Służebność mieszkania zapewnia dach nad głową do końca życia

Co to jest służebność mieszkania? Co trzeba zrobić, aby taką służebność ustalić i jak to się może odbić na wartości mieszkania?


O czym przeczytasz?

Służebność obejmuje m.in. kuchnięSłużebność to – jak mówią prawnicy – prawo rzeczowe. Jest kilka rodzajów służebności, na przykład służebność gruntowa dotyczy każdego właściciela nieruchomości, która ma prawo do służebności. Ale w przypadku służebności mieszkania w grę wchodzi służebność osobista, ograniczona do osoby, na rzecz której takie prawo zostało ustanowione.

Służebność mieszkania dotyczy także bliskich

Służebność daje prawo do korzystania z lokalu mieszkalnego w celu zaspokojenia potrzeb osoby, które takie prawo uzyskała. W zależności od tego, jak została sformułowana umowa, może to być prawo do korzystania z pokoju lub pokojów w mieszkaniu, a także z innych jego części, jak choćby kuchnia i łazienka czy korytarz.

W umowie też powinno zostać rozstrzygnięte, kto np. dokonuje remontu w pokoju czy pokojach zajmowanych przez osobę, która prawo służebności posiada, jakie są zasady rozliczeń (czy i w jakim stopniu partycypuje w czynszu i innych opłatach).

Zgodnie z przepisami, prawo służebności ustalone dla jednej osoby obejmuje także jego bliskich – czyli małżonków lub małoletnie dzieci. Mogą oni zamieszkać w wyznaczonym umową pokoju czy pokojach i korzystać z innych urządzeń lokalu na takich zasadach jak osoba, na rzecz której tę służebność ustanowiono. Taka osoba może także przygarnąć kogoś, z kim nie jest spokrewniona, jeśli obecność takiej osoby jest niezbędna do prowadzenia gospodarstwa domowego lub osoby te są na utrzymaniu posiadającego prawo służebności.

Tylko prawo do zamieszkania, bez kosztów utrzymania

Warto dodać, że w przypadku służebności w grę wchodzi wyłącznie prawo do zamieszkiwania i do korzystania z części wspólnych mieszkania. Nie ma mowy o konieczności ponoszenia kosztów utrzymania takiej osoby czy łożenia w jakikolwiek inny sposób, jak to jest w przypadku umowy o dożywocie (wtedy zwykle wchodzi w grę sprzedaż mieszkania w zamian za określone w umowie świadczenia, w tym także prawo do zamieszkiwania we wskazanym lokalu do śmierci).

Jako że służebność mieszkaniowa to służebność osobista, to wygasa wraz ze śmiercią osoby, na rzecz której takie prawo zostało ustanowione. Jeśli więc mieszkały wraz z nim inne osoby, powinny opuścić mieszkanie, bo ich tytuł prawny do przebywania w lokalu wygasł. Oczywiście, w umowie służebności można zapisać, że np. prawo do zamieszkania będzie przysługiwać małoletnim dzieciom osoby, na której rzecz się tę służebność ustanawia, na przykład do uzyskania przez nie pełnoletności.

Umowę najlepiej zawrzeć u notariusza

Umowę służebności należy zawrzeć przed notariuszem. Dzięki temu służebność zostanie wpisana do księgi wieczystej, co sprawi, że w razie zmiany właściciela mieszkania – a mieszkanie z ustanowioną służebnością może zostać sprzedane – prawo to będzie respektowane przez nabywcę.

Warto jeszcze dodać, że prawo służebności może zostać przekształcone na rentę. Jednakże można to zrobić wtedy, kiedy osoba posiadająca takie prawo jest uciążliwa dla innych mieszkańców, zakłóca spokój, itd. Wówczas można się zwrócić do sądu. Trzeba pamiętać, że umowy służebności nie da się znieść całkowicie, lecz jedynie dokonać zamiany na świadczenie rentowe.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować