Spis powszechny a kwestia mieszkania.

Co 10 lat w Polsce przeprowadzany jest narodowy spis powszechny, który jest informacją statystyczną o ludności oraz warunkach ich bytowania. W tym roku z uwagi na sytuację pandemiczną jesteśmy nakłaniani do wypełniania spisu we własnym zakresie.


O czym przeczytasz?

Czym jest spis powszechny?

Spis ludności to podstawowe badanie i źródło danych z zakresu statystyki ludności, którego celem jest zgromadzenie informacji o stanie i strukturze społeczeństwa. Spisy realizowany jest zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Spis powszechny obowiązuje od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021r. i zawiera informacje o całej populacji ludności i gospodarstw domowych, a także mieszkań.

Dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli, zatem aby uznać, że spis jest miarodajny powinien on spełniać trzy warunki: powszechności, imienności oraz jednoczesności.

Jak wypełniać spis?

Spis będzie dokonywany przez internet za pomocą strony internetowej https://spis.gov.pl/, gdzie można zalogować się za pomocą Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej lub podając numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki.

W sytuacji, gdy osoba nie ma możliwości skorzystania z komputera, może zgłosić się do Urzędu Gminy czy Miasta, gdzie będą dostępne specjalnie przygotowane stanowiska komputerowe. W sytuacji, kiedy osoba obowiązana do spisu, nie zarejestrowała się przez Internet, wówczas należy spodziewać się telefonu lub wizyty rachmistrza.

Spis a kwestie mieszkania

Wypełnienie formularza nastręcza wiele problemów. Jednym z nich są kwestie lokatorskie i mieszkaniowe. Przede wszystkim należy wiedzieć, że zgodnie z przedstawionymi wytycznymi, dozwolone jest wypełnienie kwestionariusza przez jednego dorosłego domownika za pozostałych członków rodziny.

Należy pamiętać, że spisywane są wyłącznie nieruchomości, w których ktoś zamieszkuje zatem, jeśli mieszkanie stoi puste wówczas taka nieruchomość nie wlicza się w spis.

Jeśli natomiast jesteśmy właścicielami np. mieszkania, które wynajmujemy wówczas to najemca obowiązany jest zgłosić się do spisu, albowiem to nie na właścicielu nieruchomości, ale na każdym mieszkańcu Polski - indywidualnie, ciąży obowiązek dokonania spisu.  

W sytuacji, kiedy pod jednym dachem mieszkają różne pokolenia lub studenci, wówczas możemy mieć problem w jaki sposób zakwalifikować to do spisu.

Z pomocą przychodzi ustawa, która wskazuje, że: w sytuacji gdy rodzina wielopokoleniowa mieszka w budynku jednorodzinnym, a do budynku prowadzi jedno wejście z zewnątrz, to należy spisać je jako jedno mieszkanie czy dom jednorodzinny.

Dom jednorodzinny w spisie

Jeśli dom jest jednorodzinny, ale na osobnych kondygnacjach zamieszkują dwie spokrewnione rodziny, a do poszczególnych mieszkań w budynku prowadzą osobne wejścia z zewnątrz i oba mieszkania nie mają nadanych numerów, to każda z rodzin podaje umowny numer mieszkania i wskazuje dane dla części budynku, który zajmuje.

Jeśli w budynku jednorodzinnym jedna rodzina zajmuje część budynku na piętrze, natomiast druga część na parterze, a obydwie korzystają ze wspólnych pomieszczeń jak kuchnia, łazienka, to taki budynek powinien zostać spisany jako jedno mieszkanie.

Gdy w budynku jednorodzinnym na osobnych kondygnacjach mieszkają spokrewnione rodziny, a do budynku prowadzi jedno wejście z zewnątrz, a do poszczególnych mieszkań prowadzą wejścia z klatki schodowej, każda z rodzin podaje umowny numer mieszkania i wskazuje dane dla części budynku (mieszkania), który zajmuje pomijając powierzchnię klatki schodowej.

Spis powszechny a inne miejsce zamieszkania niż zameldowania (studenci, emigranci)

Zdarza się, że ktoś ma dwa miejsca zamieszkania np. sytuacja taka ma miejsce w przypadku studentów czy ludzi pracujących w delegacjach. Jak wówczas potraktować spis? Co wskazać? 

Otóż, osoba pracująca i mieszkająca w innej miejscowości w związku z pracą poza domem podaje adres zamieszkania zależny od częstotliwości powrotów. Jeżeli wyjazd do „domu rodzinnego” ma miejsce częściej aniżeli dwa razy w miesiącu, wówczas rejestruje się pod adresem domu rodzinnego, a jeżeli powraca dwa razy w miesiącu lub rzadziej, to powinna się spisać w miejscowości, w której przebywa w związku z pracą.

Z kolei student mieszkający w czasie studiów w innym mieście, podaje adres zamieszkania, w którym przebywa podczas studiów.

Emigranci, przebywający poza granicami Polski i podlegają spisowi niezależnie od miejsca zamieszkania i bez względu na okres ewentualnego przebywania za granicą, chyba że, dokonały wymeldowania z pobytu stałego w związku z wyjazdem za granicę na stałe.

W tym miejscu przeczytasz więcej na temat obowiązku meldunkowego.

Co grozi za brak spisu lub podanie nieprawdziwych informacji?

Ponieważ udział w spisie jest obowiązkowy za jego zlekceważenie grozi kara w wysokości do 5 tysięcy złotych.

Natomiast w przypadku podania informacji niezgodny z prawdą można podlegać karze grzywny, karze ograniczenia wolności lub karze pozbawienia wolności do 2 lat.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

 

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

500 sekund o rynku nieruchomości #3 – luty 2021

O kredytach hipotecznych, większej dostępności finansowania zakupu mieszkań! O wyprowadzce poza miasto i o ekologii na mieszkanie.pl Świat nieruchomości w podsumowaniu miesięcznym, wspólnie z Fiat