Teraz można wybrać metodę opodatkowania dochodów z najmu. Na podjęcie decyzji jest kilkadziesiąt dni

Początek roku to okres, w którym podatnicy mogą wybrać metodę opodatkowania dochodów z najmu


O czym przeczytasz?

Jeśli uzyskujemy dochody z najmu, to teraz możemy podjąć decyzję o wyborze metody opodatkowania. Są dwa dostępne rozwiązania – opodatkowanie na zasadach ogólnych, a więc ze stawkami podatkowymi 17 i 32 proc. oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, w ramach którego wpływy z najmu objęte są stawkami 8,5 i 12,5 proc. Trzeba jednak pamiętać, że same stawki podatkowe to nie wszystko. Każda z tych metod ma lepsze i gorsze strony, toteż wybór ryczałtu z niższymi stawkami wcale nie musi oznaczać niższego podatku, podobnie jak wybór podatku na zasadach ogólnych, ze stawkami wyższymi, nie musi oznaczać przekazywania fiskusowi większych kwot.

Termin mija 20 lutego

Każdy podatnik, który uzyskuje dochody z najmu, może raz do roku wybrać metodę opodatkowania. Jeśli na przykład w ubiegłym roku uzyskane dochody z najmu rozliczaliśmy na zasadach ogólnych, to w tym roku możemy zmienić tę metodę na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. I odwrotnie – jeśli w 2020 roku rozliczaliśmy się ryczałtem, to teraz możemy zdecydować się na opłacanie podatku na zasadach ogólnych.

Ale podjęcie decyzji to nie wszystko. Musimy o niej jeszcze poinformować nasz urząd skarbowy. I mamy na to czas do 20 dnia miesiąca, przypadającego po miesiącu, w którym uzyskaliśmy dochody z najmu. A więc w przypadku osób, które czynsz od najemców otrzymają w styczniu, termin upływa 20 lutego. Razem więc mamy prawie 1,5 miesiąca na decyzję i złożenie oświadczenia.

Nie ma jednolitego wzoru informacji o wyborze opodatkowania ryczałtem. Można więc takie oświadczenie napisać samemu, a można skorzystać z dostępnych w interencie druków, choćby takich, jak to oświadczenie o wyborze ryczałtu, zamieszczone na stronach rządowych.

Z kolei w przypadku przejścia na rozliczenia na zasadach ogólnych z ryczałtu, trzeba z kolei złożyć oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem.

Oświadczenie tylko przy zmianie

Warto pamiętać, że oświadczenie o wyborze metody opodatkowania składają wyłącznie osoby, które tę metodę chcą zmienić. Jeśli więc ktoś jest zadowolony ze sposobu, w jaki rozliczał się w minionym roku i chce przy nim pozostać, nie musi niczego wysyłać. Urząd skarbowy będzie naliczał podatek na takich zasadach, jak stosowane poprzednio.

Początkujący mają inne możliwości

Nieco inaczej wygląda sytuacja osób, które dopiero zamierzają rozpocząć wynajem mieszkania czy domu w kolejnych miesiącach. Oni mają więcej czasu na wybór metody opodatkowania.

Jeśli chcą płacić podatek na zasadach ogólnych, to nie muszą składać żadnej deklaracji. Powinni tylko płacić zaliczki od dochodów z najmu do 20 dnia miesiąca, kiedy osiągają przychód z tego tytułu.

Jeśli chcą płacić podatek od przychodów zryczałtowanych, to mają dwie możliwości. Mogą złożyć oświadczenie o wyborze ryczałtu do 20 dnia miesiąca przypadającego po tym, kiedy uzyskali przychód (a więc jeśli np. pierwszy czynsz za wynajem wpłynął na nasze konto w maju, to oświadczenie powinno zostać złożone do 20 czerwca). Ale mogą też po prostu wpłacić podatek od przychodów ewidencjonowanych za dany miesiąc (co także trzeba zrobić do 20 miesiąca następującego po tym, w którym te przychody się uzyskało) i urząd skarbowy potraktuje to jako równoznaczne ze złożeniem deklaracji.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować