Darowizny mieszkania można dokonać wyłącznie przed notariuszem

Właściciel mieszkania może przekazać je w darze każdemu, kogo wybierze. Ale tylko osoby z grona najbliższej rodziny od tego daru nie zapłacą podatku


O czym przeczytasz?

Darowizna mieszkania, domu lub innej nieruchomości

Darowizna mieszkania, domu czy innej nieruchomości – w tym także podarowanie mieszkania spółdzielczego – musi mieć formę aktu notarialnego. W innym wypadku nie będzie można dochodzić swoich praw, to znaczy w razie śmierci darczyńcy należące do niego mieszkanie wejdzie w skład masy spadkowej i będzie podlegać przepisom o spadkach.

Jak podarować mieszkanie i kogo o darowiźnie należy poinformować

Aby ustanowić umowę darowizny, trzeba więc umówić się na wizytę u notariusza. Przy tej okazji warto zapytać o to, jakie dokumenty są potrzebne. Dla przekazania nieruchomości niezbędne będą m.in. akt własności nieruchomości i wypis z księgi wieczystej, dzięki której będzie wiadome, że nieruchomość nie jest obciążona należnościami na rzecz osób trzecich (przykładowo – kredytem bankowym).

Podpisanie umowy darowizny u notariusza, poza nadaniem jej mocy prawnej, rozwiązuje problem zgłoszenia do urzędu skarbowego.

Co do zasady, o każdej darowiźnie należy informować urząd skarbowy w terminie do 6 miesięcy, jeśli tylko wartość darowanej rzeczy przekracza limit zwolnienia z podatku od spadków i darowizn.

Taki obowiązek spoczywa na obdarowanym, ale jeśli darowizna jest ustanawiana w formie aktu notarialnego, wówczas to notariusz składa zawiadomienie do urzędu skarbowego. Na nim także spoczywa obowiązek pobrania podatku, jeśli taki jest naliczany.

Jakie koszty wiążą się z darowizną

W tym przypadku podatku nie będzie, ponieważ darowizny między najbliższą rodziną są z tego podatku zwolnione. Podatku nie płacą obdarowujący się wzajemnie małżonkowie (ale obecni, nie byli), zstępni (czyli dzieci, wnuki, prawnuki), wstępni (czyli rodzice, dziadkowie), rodzeństwo, pasierbowie, ojczym i macocha.

Dlatego przy ustanawianiu darowizny należy liczyć się tylko z koniecznością zapłaty taksy notarialnej od sporządzenia samego aktu przekazania nieruchomości. Jest ona określana w taki sposób, że obdarowany musi zapłacić kwotę uzależnioną od wartości rynkowej nieruchomości. Jeśli więc mieszkanie ma wartość powyżej 60 tys. zł, a nie przekracza 1 mln zł, to taksa wyniesie 1 010 zł plus 0,4 proc. nadwyżki powyżej 60 tys. zł. Jeśli jednak wartość mieszkania przekracza 1 mln zł, to wówczas taksa notarialna wyniesie 4 770 zł plus 0,2 proc. nadwyżki ponad 1 mln zł.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować