1 czerwca 2021 r. to pierwszy dzień obowiązywania nowych przepisów dla uczestników ruchu drogowego. Rewolucyjne "podejście" do pieszych.

Właśnie wchodzą w życie nowe przepisy. Bezpieczeństwo to najwyższy priorytet, a więcej ochrony będą mieć piesi. Muszą być jednak "wylogowani" do rzeczywistości. Nowy bat na piratów i jednolite limity prędkości w terenie zabudowanym


O czym przeczytasz?

Wiatr zmian

Po ostatniej, całkiem niemałej, fali zmian prawa dotyczącej regulacji poruszania się hulajnogami oraz innymi urządzeniami transportu osobistego, przyszła pora na kolejną odsłonę nowych zasad - ustawę o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Tym razem to już nie tylko zmiana, ale bardziej rewolucja, ponieważ diametralnie zmienia się ekspozycja uprawnień i ochrony pieszego w przestrzeni wszystkich uczestników ruchu drogowego. To zmiana postulowana od dawna przez wiele środowisk związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, ale choć znana z wielu europejskich krajów, ma także swoich przeciwników.

Na pewno ucieszą się zwolennicy bezpiecznych dróg ekspresowych, ponieważ od 1 czerwca 2021 r. w Polsce jazda "na zderzaku" jest penalizowana.

W tym miejscu przeczytasz więcej na temat ostatnich regulacji związanych z huajnogami, UTO i zasadami poruszania się nimi w przestrzeni publicznej.

Nowe limity prędkości

Nowe przepisy ujednolicają dopuszczalną prędkość, z jaką moga poruszać się pojazdy w obszarze zabudowanym. Została ona obniżona 50 km/h bez względu na porę doby. Dotychczas w godzinach nocnych (godz. 23-5) dopuszczalną prędkością maksymalną było 60 km/h.

Autorzy projektu zmian do ustawy wskazywali, że różnica prędkości między 50 a 60 km/h ma istotne znaczenie w kontekście długości drogi hamowania pojazdu oraz potencjalnych skutków zdarzeń drogowych.

Jak mówią specjaliści, ponad 95 proc. pieszych ma szanse przeżyć wypadek przy prędkości uderzenia przez pojazd mniejszej niż 30 km/h, a szanse te bardzo spadają, gdy prędkość pojazdu uderzającego w pieszego jest większa od 50 km/h. 

Koniec z "jazdą na zderzaku"

Nowelizacja ustawy wprowadziła obowiązek zachowania odpowiedniej odległości od pojazdu poprzedzającego na autostradach i drogach ekspresowych.

Tzw. „jazda na zderzaku”, czyli poruszanie się w niewielkiej odległości za poprzedzającym pojazdem to niezwykle często spotykana praktyka wśród nadwiślańskich kierowców. Jest to działanie o bardzo wysokim ryzyku zdarzenia, ponieważ w sytuacji wymagająceh natychmiastowego działania, szybka reakcja kierowcy jest niemal niemożliwa.

Kierujący pojazdem w trakcie przejazdu autostradą i drogą ekspresową będzie obowiązany zachować minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu.

Odstęp ten wyrażony w metrach powinien pozostawać nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Obowiązek zachowania minimalnego odstępu nie będzie stosowany tylko podczas manewru wyprzedzania.

Bezwzględne pierwszeństwo pieszych najwyższym priorytetem

Dotychczas ustawa Prawo o ruchu drogowym nakładała obowiązek na kierującego pojazdem zbliżającego się do przejścia dla pieszych do zachowania szczególnej ostrożności i ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, ale dopiero w momencie, kiedy ten pieszy znajdował się na przejściu.

Sam obowiązek dostosowania prędkości (redukcji) przez kierującego pojazdem tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się na przejściu lub na nie wchodzących, wynikał nie tyle z samej ustawy, co z przepisów wykonawczych, a konketnie rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Obecnie wprowadzane w życie jest możliwie najdalej idące zwiększenie zakresu ochrony pieszego w obszarze przejścia dla pieszych. Ustawodawca chciał osiągnąć ten cel poprzez nałożenie na kierującego pojazdem dodatkowych obowiązków.

Każdy użytkownik drogi będzie zobowiązany do dokładnej obserwacji nie tylko przejścia dla pieszych, ale i jego okolicy. Ponadto będzie miał obowiązek stworzenia możliwości bezpiecznego przejścia przez jezdnię dla pieszych znajdujących się na przejściu dla pieszych oraz tych, którzy wchodzą na przejście.

Pieszy przed przejściem

Kierujący pojazdem, który zbliża się do przejścia dla pieszych, poza zachowaniem szczególnej ostrożności i ustąpieniem pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych, musi zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić pieszego na jakiekolwiek niebezpieczeństwo.

Obowiązkiem kierowcy będzie także ustąpienie pierwszeństwa pieszemu zamierzającemu wejść na przejście, a nie tylko znajdującemu się na nim.

Uwaga! Rozszerzenie udzielenia pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście dla pieszych w projektowanych zmianach ustawy nie dotyczy tramwajów.

Dotychczasowy obowiązek zachowania przez pieszego szczególnej ostrożności podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko zostanie rozszerzony również na pieszego wchodzącego na jezdnię lub torowisko.

Dodatkowo należy pamiętać, że powyższa ochrona pieszego dotyczy także przejść przez ścieżki rowerowe

"Wyloguj się" na czas przechodzenia przez jezdnię

Na pieszym, kóry wchodzi na przejście dla pieszych będzie spoczywał obowiązek zachowania szczególnej ostrożności, polegający na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie.

Rzeczona ustawa wprowadziła przepis zakazujący pieszemu korzystania w trakcie wchodzenia na jezdnię lub torowisko lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko (także w obrębie usytuowanych tam przejść dla pieszych) z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń upośledzających prawidłową percepcję, zwłaszcza wzrokową, a tym samym ocenę w zakresie bezpiecznego wejścia i pokonania jezdni lub torowiska.

Ewentualne zarzuty do pieszych

Wprowadzone rozwiązania mają wpłynąć na bezpieczeństwo najsłabiej chronionych uczestników ruchu drogowego, ale należy pamiętać, że prócz rozszerzonych praw, będą też mieli swoje - bardzo istotne - obowiązki. Ich złamanie może okazać się dla pieszego problematyczne, a nawet kosztowne.

W praktyce może się bowiem okazać, że w przypadku zdarzenia z udziałem pieszego można będzie uczynić mu zarzut przyczynienia się do powstania szkody (z art. 362 k.c.), jeżeli w trakcie przechodzenia przez jezdnię, przejście czy torowisko korzystał z telefonu komórkowego lub innego urządzenia o podobnej charakterystyce.

W rezlutacie, może to skutkować obniżeniem odszkodowania lub zadośćuczynienia, w wysokości odpowiednio o stwierdzony stopień przyczynienia się.

____

Jeżeli masz pytanie związane z nieruchomościami napisz do nas na redakcja@mieszkanie.pl , a my postaramy się zgłębić temat i odpowiedzieć w formie artykułu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

500 sekund o rynku nieruchomości #3 – luty 2021

O kredytach hipotecznych, większej dostępności finansowania zakupu mieszkań! O wyprowadzce poza miasto i o ekologii na mieszkanie.pl Świat nieruchomości w podsumowaniu miesięcznym, wspólnie z Fiat