Głundefinedwne korzyści SAN

Agencja gwarantuje właścicielowi comiesięczną spłatę czynszu jak rundefinedwnież zarządzanie najmem od strony technicznej takimi jak: naprawy, w zamian za stawkę czynszu niższą od rynkowej. Korzyścią dla właściciela ma być bezpieczeństwo, stabilność dochodundefinedw oraz zwolnienie z obowiązku zarządzania.

Natomiast najemca może uzyskać przede wszystkim mieszkanie o niższym aniżeli rynkowy czynszu oraz pomoc w sytuacji utraty płynności finansowej.

Krundefinedtko rzecz ujmując, celem społecznej agencji najmu jest wynajmowanie mieszkań od właścicieli gwarantując im pewną stabilizację, a następnie podnajmowanie osobom, ktundefinedre znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, zapewniając im lokal mieszkalny w odpowiedniej cenie.

Kto może wynajmować mieszkania od społecznej agencji najmu?

Kryterium uprawniającym do wynajmu mieszkania będzie określane każdorazowo przez gminę. Jednakże głundefinedwnymi podmiotami do ktundefinedrych kierowany jest program to: gminy zainteresowane zwiększeniem oferty mieszkaniowej na swoim terenie bez konieczności bezpośredniego zaangażowania w proces inwestycyjno-budowlany.

Ponadto są to także potencjalni najemcy SAN tj. osoby, ktundefinedre mają trudności z samodzielnym zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych w warunkach rynkowych oraz właściciele mieszkań na wynajem zainteresowani nawiązaniem wspundefinedłpracy w zakresie dzierżawy mieszkań na stabilnych warunkach będą mogli zawiązać wspundefinedłpracę.

Finansowa strona SAN

Poza czynszem społeczne agencję najmu, będą mogły pobierać od podnajemcundefinedw tylko opłaty niezależne od właściciela tak jak np. media. Ponadto, ofertę można będzie rozszerzyć o dodatkowe usługi z obszaru wsparcia socjalnego, kierowane do osundefinedb w trudnej sytuacji życiowej lub rozpoczynających samodzielne życie.

Z kolei właściciele mieszkań mogą oferować długoletnią dzierżawę z gwarancją czynszu, a także preferencje podatkowe. Głundefinedwną grupą docelową, do ktundefinedrej kierowana jest oferta SAN są osoby, ktundefinedre pozostają w tak zwanej "luce mieszkaniowej", albowiem są to osoby, ktundefinedre w ocenie samorządu są undefinedzbyt zamożneundefined by mieć dostęp do lokali komunalnych, a jednocześnie nie stać ich na najem komercyjny czy zakup mieszkania na wolnym rynku.

Głundefinedwnym założeniem społecznej agencji najmu jest znalezienie dla przyszłego podnajemcy mieszkania bezpiecznego i w odpowiednim standardzie.

Więcej na temat lokali komunalnych i tego, komu przysługują, przeczytasz w tym miejscu.

Czy program może odnieść sukces?

Chociaż sam program wydaje się dość ciekawą alternatywą dla rynku nieruchomości, to jednak warto zwrundefinedcić uwagę, że - jak przekonują eksperci - właściciele mieszkań mogą niechętnie nawiązywać wspundefinedłpracę ze społeczną agencją najmu.

Przede wszystkim dlatego, że wynajmujący zazwyczaj zawierają roczne umowy najmu, aby dostosowywać stawkę czynszu do zmieniających się warunkundefinedw rynkowych. Natomiast w przypadku wydzierżawienia mieszkania SAN, umowa byłaby kilkuletnia a projekt ustawy nie określa zaś sposobu waloryzacji czynszu dzierżawnego.

Jak spekulują specjaliści, podobna może być reakcja gmin. Prowadzenie tego typu spundefinedłki wymaga bowiem ogromnego zaangażowania. Konieczny jest stały kontakt z najemcami oraz natychmiastowa reakcja na pojawiające się zaległości czynszowe, dlatego gminy prowadząc już szeroką politykę mieszkaniową mogą nie chcieć brać sobie kolejnego kłopotu i odpowiedzialności.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stopy procentowe, WIBOR a zakup mieszkania #SĘKwFinansach - Oskar Sękowski

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o kolejnej z rzędu podwyżce stóp procentowych. Nie pozostaje to bez wpływu na raty kredytów i zdolność finansową polskich rodzin. Komentarz odnośnie aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i finansów oraz wyjaśnienie podstawowych pojęć zapewnia Oskar Sękowski, redaktor mieszkanie.pl i analityk branżowy. Zapraszamy na 1 odc. nowej serii!