Ubezpieczenie mieszkania. Czy warto na tym oszczędzać? Na co zwrócić uwagę?

Miejsce będące azylem powinniśmy chronić od skutków losowych zdarzeń, które mogą wystąpić w każdej chwili.


O czym przeczytasz?

Ogień, powódź, zalanie, wylanie, huragan... W każdej chwili można stracić dach nad głową i dorobek całego życia. Prócz ogromnego stresu dochodzi nie mniejszy problem, czysto majątkowy. Można także dokonać - świadomie lub nie - zniszczenia mienia lub zdrowia innych osób. Jak wyrównać te straty?

Czym jest ubezpieczenie mieszkania?

Umowa ubezpieczenia jest zawierana pomiędzy ubezpieczającym (właścicielem lub posiadaczem mieszkania) a ubezpieczycielem. W ramach tej umowy, ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zamian za wpłaconą składkę świadczyć ochronę ubezpieczeniową. Oznacza to tyle, że w przypadku zajścia zdarzenia losowego zakład ubezpieczeń w związku z faktem, że przejął ryzyko - wypłaci określoną sumę pienieżną.

Umowa ubezpieczenia jest umową dobrowolną, której nie musisz zawierać. Warto jednak zabezpieczyć swoją nieruchomość na wypadek nieprzewidzianej i nieprzyjemnej w skutkach sytuacji. Ubezpieczenie nieruchomości jest wymagane przez bank, który udziela kredytu na jej zakup. Wtedy jednak jest to zwykle podstawowa ochrona. Czy warto jednak na ubezpieczeniu oszczędzać?

Polisa ubezpieczeniowa – o co chodzi?

Na początku mała dawka teorii. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia, zakład ubezpieczeń musi doręczyć osobie zainteresowanej ogólne warunki ubezpieczenia, zwane w skrócie OWU. Zawierają one przede wszystkim:

  • przedmiot i zakres ubezpieczenia;
  • prawa i obowiązku stron;
  • sposób ustalania wysokości świadczeń;
  • sposób ustalania i opłacania składki ubezpieczeniowej;
  • przesłanki i sposób wypowiedzenia oraz odstąpienia od umowy ubezpieczenia.

 Wbrew utartemu w mowie kolokwialnej określeniu wskazującemu na umowę czy gwarancję,

Polisa ubezpieczeniowa jest jedynie dokumentem, który potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia.

Zawiera podstawowe elementy, takiej jak:

  • dane ubezpieczającego (imię, nazwisko, adres, PESEL)
  • przedmiot i zakres samego ubezpieczenia
  • rodzaj ryzyka
  • czas trwania ochrony ubezpieczenia
  • wysokość składki

Jaki zakres ubezpieczenia wybrać?

Wybierając ochronę, wiele osób kieruje się wysokością składek i kosztów związanych z ubezpieczeniem, które trzeba będzie ponieść. Branie pod uwagę wysokość składki jako jedynego kryterium jest błędem, który może być dla nas bardzo kosztowny w przyszłości. Na rynku znajdziemy rozmaite oferty firm ubezpieczeniowych oferujących ubezpieczenia bardzo atrakcyjne finansowo. Pamiętajmy jednak, aby dokonać skrupulatnego przeglądu ofert i wybrać tę, która zapewnia nam jak najszerszy zakres ochrony. Należy zapoznać się z OWU, w których znajdziemy m.in. wyłączenia tj. sytuacje, w których ubezpieczyciel nie zdecyduje się pokryć szkody z naszego ubezpieczenia.

Ochronę ubezpieczeniową powinno się dopasować do własnej sytuacji, jednak należy pamiętać, że im szerszy jest jej zakres, tym wysokość składki jest wyższa. Podstawowa opcja ubezpieczenia nieruchomości obejmuje zwykle same mury. Najczęściej ochrona wiąże się również z elementami stałymi, które obejmują wyposażenie zamontowane na stałe w postaci podłóg, pomalowanych ścian czy mebli w zabudowie. To także wszelkiego rodzaju armatura oraz stolarka, której nie można swobodnie wynieść bez uprzedniego demontażu. Rozszerzona wersja ubezpieczenia nieruchomości obejmuje rzeczy ruchome, zatem nierzadko cenne wyposażenie jak sprzęt elektroniczny, biżuterię czy dzieła sztuki.

Nie istnieje ubezpieczenie, które będzie chroniło naszą nieruchomość przed wszystkimi możliwymi zagrożeniami. Są jednak polisy uwzględniające bardzo szeroki wachlarz ryzyk, a zalicza się do nich przede wszystkim ubezpieczenia w formule All Risk (od wszystkich ryzyk). Ograniczeniem w tego rodzaju ubezpieczeniu są tzw. wyłączenia odpowiedzialności, czyli konkretne zdarzenia i sytuacje, których ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. 

Na polskim rynku pierwsza firma wprowadziła w ubezpieczeniach mieszkaniowych formułę All risk już w 2006 r., ale kilka lat później miała miejsce kolejna rewolucja. Mianowicie w ramach takich ubezpieczeń zostały włączona do zakresu ochrony szkody powstałe na skutek rażącego niedbalstwa czy zapominalstwa. Takie ubezpieczenie daje komfort i poczucie bezpieczeństwa, a ochrona nie jest iluzotryczna. W praktyce oznacza to wypłatę odszkodowania nawet w sytuacji, gdy ubezpieczony zapomni zamknąć drzwi wejściowe czy okno, zostawi włączone żelazko, a także gdy zapomni o przeglądzie budowlanym (kominiarskim, gazowym czy elektrycznym). Jest to nowy wymiar ochrony i naprawdę warto o takim zabezpieczeniu pomyśleć.

Kolejnym bardzo praktycznym i użytecznym novum w ubezpieczeniach mieszkań jest włączenie do ubezpieczenia NNW psa i kota, które oznacza pokrycie kosztów leczenia tych zwierząt, jeśli zostały pogryzione lub uległy wypadkowi drogowemu.

Na końcu, ale kwestie wcale nie są marginalne, warto zwrócić uwagę na opcje dodatkowe dostępne przy polisie mieszkaniowej. Coraz więcej osób ma świadomość, że wyrządzenie szkody innym, czy to materialnej, czy zdrowotnej, może pociągać za sobą dotkliwe konsekwencje finansowe. Warto zatem mieć porządne OC w życiu prywatnym. Warto dopilnować, aby ubezpieczenie to dokupione do ubezpieczenia mieszkania, obejmowało ubezpieczonego oraz jego bliskie osoby wspólnie z nim mieszkające. U niektórych ubezpieczycieli jest to standard. Podobnie jest z OC najemcy, ochrona z tytułu posiadania zwierząt domowych (w tym psów ras niebezpiecznych) oraz używanie UTO, czyli urządzeń transportu osobistego typu elektryczna hulajnoga.

Ciekawym dodatkiem, który można dokupić do polisy mieszkaniowej u ubezpieczyciela, jest ubezpieczenie rzeczy osobistych od rabunku. Opcja ta obejmuje ochroną ubezpieczonego i jego bliskie osoby. Chroni od rabunku, czyli utraty rzeczy, takich jak gotówka, rower, telefon, laptop, na skutek użycia przemocy lub groźby jej użycia. Działa poza miejscem ubezpieczenia, czyli na ulicy, w parku, klatce schodowej – wszędzie tam, gdzie możemy paść ofiarą napadu.

Czas trwania ochrony

Standardowe ubezpieczenia dokonywane są na co najmniej okres jednego roku kalendarzowego. Możemy jednak spotkać i taki polisy, które przewidują możliwość ubezpieczenia jedynie przez okres 3 miesięcy. Warto rozważyć zakup polisy na trzyletni okres ochrony. Są one w perspektywie czasu bardziej opłacalne, ponieważ składka jest zwykle niższa (ryzyko rozkłada się w dłuższym czasie), a także mamy dłuższy okres komfortu związanego z ochroną. Długookresowe ubezpieczenie to wyższe poczucie bezpieczeństwa.

Czy warto wybierać tanią polisę?

Biorąc pod uwagę wszystko powyżej, odpowiedź wydaje się być oczywista. Nie zawsze jednak najtańsza polisa jest najgorszą, ale dobry zakres ma odzwierciedlenie w wysokości składki. Możliwość swobodnego regulowania zakresu i ceny ubezpieczenia, daje nam wybór polisy, która będzie dla nas najbardziej atrakcyjna. Przy wyborze ubezpieczenia istotnym jest zwracanie uwagi na zakres ubezpieczenia oraz na zawarte w OWU wyłączenia. Zawsze możemy, w razie potrzeby rozszerzyć jego zakres kupując opcje dodatkowe do posiadanej umowy ubezpieczenia.  

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

500 sekund o rynku nieruchomości #3 – luty 2021

O kredytach hipotecznych, większej dostępności finansowania zakupu mieszkań! O wyprowadzce poza miasto i o ekologii na mieszkanie.pl Świat nieruchomości w podsumowaniu miesięcznym, wspólnie z Fiat