Społeczna agencja najmu. Na czym polega ten nowy pomysł na skojarzenie właścicieli lokali z tymi, którzy potrzebują mieszkania?

Czy nowy pomysł rządzących pomoże rozwiązać problemy z mieszkaniowymi zasobami polskich gmin? Wyjaśniamy mechanizm działania SANów.


O czym przeczytasz?

Gminy i ich lokalowe problemy

Kwestie lokali komunalnych czy socjalnych przysparzają gminom nie lada problemu. Głownie dlatego, że pomimo dość szerokiego rynku nieruchomości gminnych, wciąż wzrasta liczba chętnych na ich przyjęcie. Dlatego gminy, jak i inne podmioty szukają nowych sposobów na zaspokojenie popytu potencjalnych mieszkańców.

W ostatnim czasie coraz głośniej staje się o podmiocie jakim jest społeczna agencja najmu.

W tym miejscu przeczytasz o warunkach otrzymania mieszkania socjalnego lub komunalnego.

Czym jest społeczna agencja najmu?

Społeczna agencja najmu to podmiot non- profit współpracujący z gminą, który będzie pośredniczyć pomiędzy właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym sytuacja finansowa nie pozwala na najem mieszkania w warunkach rynkowych. Cechy podmiotu zostały uregulowane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw w dniu 9 marca 2021 r. 

Forma prawna społecznej agencji najmu to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółka akcyjna, w których gmina lub gminy dysponują ponad 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu.

Społeczne agencje najmu specjalizują się w pozyskiwaniu mieszkań na rynku, głównie od osób fizycznych. Oferują długoletnią dzierżawę z gwarancją czynszu.

Celem działania społecznej agencji najmu jest:

  • rozwój rynku mieszkań na wynajem,
  • zwiększenie oferty mieszkaniowej dla osób o średnich i niższych dochodach oraz
  • rozszerzenie narzędzi dostępnych gminom w ramach realizacji lokalnej polityki mieszkaniowej o formułę, która może stanowić alternatywę dla budownictwa komunalnego.

Jakie są zasady działania społecznej agencji najmu?

Społeczne agencję najmu będą mogły być prowadzone przez gminy, stowarzyszenia i fundację oraz spółdzielnie socjalne. Podstawowym kryterium by prowadzić agencję, będzie konieczność zawarcia umowy o współpracę z gminą.

Ponadto, warunkiem prowadzenia społecznej agencji najmu będzie przeznaczanie całości dochodów na działalność statutową agencji.

Dzierżawa nieruchomości na rzecz SAN ma być zwolniona z podatku VAT.

Najemcy społecznej agencji najmu, będą mogli korzystać z dopłat do czynszu w ramach rządowego programu Mieszkanie na Start. Działania społecznej agencji najmu nakierowane są na poprawę dostępu do mieszkań przystępnych cenowo dla różnych grup odbiorców, którzy nie są w stanie udźwignąć kosztów najmu na zasadach rynkowych.

Główne korzyści SAN

Agencja gwarantuje właścicielowi comiesięczną spłatę czynszu jak również zarządzanie najmem od strony technicznej takimi jak: naprawy, w zamian za stawkę czynszu niższą od rynkowej. Korzyścią dla właściciela ma być bezpieczeństwo, stabilność dochodów oraz zwolnienie z obowiązku zarządzania.

Natomiast najemca może uzyskać przede wszystkim mieszkanie o niższym aniżeli rynkowy czynszu oraz pomoc w sytuacji utraty płynności finansowej.

Krótko rzecz ujmując, celem społecznej agencji najmu jest wynajmowanie mieszkań od właścicieli gwarantując im pewną stabilizację, a następnie podnajmowanie osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, zapewniając im lokal mieszkalny w odpowiedniej cenie.

Kto może wynajmować mieszkania od społecznej agencji najmu?

Kryterium uprawniającym do wynajmu mieszkania będzie określane każdorazowo przez gminę. Jednakże głównymi podmiotami do których kierowany jest program to: gminy zainteresowane zwiększeniem oferty mieszkaniowej na swoim terenie bez konieczności bezpośredniego zaangażowania w proces inwestycyjno-budowlany.

Ponadto są to także potencjalni najemcy SAN tj. osoby, które mają trudności z samodzielnym zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych w warunkach rynkowych oraz właściciele mieszkań na wynajem zainteresowani nawiązaniem współpracy w zakresie dzierżawy mieszkań na stabilnych warunkach będą mogli zawiązać współpracę.

Finansowa strona SAN

Poza czynszem społeczne agencję najmu, będą mogły pobierać od podnajemców tylko opłaty niezależne od właściciela tak jak np. media. Ponadto, ofertę można będzie rozszerzyć o dodatkowe usługi z obszaru wsparcia socjalnego, kierowane do osób w trudnej sytuacji życiowej lub rozpoczynających samodzielne życie.

Z kolei właściciele mieszkań mogą oferować długoletnią dzierżawę z gwarancją czynszu, a także preferencje podatkowe. Główną grupą docelową, do której kierowana jest oferta SAN są osoby, które pozostają w tak zwanej "luce mieszkaniowej", albowiem są to osoby, które w ocenie samorządu są „zbyt zamożne” by mieć dostęp do lokali komunalnych, a jednocześnie nie stać ich na najem komercyjny czy zakup mieszkania na wolnym rynku.

Głównym założeniem społecznej agencji najmu jest znalezienie dla przyszłego podnajemcy mieszkania bezpiecznego i w odpowiednim standardzie.

Więcej na temat lokali komunalnych i tego, komu przysługują, przeczytasz w tym miejscu.

Czy program może odnieść sukces?

Chociaż sam program wydaje się dość ciekawą alternatywą dla rynku nieruchomości, to jednak warto zwrócić uwagę, że - jak przekonują eksperci - właściciele mieszkań mogą niechętnie nawiązywać współpracę ze społeczną agencją najmu.

Przede wszystkim dlatego, że wynajmujący zazwyczaj zawierają roczne umowy najmu, aby dostosowywać stawkę czynszu do zmieniających się warunków rynkowych. Natomiast w przypadku wydzierżawienia mieszkania SAN, umowa byłaby kilkuletnia a projekt ustawy nie określa zaś sposobu waloryzacji czynszu dzierżawnego.

Jak spekulują specjaliści, podobna może być reakcja gmin. Prowadzenie tego typu spółki wymaga bowiem ogromnego zaangażowania. Konieczny jest stały kontakt z najemcami oraz natychmiastowa reakcja na pojawiające się zaległości czynszowe, dlatego gminy prowadząc już szeroką politykę mieszkaniową mogą nie chcieć brać sobie kolejnego kłopotu i odpowiedzialności.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Advertisement
Advertisement

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

SmartHome oczami dzieci - wymarzony pokój

O jakim pokoju marzą dzieci? Przyjrzymy się bliżej inteligentnemu oświetleniu i sprawdzimy jak dzieci same zmieniają pokój w krainę marzeń. SmartHome w Komputroniku. http://Komputronik-SmartHome

Advertisement